SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Kestävä elämä järjestöissä

ti 20. lokakuuta 2020 06.50.00

Siviksen uusi julkaisu Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta inspiroi jäsenjärjestöjä pohtimaan kestävää elämää.

Mikään yhteisö ei voi sivuuttaa näitä kysymyksiä. Mitä järjestöissä tulisi tehdä? Kenellä on vastuu ekologisen jälleenrakennuksen kiihdyttämisestä? Yksi ehdotus vastaukseksi on, että se on meillä kaikilla. 

Siviksen kyselyn mukaan jäsenjärjestöjen koulutuksissa ei vielä kovin näkyvästi tarjota kestävän elämän sisältöjä. Oma kokemukseni on, että aiheesta keskustellaan kovasti. Järjestöjen strategiapajoissa ilmastonmuutos, kulutuskäyttäytyminen ja arjen valinnat tunnistetaan tulevaisuuden kysymyksiksi, joihin järjestöissä halutaan ottaa kantaa.

Kestävän elämän teemoja ovat myös köyhyyden vähentäminen, kulttuurisen moninaisuuden arvostaminen ja ihmisten osallisuuden edistäminen. Ne löytyvät useimpien järjestöjen tavoitteista.

Kestävä elämä ei ole järjestöissä niinkään erillinen opiskeltava sisältö, vaan osa isoa tarkoitusta, hyvää elämää ja aktiivista kansalaisuutta, joiden vuoksi järjestöt ovat syntyneet. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin tietoista asenteen muutosta ja jotain tulee myös tehdä toisin kuin ennen.

Tarvitaan siis sekä asioiden sanoittamista ja uudenlaisia tapoja toimia. Sen lisäksi on tärkeää, että keskustelua käydään yhteiskunnan eri toimijatahojen kesken. Se on hyvä lähtökohta uuden oppimiselle. 

Milla Kalliomaa
Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja
Pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto