SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Muutoksen tekijät

pe 12. maaliskuuta 2021 07.04.00

Muutos ja oppiminen ovat liittolaiset.  

Järjestöjen toiminnassa ja koulutuksessa muutoksen teema on jatkuvasti läsnä. Toimijoiden motivaatio liittyy usein yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen tai omaan elämään toivottavan muutoksen saavuttamiseen. Järjestöissä onkin suuri potentiaali transformatiiviselle ja uudistavalle oppimiselle. Uudistava oppiminen haastaa reflektoimaan muutoksentekemistä paitsi taitoina ja osaamisena, myös arvoina, asenteina ja visioina.  

Muutoksen tekijät eivät ole itsekään immuuneja ulkoa tulevillle muutostrendeillle. Viime vuonna moni järjestö koki konkreettisesti digitaalisuuden läpimurron, muutoksen, jota ei voinut olla yhteiskunnassa näkemättä jo vuosia. Silti moni järjestötoimija yllätti itsensä takamatkalta reagoinnissa muutoksen tarpeeseen ja osaamisen kehittämiseen. Askel digitalisaation valjastamiseen kokonaan uuden toiminnan luomiseen on monella vielä edessäpäin. 

Sivis tuli tunnistetuksi suomalaisena muutoksentekijänä kartoituksessa, jonka toteutti Sitra yhteistyössä yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkoston Ashokan kanssa. Kartoituksessa Sivis on tunnistettu Muutoksentekijä-aloite tai -verkosto (Changemaker initiative). Tässä kategoriassa on yhteistoimintaan perustuvia hankkeita ja verkostoja, joiden ykköstavoitteena on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikuttavuus. Samaan joukkoon mahtuu monia järjestötoimijoita. 

Muutoksentekijöiden kartastossa Siviksen osaaminen ja palvelut yhdistyvät kriittiseen ajatteluun, yhteistyöhön, mentorointiin, valmennukseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Mahdollistajina muutoksen tekemiseen kytkeytyvät yhteisöt, strateginen ajattelu ja toiminnan rahoitus. Vaikuttavuutemme tunnistetaan erityisesti muutoksen viitekehyksenä.  

Siviksen vuodesta 2012 alkaen toteutettu järjestöjen osaamistarvekysely on yksi muutoksen tekemisen sytykkeistä ja suuntaajista. Tuorein selvitys löytyy nyt sähköisenä kaikille avoimena julkaisuna. Kiihtyvästä muutostahdista kertoo, että ensimmäistä kertaa kaikki kyselyssä ehdotetut osaamistarpeet ovat järjestöissä kasvaneet. Suurimpia nousijoita olivat ennakointi- ja tulevaisuustaidot sekä kestävä kehitys. Kiinnostava kysymys on, syntyykö tarve muutokseen reagoinnin vai muutoksen suuntaan vaikuttamisen tarpeesta. Siihen kysely ei anna vastausta.  

Toinen tuore verkkojulkaisumme kokoaa artikkelit Sivisverkossa raportoitujen koulutusten selvityksestä. Muutoksen tekemisen näkökulmasta nousee esiin osaamistavoitteiden määrittely järjestöjen koulutuksissa ja vertaisoppiminen. Kun koulutukselle asetetaan osaamistavoitteet, ennakoidaan myös muutoksen tekemisessä tarvittavia osaamisia järjestöissä. Vertaisoppimisessa potentiaali on yhteisen reflektion vahvistamisessa.  

On kannustavaa tulla tunnistetuksi muutoksen tekijöiden joukossa. Siviksessä muutoksen tekeminen on toimimista kehittämistyön alustana ja sytykkeenä. Se tapahtuu yhdessä oppimisessa järjestöjen ja verkostojen kanssa. Se on havaintojen kokoamista yhdessä, sparraamista ja uuden luomista yhteistyössä.   

Marita Salo
Toiminnanjohtaja
Opintokeskus Sivis