SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Verkkokoulutus, webinaari vai lähikoulutus?

ti 1. syyskuuta 2020 07.10.00

Tätä kysymystä moni järjestökoulutuksen suunnittelija joutuu tänä syksynä pohtimaan, eikä yhtä oikeaa vastausta ole.

Millainen koulutus palvelee järjestön vapaaehtoisia parhaiten tilanteessa, jossa toiminta on voinut olla keskeytyneenä tai sitä on toteutettu poikkeusjärjestelyin? Miten tavoittaa eri osallistujaryhmät ja millaisiin koulutuksiin ihmiset uskaltavat tulla? Miten riskiryhmiin kuuluvien osallistumisesta tehdään turvallista niin, että mikään järjestön kohderyhmä ei poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta joudu olemaan kuukausia ilman koulutusta ja järjestön tapahtumia? 

Vaikka koulutuksen ja tilaisuuksien suunnittelijan pöydällä tuntuu tänä syksynä olevan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, on tärkeää, että järjestöissä uskalletaan toteuttaa koulutuksia. Järjestöjen toiminta tukee ihmisiä arjen haasteissa, auttaa elämän kriisitilanteissa, tuo elämään sisältöjä ja verkostoja sekä lisää ihmisten tietoja ja taitoja. Kauan pysähdyksissä ollut toiminta on vaikea käynnistää enää myöhemmin uudelleen. 

Tänä syksynä järjestön koulutusta kannattaa lähteä suunnittelemaan mahdollisuuksien näkökulmasta. Mikä on mahdollista ehkä koko talven mittaiseksi venyvässä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa? Mitkä kohderyhmät tavoitetaan sujuvasti verkon välityksellä ja mitkä sisällöt pystytään kouluttamaan etänä? 

Sivis tukee jäsenjärjestöjään verkkokoulutusten ja webinaarien toteuttamisessa tarjoamalla järjestöjen käyttöön ItsLearning-verkko-oppimisalustan sekä Zoom-webinaarityökalun.

Joissain tilanteissa myös lähikoulutuksen järjestäminen on koulutuksen sisällöistä tai kohderyhmästä johtuen tarpeellista. Silloin koulutuksen toteuttajan kannattaa muistaa mitoittaa ryhmäkoko ja koulutustila niin, että osallistujilla on riittävät turvavälit, ja hygieniaohjeita pystytään noudattamaan. 

Nostamme tänä syksynä SivisNYT-verkkolehden numeroissa esille järjestöjen hyviä koulutuskäytäntöjä poikkeuksellisena aikana. Jos sinulla on hyvä esimerkki uudesta tavasta järjestää koulutusta, vinkkaa siitä meille sähköpostilla anne.ilvonen@ok-sivis.fi, kerromme siitä mielellämme eteenpäin!  

Anne Ilvonen 
Viestintä- ja innovointipäällikkö 
Opintokeskus Sivis