SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Siviksen kestävän elämän ohjelma käynnistyy ensi vuonna

to 1. lokakuuta 2020 07.14.00

Opintokeskus Siviksen kestävän elämän ohjelman suunnittelu on käynnissä. Luonnos valmistuu syksyn aikana. Ohjelma saadaan käyttöön ensi vuonna.

Miten Siviksen kestävän elämän ohjelmaa rakennetaan, asiantuntija Marion Fields?

– Keräsimme kesällä jäsenjärjestöiltä ja Siviksen henkilökunnalta tietoa kestävän elämän näkymisestä toiminnassa sekä toiveita ja odotuksia. Teeman käsittelyä jatkettiin tämän vuoden osaamistarvekyselyssä. Molempien tulokset julkistetaan lähiaikoina, ja niistä on saatu paljon tietoa ohjelmaa varten. Lisäksi Kristiina Hannukainen on toimittanut julkaisun Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta. Se julkaistaan ensi viikolla. Siviksen kestävän elämän ohjelman luonnos valmistuu syksyn aikana. Ohjelma saadaan käyttöön ensi vuonna.

Mitä kestävän elämän ohjelmalla tavoitellaan?

– Siviksellä on jo nyt monia toimintoja, joissa kestävän kehityksen ja elämän näkökulma on huomioitu, esimerkiksi tapahtumissamme tarjotaan oletusarvoisesti kasvisruokaa. Meiltä on kuitenkin puuttunut kokonaisvaltainen ohjelma, jolla voimme omassa ja järjestöjen toiminnassa edistää kestävää elämää. Osaamistarvekyselyn ja SOSTE ry:n Järjestöbarometri 2020 -tutkimuksen perusteella tähän on juuri nyt kasvava tarve järjestöissä. Kristiina Hannukaisen selvityksessä kävi ilmi, että järjestöissä on jonkin verran kestävään elämään liittyvää koulutusta.

Mitä hyötyä ohjelmasta on Siviksen jäsenjärjestöille?

– Ohjelmassa tulee olemaan osia, jotka koskettavat jäsenjärjestöjen koulutuksen laatutyötä. Suunnitelmissa on käytännön työkalujen kehittäminen ja järjestöjen tukeminen.

Miten jäsenjärjestöt pääsevät mukaan ohjelman suunnitteluun?

– Kutsumme järjestöjä ensi vuonna mukaan kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on kestävän elämän näkökulman tuominen entistä vahvemmin jäsenjärjestöjen koulutustoimintaan. Pienenä vinkkinä voin mainita, että meillä on SOSTE ry:n kanssa suunnitteilla ilmastoaiheinen koulutus. Se käynnistyy webinaarilla 28.1.2021. Kannattaa jo merkitä päivä kalenteriin!