SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Kestävän elämän artikkelikokoelma on julkaistu

ti 20. lokakuuta 2020 06.46.00

Opintokeskus Siviksen Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -teos julkaistiin verkkotilaisuudessa 9.10.2020. Teoksen 12 puheenvuoroa tarkastelevat kestävää elämää eri näkökulmista.

Tilaisuuden tallenne: Kestävän elämän muutosvoima järjestötoiminnassa -teoksen julkistamis- ja keskustelutilaisuus

Julkaisu: Kestävän elämän muutosvoimaa -teos

Tilaisuuden aluksi teoksen toimittanut Siviksen asiantuntija Kristiina Hannukainen toi esille kestävän elämän kokonaisvaltaisuuden järjestöissä.

– Järjestöissä tarvitaan kestävän elämän edistämiseksi monipuolisia lähestymistapoja sekä dialogia siitä, mikä on kestävää sivistystä järjestökoulutuksessa, miten siitä viestitään ja miten tietoisuus liittyy laajemmin oppimiseen ja ajattelutapoihin, Hannukainen sanoo.

Aihetta pohdittiin Erätauko-keskustelussa, johon osallistuivat Sitran Sivistys+-projektin johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti, Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri ja Opintokeskus Sivistä ylläpitävän Opintotoiminnan keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Milla Kalliomaa, Okka-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen ja Suomen Partiolaisten kestävän kehityksen ryhmän jäsen Annika Stubbe. Keskustelun vetäjänä toimi asiantuntija Marion Fields Siviksestä.

Miten järjestöt voivat edistää kestävää elämää?

Vesa-Matti Lahti toteaa, että kiire tekee kestävän elämän teemasta haastavan. Vuodet, jotka on aikaa mennä nollapäästöihin, vähenevät koko ajan.

– Olemme eläneet suurta kasvun aikaa, mutta nousu on saatava katkaistua ja siirryttävä kohtuuden tielle. Vapaalla sivistystyöllä ja järjestöillä on tuhannen taalan paikka nostaa keskusteluun ja toimia muutosvoimana johdattaen ihmisiä kestävämpään kuluttamiseen ja elämään, Lahti sanoo.

Erkka Laininen yhtyy kommenttiin. Asiaa ei voi sysätä seuraaville sukupolville, vaan käsillä ovat kriittiset ajat toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Nuorissa on toivoa. Annika Stubbe kertookin havainneensa partiotoiminnassa, että lapset ja nuoret valveutuneita ja valmiita toimimaan. Sen sijaan aikuisten koulutukseen ja toimintatapojen muutokseen on panostettava enemmän. Käsillä on massiivinen muutos, johon tarvitaan vastuullista johtamista. 

– Vapaaehtoisten toimintaedellytysten tukeminen ja johtamiskoulutuksen tukeminen ovat keskeinen osa kestävän elämän varustusta, Milla Kalliomaa toteaa.

Vesa-Matti Lahti nostaa esille, että järjestöt eivät tarjoa vain mukavaa tekemistä vaan myös merkityksellisyyttä. Erkka Laininen pohtii, miten järjestöissä voidaan muuttaa ajattelutapaa ja rakentaa merkityksellisyyttä.

– Tiedosta ei ole pulaa, mutta riittääkö pelkkä tieto ja tietoisuuden lisääminen? Kestävän elämän tavoitteisiin pääseminen edellyttää oman todellisuuskäsityksen ja maailmankuvan muuttumista. Vapaa sivistystyö ja järjestöt tarjoavat ihmiselle paikkoja keskusteluun, ajatusten vaihtoon ja tunteista puhumiseen. Näin rakennetaan uudenlaisia merkityksiä elämälle. Luovuus myös vahvuus. On otettava käyttöön muutakin kuin rationaalinen oppimisen maailma, ja tällaista toimintaa järjestöt tarjoavat, Laininen summaa.

Miten tästä eteenpäin?

– Yksi tapa ratkaista asioita on tehdä yhteistyötä eri järjestöjen kesken. Järjestöillä on paljon vaikutusvaltaa ja sitä voi käyttää myös tukemalla muita järjestöjä, Milla Kalliomaa sanoo.

Myös Annikka Stubbe kannustaa etsimään uusia tapoja toimia ja muuttaa maailmaa yhdessä. Eri alojen järjestöjen yhteistyö ja epätavanomaisten yhteyksien löytäminen voi avata uusia ovia. 

Tilaisuuden päätössanat lausunut Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo pitää kestävän elämän arvojen vaalimista tärkeänä.

– Järjestökoulutuksessa kestävä elämä ei tarkoita pelkästään koulutuksen sisältöä ja siellä kertyvää osaamista. Osaamista tarvitaan, mutta on tärkeää vahvistaa myös sitä, että kestävän elämän arvot löytävät tiensä järjestökoulutukseen, Salo sanoo.

Järjestöjen merkitys kestävän elämän edistämisessä on kiistaton.

– Kansalaisjärjestöillä on ollut sivistystehtävä koko olemassaolonsa ajan. Nyt käsillä on uusi tehtävä: muutos kohti kestävää elämää.

Teksti ja kuva: Carolina Rebhan

Lataa ja lue: Kestävän elämän muutosvoimaa -teos