SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Uusia välineitä koulutuksen laadun ja hyödyn kehittämiseen – viisi järjestöä pääsee kokeiluryhmään

ti 9. helmikuuta 2021 07.02.00

Siviksen Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeessa kehitetään järjestökoulutuksen laatua ja selvitetään, mihin järjestökoulutusten osallistujat käyttävät saamaansa oppia. Laatukokeiluihin haetaan nyt jäsenjärjestöjä.

Minkälaista oppimista järjestöjen kestävän kehityksen koulutukset ja opiskelu eri muodoissaan tuottavat? Miten laatua voidaan kehittää? Mikä on nykyään järjestöjen sivistyksellinen rooli?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan Siviksen Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeessa. Alkuvuodesta alkanutta hanketta rahoittaa Sitran Sivistys + -ohjelma. Tavoitteena on edistää kestävän elämän oppimista järjestöissä sekä parantaa järjestökoulutuksen ja oppimisen laatua.

Nyt hankkeen testiryhmään etsitään 5–7 Siviksen jäsenjärjestöä. Niiden kanssa testataan koulutusten ja oppimisen laadun kehittämisen malleja ja työkaluja.

Tarkoituksena on löytää eri tapoja syventää oppimista ja varmistaa, että koulutukset vaikuttavat.

– Ensin otamme selvää, mihin osallistujat käyttävät koulutuksessa opittua. Hallitaanko opitut asiat? Sovelletaanko opittua myös muualla? Miten koulutuksessa sivistyminen koetaan? Kun koulutukset koko ajan lyhentyvät, niissä ei välttämättä synny enää sidettä järjestöön ja sivistystä, jonka avulla maailman ongelmia ratkotaan, Siviksen asiantuntija Marion Fields sanoo.

Kokeilussa selvitetään, minkälaisilla työkaluilla voidaan edistää oppimista. Niitä testataan järjestöjen kanssa. Testiryhmään voi ilmoittautua suoraan Marionille maaliskuun loppuun mennessä. Testiryhmä kootaan keväällä ja käytännön toteutus alkaa syksyllä.

Visio järjestöjen sivistyksestä 2020-luvulla

Sivistyksen olemus on ajankohtainen puheenaihe ympäri Eurooppaa. Marion Fieldsin mukaan käsitys sivistyksen ydinsisällöstä on yhteinen: sivistystä tarvitaan, jotta ihmiset pystyisivät ratkomaan olennaisia ongelmia.

Yksi Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeen tavoitteista on järjestöjen sivistyksellisen roolin syvällinen pohdinta.

– Järjestöllisen sivistystyön ydintä on yhteisen hyvän tekeminen. Silloin sivistyminen näkyy myös teoissa. Järjestöjen tehtävä on voimaannuttaa ihmisiä ja kouluttaa taitoja, jotta pystymme toimimaan yhdessä, Marion Fields pohjustaa.

Järjestöjen sivistyksellistä roolia tullaan pohtimaan testiryhmää laajemmalla järjestöjoukolla.

– Merkityksellisyyden etsiminen on tullut koronan aika entistä enemmän esiin. Sivistys on osa kontekstin tajua. Siksi haluamme ylläpitää sivistyspuhetta, kehittää sitä ja tuoda sen kaikille.

Teksti: Tia Yliskylä

Kestävää sivistystä järjestöihin -hanke

  • Tavoitteena on edistää kestävän elämän oppimista järjestöissä sekä parantaa järjestökoulutuksen ja oppimisen laatua.
  • Hanke alkoi vuoden 2021 alusta ja päättyy 31.5.2022. Rahoittajana on Sitran Sivistys + -ohjelma.
  • Hankkeen projektipäällikkö on Siviksen asiantuntija Marion Fields. Lisäksi tiimiin kuuluvat projektityöntekijä Suvi-Tuuli Lehtinen ja Siviksen asiantuntija Lea Lihavainen sekä muita Siviksen työntekijöitä.
  • Lisätiedot: Marion Fields, marion.fields@ok-sivis.fi, 040 350 4500