SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Kestävyyttä arjen valintoihin – Lastensuojelun keskusliitto laati ympäristöeettiset periaatteet

to 1. lokakuuta 2020 07.11.00

Lastensuojelun keskusliitto on esimerkki järjestöstä, jonka kaikissa toimissa otetaan huomioon kestävä elämä. Liitto on laatinut toiminnalleen ympäristöeettiset periaatteet, jotka ohjaavat liiton työtä, tapahtumia ja vaikuttamistoimintaa. 

Arjen pienillä asioilla voi olla iso vaikutus. Mitä jokainen voi ottaa huomioon ollessaan toimistolla tai mennessään kokoukseen? Näitä asioita pohdittiin, kun Lastensuojelun keskusliitto työsti ympäristöeettisiä periaatteitaan henkilöstön ja hallituksen kanssa. 

Periaatteita pohdittiin pienryhmissä ja yhdessä keskustellen. Kaikkien osallistaminen ja sitouttaminen periaatteisiin alusta saakka oli tärkeää. 

– Huomasimme, että meillä on jo monia periaatteita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Prosessin aikana pohdimme, miten voimme tehdä asioita vielä paremmin, Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Eliisa Jämsén kertoo. 

Lastensuojelun Keskusliitto kirjasi periaatteisiin käytäntöjä toimistoarkeen, matkustamiseen, tapahtumiin ja vaikuttamistyöhön ja viestintään liittyen. 

– Meillä on ollut pääkaupunkiseudun kokoustyömatkoihin käytössä HSL:n matkakortti. Olemme jo pitkään pohtineet esimerkiksi ruokahävikin minimoimista. Järjestämme vuosittain Valtakunnalliset lastensuojelupäivät®. Olemme jo vuosien ajan tarjonneet tapahtumassamme vain kasvisruokaa. Viime vuonna pyysimme ensimmäistä kertaa näytteilleasettajia huomioimaan jakotuotteiden ilmastokuorman. Tapahtumaan osallistuu vuosittain yli 1000 henkilöä, joten tällaisilla asioilla on iso vaikutus, Jämsén luettelee esimerkkejä. 

Ilmastonmuutoksen hillintää tehdään myös vaikuttamistyöllä.  

– Lastensuojelun Keskusliitossa tuomme esille lasten ja nuorten ilmastohuolta ja kuuntelemme heidän mielipiteitään, Jämsén kertoo. 

Ympäristöeettisten periaatteiden työstämisprosessi ei kokonaisuudessaan ollut kovin pitkä. Muutamassa kuukaudessa toteutettiin keskustelut ja pienryhmätyöskentely. Valmiit ympäristöeettiset periaatteet on koottu napakaksi parin sivun paketiksi, johon voi tutustua Lastensuojelun keskusliiton verkkosivuilla

Mitä Jämsén antaisi vinkiksi muille järjestöille, jotka pohtivat ympäristöeettisten periaatteiden tekemistä tai kestävän kehityksen ohjelman käynnistämistä? 

– Toimintatapoja kannattaa ryhtyä rohkeasti kirjoittamaan ylös ja pohtia, voiko jotain tehdä vielä paremmin. Alusta asti kannattaa sitouttaa kaikki mukaan keskustelun ja osallistamisen avulla.  

Eliisa Jämsén on puhujana Siviksen ja SOSTE ry:n järjestävät ilmastoaiheisessa koulutuksessa alkuvuodesta 2021. Eliisa Jämsén on puhujana koulutuksen aloituswebinaarissa 28.1.2021. Koulutuksen ilmoittautuminen avautuu Sivisverkkoon syksyn aikana. 
 
Teksti: Carolina Rebhan 
 

Kestävä elämä on huomioitu järjestöissä

  • Monet järjestöt kiinnittävät toiminnassaan huomiota kestävään elämään ja ympäristöystävällisyyteen. 
  • Opintokeskus Sivis toteutti keväällä 2020 kestävän elämän kyselyn. Siihen vastasi 74 henkilöä.
  • Vastanneista 35 prosenttia ilmoitti, että järjestössä on käytössä kestävän elämän tai kestävän kehityksen ohjelma.