SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Tervetuloa Siviksen jäseneksi: Uniliitto

ti 9. helmikuuta 2021 06.59.00

Opintokeskus Sivis on saanut uusia jäsenjärjestöjä. Yksi niistä on Uniliitto. Tervetuloa!

Uniliitto ry

Uniliitto ry on Suomessa toimivien uniyhdistysten kattojärjestö. Se tarjoaa unihäiriöistä kärsiville tietoa sekä palveluja, muun muassa vertaistoimintaa ja ohjattuja uniryhmiä. Uniliitto lisää yleistä tietoisuutta unen ja vireystason vaikutuksesta elämänlaatuun sekä edistää julkisten palvelurakenteiden kehittämistä unihäiriöistä kärsivien avuksi.

1. Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

Sivis on yleisesti tunnettu järjestöjen yhteistyökumppani koulutuksessa ja toiminnan kehittämisessä.

2. Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

Sivis on sitoutumaton ja resursseiltaan paras vapaan sivistystyön järjestö. Odotamme innolla yhteistyötä. Hienoa, että Suomessa on Siviksen kaltainen osaava kumppani kansalaistoiminnan ja järjestöjen tukena!

3. Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

Kumppanuutta, resursseja ja verkostoja toiminnan kehittämiseen entistä paremmin tarpeita vastaavaksi.

4. Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

Haluamme kehittää koulutuksen laatua ja laajuutta. Uniliiton koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön unen ja unihäiriöiden hoidossa. Koulutuksen laadun ja laajuuden kehittämisellä on suora yhteys toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Erityisesti haluamme kehittyä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Lisäksi haluamme kehittää järjestötoiminnan osaamista liitossa ja jäsenyhdistyksissä. Perusasioiden sujuvuus on paras pohja varsinaisen toiminnan kehittämisessä.

Kolmantena on digiosaamisen kehittäminen liitossa ja jäsenyhdistyksissä. Tietoisuus unen merkityksestä hyvinvoinnille on kasvanut ja haluamme entistä paremmin vastata kasvavaan avuntarpeeseen. Viestintä on tässä avainasemassa ja erityisesti digitaalinen osaaminen.