SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Helli Suomisen stipendien haku käynnissä

ti 1. syyskuuta 2020 06.35.00

Helli Suomisen stipendien haku on jälleen käynnistynyt. Löytyisikö omasta järjestöstäsi stipendin arvoinen vertaisopintoryhmä, ryhmän ohjaaja tai ryhmän jäsen? 

Opintotoiminnan Keskusliitto ylläpitää vertaisopintoryhmätoiminnan uranuurtajan Helli Suomisen nimeä kantavaa stipendirahastoa. Stipendi voidaan myöntää ”tunnustuksen luontoiseksi apurahaksi” Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestön vertaisopintoryhmälle, vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäsenelle.  

Tänä vuonna vertaisopintoryhmälle haettavan stipendin arvo on 1000 euroa. Vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäsenelle haettava henkilökohtainen stipendi on 500 euron arvoinen. Stipendi on käytettävissä saajan vapaan harkinnan mukaan.  

Rahasto vertaisopintoryhmien tueksi 

Helli Suomisen stipendien tarkoituksena on tukea ja palkita vertaisopintoryhmien toimintaa sekä tehdä vertaisoppimisen toimintamuotoa tunnetuksi.  

Vuonna 2018 ryhmästipendin saivat Lohjan Karjalaseuran Karjalankielen kerho, Joensuun Seudun Hengitysyhdistyksen Seniorikerho ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Rovaniemen osaston Päiväkerho.  

Yksilöstipendi myönnettiin Mikkelin Laulusiskot -kuoron ohjaajalle Irja Haloselle sekä Killin Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen Sählykerhon ohjaajalle Eija Toivoselle.  

Stipendien takana opintoryhmien uranuurtaja 

Stipendirahasto on perustettu Helli Suomisen (1898–1974) testamenttilahjoituksen myötä saaduilla varoilla vuonna 1978. Suominen toimi aktiivisena vertaisopintoryhmätoiminnan puolestapuhujana etenkin 1920- ja 1930-luvuilla.  

Suomisen mielestä opiskelu ja itsensä kehittäminen olivat kaikille tärkeitä asioita ja opintokerhot askel kohti jatkuvaa opiskelua. Hän levitti vertaisoppimisen mallia eri puolille Suomea ja tuotti itse myös oppimateriaalia.   

Suominen uskoi vahvasti opintokerhotoimintaan ja sen tulevaisuuteen, ja hän loi käytännössä suuntaviivat koko Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan toiminnalle. Toimikunnan tärkeitä tehtäviä olivat muun muassa opintojen ohjaaminen, kerhotoiminnan kehittäminen kaupungeissa sekä opintokerhojen määrän kasvattaminen toiminnan tunnetuksi tekemisellä. 

Nykyään kyseisen organisaation työtä jatkaa Opintotoiminnan Keskusliitto, joka ylläpitää Opintokeskus Sivistä. 

Miten stipendiä haetaan? 

Yhdistys voi hakea Helli Suomisen stipendiä vertaisopintoryhmälle tai ryhmässä toimivalle henkilölle (ryhmän ohjaajalle tai jäsenelle).  

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.  

TÄYTÄ HAKEMUS  

Stipendiä voidaan hakea myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta ilmenee vastaavat tiedot.

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan Opintokeskus Sivikseen sähköpostin PDF-muotoisena liitteenä osoitteeseen stipendi@ok-sivis.fi tai postitse osoitteeseen Pitkänsillanranta 3 B, 5. krs 00530 Helsinki.  

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 5.10.2020

Lisätietoja: 
Koulutusassistentti Tiia Herlevi, tiia.herlevi@ok-sivis.fi, puh.040 839 8777 
Asiantuntija Lea Lihavainen, lea.lihavainen@ok-sivis.fi, puh.040 717 7018