SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Miltä järjestöjen tulevaisuus näyttää?

ti 2. maaliskuuta 2021 07.05.00

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut kysymyksen tulevaisuudesta entistä enemmän kaikkien huulille. Syksyllä Siviksen tekemässä järjestöjen osaamistarvekyselyssä yli 60 prosenttia vastaajista piti ennakointi- ja tulevaisuustaitoja tärkeinä. Siviksen Tulevaisuustaidot järjestöissä ja Taitava muutosjohtajat -koulutukset ovat keränneet runsaasti osallistujia, ja Osaamiskeskus Kentaurin ennakointityö on herättänyt kiinnostusta. 

Suomessa vietetään 5.3.2021 Tulevaisuuspäivää. Päivän esittelyssä todetaan: ”Tulevaisuus on jotain enemmän tai vähemmän kuin nykyhetki. Tai paluu menneisyyteen. Tulevaisuus voi kuitenkin olla myös muuta kuin nykyhetken todennäköistä tai mahdollista jatkumoa.”  

Emme siis tiedä, mitä tulevaisuus tuo tulessaan, mutta järjestöjen on aina mahdollista varautua tulevaan hyödyntämällä tarjolla olevia tulevaisuustyökaluja toimintansa suunnittelussa. Ne auttavat tunnistamaan tulevaisuuden suuntaa ja siihen vaikuttavia ilmiöitä. 

Sivis juhlistaa Tulevaisuuspäivää järjestämällä perjantaina Tulevaisuustuokio-webinaarin, joka sisältää Erätauko-dialogin järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Lisäksi julkaisemme artikkelin osaamistarvekyselyn tuloksista ja Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan -verkkosivun, jonka työkaluja on helppo hyödyntää tulevaisuuden ennakoinnissa niin yhdistys- kuin järjestötasolla. 

Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta sen tiedämme, että ihmiset kaipaavat yhteisöjä, yhteisiä päämääriä ja yhteistä dialogia. Tähän kaikkeen tarpeeseen järjestöt pystyvät vastaamaan myös tulevaisuudessa. 

Anne Ilvonen
Viestintä- ja innovointipäällikkö 
Opintokeskus Sivis