SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Valmiit verkkokurssit jäsenjärjestöjen käyttöön

ti 10. marraskuuta 2020 07.04.00


Esimerkkivideolla vuorovaikutuksen asiantuntija Lari Karreinen Osana Oy:stä kertoo lyhyesti etäosallistumisesta. Lisää Karreisen vinkkejä ja muuta hyödyllistä opittavaa Opintokeskus Siviksen Yhdistyskehittäjä-verkkokurssilla.

Jäsenjärjestöt saavat nyt käyttöönsä koulutusmallit yhdistysten kehittämisestä, vapaaehtoisten johtamisesta ja yhdistysten viestinnästä. Näihin verkkokursseihin saa vuonna 2021 täyden Sivis-tuen.

Verkkokoulutusmallien ideana on, että Siviksen jäsenjärjestöt voivat kouluttaa omia vapaaehtoisiaan valmiiden verkkokurssien avulla. Maksuttomat verkkokurssit voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai osana järjestön omaa koulutusta. Sivis-tukea kursseista maksetaan 100 prosenttia vuonna 2021.

– Valmiita verkkokursseja on kolme: Yhdistyskehittäjä, Vapaaehtoisjohtaja ja Yhdistysviestijä. Lisäksi on erikseen Yhdistystoimija-itseopiskeluaineisto, Siviksen asiantuntija Sirpa Sulku kertoo.

Verkkokoulutukset on tarkoitettu Siviksen jäsenjärjestöjen käyttöön. Järjestöjen työntekijät voivat niiden avulla kouluttaa ja tukea vapaaehtoisia ja yhdistystoimijoita.

Verkkokurssit toimivat Itslearning-oppimisympäristössä. Jäsenjärjestöjen kouluttajat voivat tilata maksuttomat Itslearning-tunnukset Siviksen lomakkeella, jos järjestöllä ei vielä ole tunnuksia.

Lisäksi tarvitaan vain ohjaaja

Uusien verkkokurssien ideana on tarjota Siviksen jäsenjärjestöille ajankohtainen ja asiantunteva koulutusmateriaali. Yhden verkkokurssin laajuus on kaksi opintopistettä. 

Kurssiaineistoihin sisältyy koulutuksen rakenne, sisällöt, oppimistehtäviä ja keskusteluja ja ohjaajan ohjeet.

Jäsenjärjestön tehtäväksi jää koulutuksen ohjaajan tai ohjaajien nimeäminen. Ohjaaja aikatauluttaa ja ohjaa kurssin jäsenjärjestön itse valitsemassa rytmissä. Ohjaajan ei tarvitse itse kouluttaa, mutta hän keskustelee, antaa palautetta ja arvioi osallistujien oppimista.

– Järjestön valitseman ohjaajan täytyy huolehtia koulutuksen tiedottamisesta, aikatauluttamisesta ja yleisestä ohjaamisesta. Kouluttaa ei tarvitse, koska kaikki tarvittava löytyy aineistosta. Kyseessä on ohjattu verkkokurssi, jossa on alku ja loppu, Sirpa Sulku selventää.

Oppimateriaalit ovat monipuoliset: luettavaa, videohaastatteluja, järjestöesimerkkejä, luentotallenteita, työkaluja, menetelmäohjeita, lisä- ja lähdemateriaaleja. 

– Tärkeää on osallistujaryhmän vuorovaikutus ja vertaistyöskentely. Korostamme ryhmässä oppimista ja vuorovaikutusta. Kokemusten ja oivallusten jakaminen sekä toisten sparraaminen ovat olennaisessa osassa.

Helpotusta ja kustannustehokkuutta koulutuksiin

Siviksen jäsenjärjestöt saavat käyttää verkkokurssien aineistoa varsin luovasti. Aineistoon voi esimerkiksi lisätä jäsenjärjestön omaa materiaalia tai kokonaisuudesta voi tarvittaessa poistaa osia. Verkkokurssit voi ohjata sellaisenaan eli valmiina koulutuksina tai ne voi sisällyttää osaksi järjestön omaa koulutusta. Tai sitten voi käyttää vain yksittäisiä osia Siviksen kursseista.

– Tarkoitus on helpottaa järjestötyöntekijöiden urakkaa. Nyt jokaisen ei tarvitse itse suunnitella verkkokurssia, kun kaikille tarpeellista aineistoa on saatavilla. Verkkokurssien tarve ja käyttö ovat yleisesti lisääntyneet. Verkkokurssit ovat käteviä, kustannustehokkaita ja tavoittavat osallistujia eri puolilta Suomea, listaa Sirpa Sulku valmiiden verkkokurssien etuja.

Verkkokoulutuksia voi järjestää myös yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa.

– Tiedän, että muutama järjestö on jo neuvotellut yhteistyöstä.

Siviksen uudet verkkokurssit on tehty yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Kurssit voi ottaa käyttöön jo keväällä 2021. Sisältöjä tosin vielä trimmataan ja kehitystyötä jatketaan. Luvassa on myös sparraustilaisuuksia, joissa tuetaan koulutusten ohjaajia onnistumaan.

– Koulutusten käyttöönotto ei edellytä aikaisempaa kokemusta Itslearningistä. Valmiiden mallien käyttö on näppärää ja hoituu sutjakkaasti kokemattomaltakin. Lisäksi Sivis tukee uusia käyttäjiä joustavasti tarpeen mukaan, Sirpa Sulku lupaa.

Teksti ja video: Tia Yliskylä

 

Lisätiedot:

Sirpa Sulku, Opintokeskus Siviksen asiantuntija, puh. 050 560 5133, sirpa.sulku@ok-sivis.fi

 

Kolme kurssia: Yhdistyskehittäjä, Yhdistysviestijä ja Vapaaehtoisjohtaja

Yhdistyskehittäjä on verkkokoulutus yhdistystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on osallistujien oman yhdistyksen toiminnan kehittäminen koulutusmateriaalin ja oppimistehtävien avulla.

Yhdistysviestijä-koulutuksessa opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri tehtävissä. 

Vapaaehtoisjohtaja-koulutus lisää osallistujien valmiuksia suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen muiden vapaaehtoisten johtajien kanssa.