SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

ImproVal keräsi työkaluja osaamisen validointiin

ti 15. syyskuuta 2020 07.15.00

Euroopassa on kehitetty runsain määrin työkaluja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Erasmus+-rahoitteinen ImproVal-hanke on kartoittanut näitä työkaluja ja kerännyt 45 erilaista työkalua ympäri Eurooppaa. 

Työkalut on koottu maakohtaisesti verkkoon tueksi koulutuskentän toimijoille, jotta vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen validointi helpottuu. Työkaluja voi edelleen lisätä sivulla olevan lomakkeen kautta.

– Järjestöjen kannattaa ehdottomasti tutustua työkaluvalikoimaan! Sieltä löytää esimerkiksi tapoja hahmottaa, millaisista osatekijöistä vapaaehtoisen osaaminen voi koostua, Opintokeskus Siviksen asiantuntija Eeva Jeronen vinkkaa. 

Järjestöissä syntyvällä osaamisella on arvoa työmarkkinoilla. Validointityökalujen avulla omien vahvuuksien ja osaamisen sanoittaminen helpottuu. 

– Hankkeen selvityksessä kävi ilmi, että vapaaehtoisten mielestä työllistyminen on tärkeä motivointi osaamisen validoinnissa. Toisaalta ristiriitaista on se, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät eivät nähneet työllistymistä tärkeänä, Jeronen sanoo. 

Siviksen asiantuntija Lotta Pakanen pohtii, että osaamisen validointia voi edesauttaa esimerkiksi se, että kurssien sisällöissä ja tavoitteissa tuodaan enemmän osaamisen kehittymisen näkökulmia. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voisi olla kiinteä osa esimerkiksi järjestön vapaaehtoiskoordinaattorin työnkuvaa. 

Tärppejä työkaluista 

Pakanen ja Jeronen kertovat, että hyödyllisenä mieleen jäi useampikin työkalu: Desteva, Setlementtiliiton kehittämä Näytön paikka ja Europass

Europass lienee laajimmin käytössä oleva työkalu Euroopassa. Europass on itsetäytettävä portfolio, jonka avulla osaamista pystyy validoimaan ja hakemaan tunnustusta hyvin monenlaisille taidoille. Jeronen suosittelee tutustumaan ranskalaisten partiolaisten kehittämään työkaluun. 

– Ranskan partiolaiset ovat kehittäneet taulukon, jonka ideana on, että vapaaehtoinen voi arvioida omaa osaamistaan. Taulukon avulla pystyy pohtimaan ja sanoittamaan, millaista taitoja on hankkinut, ja miten oma osaaminen suhteutuu työelämässä tai vaikkapa työpaikkailmoituksessa mainittuihin taitoihin. Taulukko on saatavilla muun muassa ranskan ja englannin kielillä, Jeronen kertoo. 

Onko järjestössäsi käytössä validointityökalua? Vinkkaa siitä tämän lomakkeen kautta tai jaa somessa tunnisteella #improval_eu. 

Teksti: Carolina Rebhan