SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivis verkottaa syksyllä järjestötoimijoita

ti 9. kesäkuuta 2020 08.03.00

Syksyn verkostotilaisuuksissa tavataan muita pienjärjestötoimijoita, toiminnanjohtajia ja viestijöitä. Luvassa on alustuksia ja ajatusten vaihtoa kollegoiden kanssa. Tule tapaamaan tuttuja ja verkostoitumaan! 

14.8.2020 Pienjärjestöjen verkostotapaaminen, verkossa 

Opintokeskus Siviksen ja SOSTE:n yhteisessä Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa mietitään korona-ajan oppeja pienjärjestöjen näkökulmasta. Aiheeseen johdattelee lyhyellä alustuksella työnohjaaja Vesa Salmi.

Koronakevään kokemuksista jaetaan hyvistä ja huonoista hetkistä nousseita kokemuksia ja vinkkejä. Lisäksi pohditaan, miten työntekijät ja vapaaehtoiset jaksavat tästä eteenpäin.

Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää.

2.9.2020 Satakunnan toiminnanjohtajien tapaaminen, Pori 

Tapaamisen teemana on hankalat tilanteet ja haastavat vuorovaikutussuhteet järjestö- ja yhdistystoiminnassa.

Miten voi organisaatiokulttuurin muutoksilla ja johtamisen kautta vaikuttaa siihen, minkälaista käytöstä työyhteisössä ja vapaaehtoistoiminnassa sallitaan ja miten hankalia asioita käsitellään? 

Keskustelua alustaa ja fasilitoi Työterveyslaitoksen johtava konsultti, VTM, sosiaalipsykologi, työyhteisöjen työnohjaaja (STOry), organisaatiokonsultti (FINOD) Susanna Kalavainen.

9.9.2020 Varsinais-Suomen toiminnanjohtajien tapaaminen, Turku 

Tapaamisen teemana on hankalat tilanteet ja haastavat vuorovaikutussuhteet järjestö- ja yhdistystoiminnassa.

Miten voi organisaatiokulttuurin muutoksilla ja johtamisen kautta vaikuttaa siihen, minkälaista käytöstä työyhteisössä ja vapaaehtoistoiminnassa sallitaan ja miten hankalia asioita käsitellään? 

Keskustelua alustaa ja fasilitoi Työterveyslaitoksen vanhempi konsultti, YTM, sosiologi Nina Olin

2.10.2020 Järjestöviestijöiden verkostotapaaminen, Helsinki

Siviksen jäsenjärjestöjen viestijät kokoontuvat lokakuun alussa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista viestinnän teemoista. Lisätietoja luvassa lähempänä!