SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Järjestö, edistä rakentavaa keskustelua Erätauko-menetelmällä

pe 12. maaliskuuta 2021 07.02.00

Suomalainen keskustelukulttuuri on rapautunut. Järjestöt ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnallisen keskustelun edistämisessä. Sivis kouluttaa jäsenjärjestöjään Erätauko-menetelmän käyttöön, jotta rakentavan keskustelun menetelmät saadaan laajasti käyttöön.

Miksi rakentavan keskustelukulttuurin edistäminen täytyy ottaa tosissaan, Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen?

– Peräti 60 prosenttia suomalaisista kokee keskustelukulttuurin huonontuneen Suomessa. Neljä viidestä kaipaa lisää kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan, etenkin mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Neljännes suomalaisista ei halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska he pelkäävät muiden reaktioita. Nämä tulivat esiin Ylen kyselytutkimuksessa, joka tehtiin viime syksynä. 

Taito käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua voidaan nähdä kansalaistaitona, jota ilman demokraattisen yhteiskunnan peruspilarit rapistuvat. Järjestöillä on erityisen tärkeä rooli rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistäjinä.

Miten Erätauko-menetelmän käyttöön ottaminen edistää rakentavaa keskustelua?

Erätauossa sitoudutaan kunnioittamaan muita keskustelijoita ja luottamuksellista ilmapiiriä, kuuntelemaan toisia ja liittymään heidän puheeseensa oman kokemuspuheen kautta sekä sietämään keskeneräisyyttä. Näin luodaan pohja rakentavalle keskustelulle, ja voidaan saavuttaa laajempi ymmärrys keskustelun aiheesta, omasta itsestä, toisista ja ympäröivästä maailmasta.  

Miten Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät Erätauko-menetelmän käyttäjiksi?

– Tarjoamme kevään aikana vielä kaksi Erätauko-dialogin ohjaajakoulutusta, ja syksylle on suunnitteilla lisää koulutuksia. Koulutuksessa pääsee oppimaan, miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan ja ohjataan, ja miten keskustelujen vaikuttavuutta arvioidaan. Tarjolla on myös käytännön vinkkejä Erätauko-työkalujen soveltamiseen niin etä- kuin lähikeskustelujen ohjaamisessa. Koulutuksen jälkeen menetelmän voi ottaa helposti käyttöön ja hyödyntää sitä lukemattomilla eri tavoilla.