SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Järjestökoulutus vahvistaa demokratiataitoja ja voimaannuttaa toimijoita

ti 10. marraskuuta 2020 07.05.00

Järjestötaidot vahvistavat demokratiaosaamista. Ymmärrys siitä, miten päätöksenteko tapahtuu ja kuinka valta ja vastuu jakautuvat on jokaisen kansalaisen osaamista.

Yhdistystoiminnassa jäsendemokratian toteutuminen ja toiminnan kehittäminen edellyttävät, että toimijoilla on yhdistysosaaminen kunnossa. Järjestöjen koulutustoiminta vahvistaa koko yhteiskunnassa demokratiaosaamisen pääomaa. 

Järjestöjen toimijoita innostaa halu toimia ja vaikuttaa tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta. Viimeistään luottamustehtävän myötä havahdutaan siihen, että myös yhdistysosaaminen on tarpeellista erityisosaamista.

Vahva järjestöosaaminen tuo myös virtaa toiminnan kehittämiseen. Roolien kirkastaminen tukee sujuvan toiminnan järjestämistä. Yhä tärkeämmäksi ovat nousseet myös ennakoinnin, varainhankinnan, riskienhallinnan, muutosjohtamisen ja viestinnän osaamiset.  

Järjestökoulutuksen pedagogiikka on luonteeltaan voimaannuttavaa ja mahdollistavaa. Opiskelijoiden identiteettiä koulutuksessa leimaa aktiivisuus toimia ja halu kehittyä sekä arvopohjan merkitys. Yhdistystaitojen koulutuksessa mahdollistava ote voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelu ei ole vain hallinnollinen pakkopulla vaan toimintaan voimaannuttavaa. 

Yhteisöllisyys, vertaisuus ja osallisuuteen tukeminen liittyvät vahvasti järjestökoulutuksen pedagogiikkaan. Järjestöosaaminen ei kuulu vain kokeneille avainhenkilöille kuten toimintaryhmien vetäjille ja luottamushenkilöille. Järjestötaidot avaavat mahdollisuuksia vaikuttaa omassa järjestöyhteisössä ja toimia aktiivisena kansalaisena yhdistyksessä. Osallistujia kannattaakin hakea myös rivijäsenistä ja toiminnan kohderyhmistä. Järjestökoulutuksella voidaan vahvistaa identiteettiä oppijana ja yhteiskunnan aktiivisena osallistujana. Samalla edistetään jatkuvuutta yhdistyksen toiminnassa. 

Siviksen tuoreet yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit ja materiaalit on tehty käyttöä varten. Toivomme kovasti myös kokemuksia ja palautetta niiden jatkojalostamiseen erilaisia järjestöjä palveleviksi.  

Marita Salo
Toiminnanjohtaja
Opintokeskus Sivis