SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Siviksen koulutuslinjauksen tavoitteena on selkeyttää suunnittelua ja toteuttamista

ma 14. joulukuuta 2020 18.10.00

Meillä Siviksessä valmistui alkusyksyllä koulutuslinjauksen runko, jonka tavoitteena on selkeyttää koulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen toimintamallia. Esiin nousee esimerkiksi, mitä Sivis itse kouluttaa.

Sivis on järjestöjen oppilaitos, jonka koulutustehtävänä on toteuttaa koulutusta aktiivisesta kansalaisuudesta, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta yhteistyössä noin 70 jäsenjärjestöjen kanssa. Koulutuksia toteutetaan vuosittain noin 6000 kappaletta valtakunnallisesti ja niihin osallistuu yli 100 000 henkilöä.

Siviksen koulutukset antavat tukea laadukkaan kouluksen toteuttamiseen ja vahvaan järjestöosaamiseen. Vuosittainen koulutustarjonta on kaikille avoin, ja koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti verkossa.

Toteutamme samoista teemoista myös tilauskoulutuksia. Uutuutena koulutuslinjauksessamme ovat valmiit koulutusmallit, joita tuotamme jäsenjärjestöjemme käyttöön. Meillä valmistuu ensi vuodeksi kolme yhdistystoimijoille suunnattua verkkokoulutusmallia. Järjestö tai yhdistys saa Sivikseltä käyttöönsä valmiin verkkokoulutuksen sisältöineen. Lisäksi kouluttaja saa verkossa ohjaamiseen valmennusta. Voiko koulutuksen toteuttaminen enää helpommaksi tulla?  

Millaisena sinä näet järjestökoulutuksen tulevaisuuden? Tunnistatko koulutuksissa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien hyödyntämistä? Voisivatko opiskelijat hyötyä digitaalista todistuksista? Esimerkiksi työelämää, opintoja tai elinikäistä sivistystä ajatellen? Tule mukaan suunnittelemaan!

Ensi vuonna jatkamme koulutuslinjauksen työstämistä yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Tavoitteenamme on entistäkin vaikuttavampi järjestökoulutus ja jatkuva matka aktiivisena kansalaisena vapaan sivistystyön väylällä. 

Susanna Plathan
Koulutuspäällikkö, Opintokeskus Sivis