SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Tänä vuonna näytämme osaamisemme

ti 19. tammikuuta 2021 07.05.00

Poikkeuksellisen vuoden lopuksi Sivis julkaisi tulokset järjestöjen osaamistarpeita selvittäneestä kyselystä. Tuloksissa heijastuvat koronavuoden esiin nostamat uudet osaamiset.

Top5-listalle nousivat viestinnän – erityisesti some-viestinnän – osaaminen, verkosto- ja yhteistyöosaaminen, ennakointi- ja tulevaisuustaidot sekä hallitustyöskentely. Nämä osaamiset ovat epäilemättä osoittautuneet tärkeiksi kriisistä selviytymisessä ja sen vaikutusten lievittämisessä. Ne ovat arvokkaita taitoja myös tulevaisuudessa.

Osaaminen on monesta syystä yksi uuden vuoden kiinnostavista aihetunnisteista. Tunnistetut osaamistarpeet kertovat esimerkiksi järjestöissä kertyvästä laajasta osaamisesta ja motivaatiosta sen kehittämiseen. 

Järjestöjen toiminnassa ja koulutuksessa hankittu osaaminen on voimaannuttavaa. Tämä toteutuu sillä edellytyksellä, että toimijalla on taitoa tunnistaa oma osaamisensa ja sen kehittyminen. Silloin osaaminen on myös näytettävissä ja hyödynnettävissä muilla elämänalueilla, kuten työelämässä tai muissa opinnoissa. 

Yksi osaamisen näyttämisen virstanpylväs saavutetaan vapaassa sivistystyössä syksyllä. Lausuntokierroksella on parhaillaan esitys lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi myös opintokeskuksille koulutusten ja opintosuoritusten viemisen kansalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen 1.8.2021 alkaen. Kosken kautta osaamiset on entistä helpompi halutessaan jakaa ja näyttää muissa digitaalisissa palveluissa, kuten työnhaussa Oma opintopolku -palvelun kautta.  

Esityksen mukaan tietovaraintoon tallennettavilta koulutuksilta edellytetään, että ne ovat osaamisperustaisesti suunniteltuja, niiden osaaminen arvioidaan ja koulutus mitoitetaan opintopisteiksi. Opintokeskukset yhdessä järjestöjensä kanssa arvioivat ja valitsevat, millaiset koulutukset on tarkoituksenmukaista voida tallentaa tietovaraintoon, ja miten kriteerit toteutuvat koulutuksessa. Tämä työ on jo hyvässä vauhdissa monessa Siviksen jäsenjärjestössä. 

Uudistus on merkittävä. Opintokeskusten koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 300 000 opiskelijaa. Uudistuksen tärkeimpänä lähtökohtana on hyödyt koulutukseen osallistuneille ja yhteiskunnalle, kun vapaan sivistystyön kautta hankittu osaaminen tulee paremmin tunnistettavaksi. 

Osaamisen hyödyntämistä työelämässä voi samantien aloittaa tutkimaan myös tuoreessa Siviksen, useiden järjestöjen ja Accenturen kanssa tuotetussa #näytäosaamisesi-verkkokoulutuksessa. Koulutuksessa sanoitetaan vapaa-ajalla, arjessa, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankittua osaamista ja opitaan taitoja tämän osaamisen esiin tuomiseen.  

Hyvää alkanutta vuotta ja hyvää uutta osaamista! 

Marita Salo
Toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis