SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Validoidut opintosuoritustiedot käyttöön työnhaussa

ti 15. syyskuuta 2020 07.20.00

Järjestötoiminnassa syntyvä osaaminen on hyödyksi työnhaussa. Miltä kuulostaisi, jos työhakemukseen saisi tiedot järjestökoulutuksesta muutamalla klikkauksella? VastuuGroupin Luotettava työntekijä -projektissa kokeiltiin, miten Sivisverkon opintosuoritustietoja voi siirtää työnhaun osaajaprofiiliin. 

– Järjestö- ja yhdistystoiminnassa syntyy osaamista, jota ei välttämättä synny missään muualla. Osaaminen, joka ei vastaa formaalien oppilaitosten opintosuunnitelmaa, on uniikkia osaamista ja hyvä valttikortti työnhaussa, Opintokeskus Siviksen asiantuntija Lotta Pakanen kertoo. 

VastuuGroupin MyData-pilotissa testattiin tietojen siirtoa työnhakuportaaliin MyDataShare -kyvykkyyksiä hyödyntämällä. Työnhakija pystyi itse hallinnoimaan tietojen siirtoja. Pilotissa oli mukana useita yhteistyökumppaneita, ja esimerkiksi Sivisverkosta oli mahdollista saada tiedot suoritetuista opintopisteytetyistä opintojaksoista, Traficomin kautta ajo-oikeustiedot ja Taitorekisteristä pätevyystiedot. 

Ajatus oli kokeilla, miten työnhakuprofiiliin pystyy lisäämään tietoja harrastus-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta helpolla ja luotettavalla tavalla. Sivis on virallinen oppilaitos ja näin opintosuoritustiedot ovat validoituja ja työnantajan näkökulmasta luotettavia. 

– Digitaalinen työllistyminen hankkeessa konseptoitu Luottava työnhakija -palvelun idea on, että käyttäjät pystyvät luomaan osaajaprofiilin, johon voidaan luvittamalla siirtää tietoja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Siinä vältetään monta manuaalista työvaihetta, kun työnantaja näkee yhdellä silmäyksellä, että osaajaprofiilin tiedot ovat validoituja, business owner Petri Tuomela VastuuGroupista kertoo.

Työnantajan näkee, että osaaminen on validoitua. Työnhakijan kannalta konkreettinen hyöty on muun muassa siinä, ettei tietoja tarvitse syöttää moneen kertaan itse – ja pahimmillaan moneen kertaan – vaan ne tulevat suoraan Sivisverkosta tai muusta palvelusta.  

Tietojen siirtoa rajapintojen avulla 

Asiantuntija Jussi Keskitalo Siviksestä valottaa MyDatan filosofiaa. MyData on yläkäsite kaikille periaatteille, joissa ihminen saa itse hallinnoida omia tietojaan. Esimerkiksi luvittaa tietojen siirtämistä rajapinnan kautta palvelusta toiseen tai katkaista tietojen siirtymisen. 

Sivisverkossa on olemassa avoin rajapinta, josta eri organisaatiot pystyvät hakemaan tietoja, silloin kun siihen annetaan lupa. 

– MyDatan ajatus perustuu siihen, että ihminen pystyy hallitsemaan omia tietojaan ja halutessaan siirtämään niitä paikasta toiseen. Teknisesti tietojen siirtäminen toimii niin, että käyttäjä luvittaa palvelut, joista haluaa tietoa siirrettävän. Tässä pilotissa tieto siirtyi Sivisverkosta Luotettava työntekijä -osaajaprofiiliin ja sieltä työnhakupalveluun, Keskitalo kertoo. 

Keskitalo kuvailee rajapintaa kahden muurin väliseksi tilaksi. On kaksi erillistä suljettua järjestelmää, ja rajapinta on ikään kuin avain muurin porttiin, jonka kautta toinen järjestelmä voi hakea tietoja. Sen pidemmälle ei toiseen järjestelmään kuitenkaan pääse. Väylä on auki niin kauan kuin päätetään ja se voidaan sulkea. Tällä varmistetaan tietoturva. 

Pilotin avulla haluttiin saada selville, voiko Sivisverkkoa käyttää opintotietojen siirtämiseen toiseen järjestelmään. Pakanen ja Keskitalo kertovat, että kokeilu oli onnistunut ja Sivisverkko todella toimii tähän tarkoitukseen. Jatkossa rajapintoja voisi hyödyntää esimerkiksi opintotietojen siirtämisessä Opetushallituksen Koski-tietovarantoon

Petri Tuomela VastuuGroupista kertoo, että onnistuneet pilotit ovat osoittaneet, että tulevaisuudessa työnhakijoiden ei enää tarvitse syöttää omia tietojaan manuaalisesti eri työelämäpalveluihin. Sen sijaan työnhakija voi antaa eri työelämäpalveluille luvan hakea hänen omia varmennettuja tietojaan yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin rekistereistä. MyData -kyvykkyyksien avulla työnhakijoiden osaajaprofiilit pysyisivät aina ajan tasalla, työnhaku helpottuisi, rekrytointiprosessit nopeutuisi ja kohtaanto paranisi.

Järjestöt jatkuvan oppimisen kaaressa 

– Järjestöillä on rooli jatkuvan oppimisen kaaressa. Järjestöjen tuottamalla osaamisella on oikeasti merkitystä ja sillä on paikkansa. Järjestömaailma tarjoaa paljon sellaista osaamista, jolle on kysyntää liike- ja työelämässä, Lotta Pakanen summaa. 

Opintopisteytettyjen todistusten lisäksi järjestötoiminnassa kertyvää osaamista on mahdollista todentaa esimerkiksi osaamismerkein. 

– Osaamismerkkeihin on mahdollista kirjata esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa saatua osaamista ja tulevaisuudessa osaamismerkitkin voisivat olla liikuteltavaa MyDataa, Pakanen sanoo. 

MyData-kokeiluja on ollut Siviksessä muissakin yhteyksissä. Elokuussa Sivis oli mukana Osaamiskeskus Kentaurin kokeilussa, jossa testattiin, miten saadaan siirrettyä Siviksen ja Suomen Partiolaisten osaamismerkkeihin liittyviä osaamistietoja DuuniKoutsi-palveluun. DuuniKoutsia kehitetään Osaamiskeskus Kentaurissa eteenpäin MyData-palveluksi. 

– Siviksen kautta pääsee tulevaisuudessa varmasti mukaan tällaisiin kokeiluihin, Pakanen vinkkaa. 

Teksti: Carolina Rebhan, kuva: VastuuGroup