SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pienillä teoilla kohti parempaa maailmaa – 10 ajatusta järjestötoimijoiden tulevaisuuskeskusteluista

pe 12. maaliskuuta 2021 07.01.00

 

Tulevaisuuspäivää vietettiin 5.3.2021. Sen kunniaksi Opintokeskus Sivis järjesti Erätauko-keskusteluja tulevaisuuden teemoista. Mitkä asiat pohdituttivat keskusteluihin osallistuneita järjestö- ja yhdistystoimijoita? 

1. Jäsenyysajattelu muuttuu. Erityisesti nuoret eivät välttämättä halua sitoutua jäsenyyteen, mutta toimintaan osallistuminen kiinnostaa. Miten yhdistykseen kuulumista voidaan palvelumuotoilla erityisesti nuoria ajatellen? 

2. Pienillä teoilla kohti parempaa maailmaa. Pienten hyvien tekoja tekeminen ja yhdessä toteuttaminen on tärkeää. Yksittäisiin tempauksiin on ihmisten helppo tulla toteuttajiksi. 

3. Arvot keskiöön. Arvot ohjaavat ihmisiä osallistumaan toimintaan. Yhdistykset ja järjestöt voivat arvopohjaisen toimintansa ansiosta olla tulevaisuuden uudenlaisia vaikuttajia.  

4. Tarve yhteisöllisyydelle on edelleen olemassa. Koronapandemia on tuonut mukanaan uusia toimintatapoja, mutta ihmiset kaipaavat kasvokkaisia kohtaamisia. Yhdistysten tehtävä on tarjota ihmisille näitä kohtaamisen paikkoja, kun se on taas mahdollista. 

5. Erilaisia toimintatapoja on hyvä yhdistellä. Koronapandemian aikana verkkotoiminta on havaittu hyväksi monissa tilanteissa. Miten jatkossa voidaan hyödyntää rinnakkain kasvokkaisen ja virtuaalisen toiminnan parhaita puolia?  

6. Vapaaehtoisten saaminen toimintaan on haaste. Mikä on vapaaehtoisten rooli tulevaisuudessa, mistä heitä saadaan mukaan? Vapaaehtoisille tulee luoda uudenlaisia tapoja tehdä ja olla mukana. 

7. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kasvattaa motivaatiota. Moni nuori vapaaehtoinen haluaa kehittyä ja saada uusia taitoja vapaaehtoistehtävästään. Nuorten motivaatio kasvaa, kun järjestö tai yhdistys myöntää esimerkiksi digitaalisia osaamismerkkejä. 

8. Järjestöjen ja neljännen sektorin yhteistyö. Neljäs sektori kasvaa ja sillä on rajapintoja järjestötoimintaan. Järjestöjen ja neljännen sektorin hyviä käytäntöjä jalostamalla voidaan tehdä vastakkainasettelun sijaan yhteistyötä. 

9. Tulevaisuus ei aina ole sattumaa. Vaikka arvaamattomia muutoksia tulee, tulevaisuutta pystyy ennakoimaan ja toivottavia tulevaisuuksia kohti pystyy työskentelemään. 

10. Toiveikkuuden ylläpito on tärkeää. Pandemiankin keskellä järjestö voi pitää yllä toivoa valoisammasta tulevaisuudesta. 

Teksti: Carolina Rebhan