SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Kaikkien-mallilla vaikuttavaa koulutusta

ti 18. elokuuta 2020 07.15.00

Kiinnostaisiko uusi oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli? Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetty Kaikkien-malli on helppo ottaa käyttöön kouluttajan oppaan avulla. Nyt syksyllä voit tutustua malliin myös kouluttajille suunnatussa koulutuksessa.   

Palvelut ja kanavat digitalisoituvat ja mullistavat kansalaisen tavallista arkea niin työmarkkinoilla kuin niiden ulkopuolella. Kouluttautuminen ja koulutuksiin hakeutuminen, työnhaku ja -teko tai vaikkapa terveyden ja toimivan talouden ylläpito edellyttävät riittäviä luku-, numero- ja digitaitoja. Nämä perustaidot ovat perusta kyvylle ja halulle edistää omaa arkea.  

Järjestöillä on merkittävä rooli positiivisen oppimisasenteen lippulaivana sekä jatkuvaan oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustajana. Esimerkiksi Siviksen 75 jäsenjärjestöä tavoittavat koulutustensa kautta peräti miljoona suomalaista. Kaikkien-malli toimiikin järjestökoulutuksissa mainiona työkaluna.  

Kaikkien-malli istuu kaikkiin järjestökoulutuksiin 

Järjestöt voivat hyödyntää Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä hankkeessa kehitettyä Kaikkien-mallia joko osana jäsenkoulutuksia tai rakentamalla koko koulutuksensa mallin mukaan. Malli soveltuu kaikille jäsenjärjestöille toimialasta, toimintaympäristöstä tai jäsenten tarpeista riippumatta.  

Siviksen jäsenjärjestöissä on erityyppisiä potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä, joissa mallia on mahdollista hyödyntää hyvinkin laajasti ja joustavasti.  

Voisivatko malliin sisältyvät kumppanuudet ja synergiat löytyä esimerkiksi jäsenjärjestöjen keskuudesta? Entä voisiko koulutusryhmään kuulua jäseniä useasta samantyyppisestä järjestöstä, jolloin myös kouluttajaresursseja voisi jakaa?  

Koulutuksista startti mallin käyttöön 

Opintokeskus Sivis järjestää syksyn aikana mallin käyttöönottoon liittyviä kouluttajakoulutuksia, joihin kaikki jäsenjärjestöjen toimijat ovat tervetulleita.  

Koulutukseen osallistuminen ja Kaikkien-mallin käyttäminen ei vaadi pedagogista pätevyyttä. Oleellista on mallin oppimiskeskeisyyden, osallistavuuden ja tasa-arvon periaatteiden tunnistaminen. Vaikka malli on epämuodollinen, sillä on selkeä alku ja loppu, joiden avulla oppija hahmottaa, miten oppimistavoite on toteutunut.  

Olemme uuden äärellä. Parhaimmassa tapauksessa malli juurtuu saumattomaksi osaksi Siviksen järjestöjen, jäsenten ja sidosryhmien arkipäivää.  

Kaikkien-mallin keskeiset periaatteet:  

  • ryhmän oppimisteema on vapaasti valittavissa  
  • oppija laatii oman oppimissuunnitelman kouluttajan ja ryhmän avulla 
  • koulutussisältö perustuu teemaan ja oppijan omaan suunnitelmaan 
  • koulutus on paikallista 
  • koulutuksessa hyödynnetään paikallisia yhteistyökumppaneita. 

 

Lue lisää:  
Kaikkien-mallin verkkosivut 
Ketterä koulutusmalli aikuisten arjen parantamiseen

Ilmoittaudu mukaan 16.9. järjestettävään webinaariin:  
Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus - Miten pidämme kaikki mukana?