SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Tervetuloa Siviksen jäseneksi: Autismiliitto

ti 2. maaliskuuta 2021 07.00.00

Opintokeskus Sivis on saanut uusia jäsenjärjestöjä. Yksi niistä on Autismiliitto. Tervetuloa!

Autismiliitto ry

Autismiliiton toiminta-ajatuksena on edistää autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja hyvän elämän toteutumista.

1. Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

– Autismiliitto on tehnyt Opintokeskus Siviksen kanssa yhteistyötä jo aiemmin, erityisesti Pohjois-Suomen aluetoimiston kanssa Oulussa. Työntekijöitämme samoin kuin jäsenyhdistystemme edustajia on osallistunut Siviksen järjestämiin koulutuksiin, esimerkiksi Ryhdistä yhdistystäsi -koulutuksiin. Autismiliiton läheisistä yhteistyökumppaneista ADHD-liitto on jo pitkään ollut Siviksen jäsen, ja siitäkin syystä Siviksen jäsenyyden hakeminen on ollut meillä suunnitteilla jo jonkin aikaa.

2. Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

– Haluamme tarjota jäsenyhdistyksillemme mahdollisuuden oman toimintansa kehittämiseen ja lisäämiseen, ja siinä osaamisen kehittämisellä ja taloudellisella tuella on keskeinen merkitys. Autismiliittona meitä kiinnostaa Siviksen tarjoama koulutuksellinen ja ohjauksellinen tuki järjestötoiminnan kehittämiseen ja liittomme henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen.

3. Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

– Toivomme, että jäsenyhdistyksemme löytävät Siviksen tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet toimintansa kehittämiseen, ja että saamme riittävän ja osaavan tuen mahdollisuuksien hyödyntämiseen myös liittona.

4. Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

Haluamme tarjota yhdistyksillemme monipuolista koulutusta yhdistystoiminnasta. 

Haluamme tukea yhdistysten paikallista vaikuttamista muun muassa viestinnän keinoin.

Haluamme mahdollistaa yhdistyksille laajemman koulutustoiminnan suunnittelun, seurannan sekä ohjauksen. Kannustamme yhdistyksiämme osallistumaan olemassa oleviin Siviksen koulutuskokonaisuuksiin, mutta ohjaamme heitä myös räätälöimään omaan tarpeeseen vastaavia koulutuskokonaisuuksia. Tavoitteena on, että jokainen yhdistyksemme tulee tietoiseksi Siviksen tarjoamista mahdollisuuksista, ja että ainakin puolet osallistuisi koulutukseen.