Opi uutta ensi syksynä!

ti 9. kesäkuuta 2020 08.08.00

Syksyllä on jälleen tarjolla runsain mitoin koulutuksia järjestötoiminnan ja oman osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Syyskaudella hiotaan muun muassa johtamis- ja koulutustaitoja ja perehdytään kansalaisten perustaitoihin sekä osaamisen tunnistamiseen. Myös suositut verkkokoulutus-ja digitaitokoulutukset saavat syksyllä jatkoa. Tervetuloa Siviksen koulutuksiin!  

 

Järjestöosaaminen, koulutustaidot & ohjaajan työkalut 

 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus 

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle. 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksessa perehdytään suosittuun dialogimenetelmään ja sen taustoihin. Opit, miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan ja ohjataan ja miten niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Koulutuksessa pääset tutustumaan myös Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden soveltamiseen keskustelujen ohjaamisessa työssäsi ja omassa järjestössäsi. Lähipäivän lisäksi koulutukseen sisältyy ennakkowebinaari sekä kaksi oppimistehtävää. 

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki Erätauko-menetelmän käytöstä ja yhteiskunnallisen keskustelun ohjaamisesta kiinnostuneet!  

 

Volunteering Management Expedition 2 

Toimitko vapaaehtoisten johtajana, ohjaajana tai koordinaattorina? Oletko kiinnostunut löytämään uusia työkaluja ja kehittämään osaamistasi? 

Englanninkielinen Volunteering Management Expedition 2 -verkkokurssi tarjoaa vapaaehtoistoiminnan johtamisen työkaluja ja menetelmiä eri puolilta Eurooppaa. Menetelmiin tutustutaan webinaarissa, verkossa itse opiskellen ja työkaluja käytännössä testaten sekä niistä keskustelleen. Kurssi päättyy yhteiseen verkkoklinikkaan.  

Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisten johtajille, ohjaajille ja koordinaattoreille kansalaisjärjestöissä, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä. Sisällöt soveltuvat sekä vapaaehtoisille että palkatuille työntekijöille.  

Verkkokurssi on osa kansainvälistä VolExpo-hanketta (2019‒2021), jonka tuloksena julkaistaan verkkopohjainen menetelmäpankki vapaaehtoistoiminnan johtajille. Kurssi on maksuton. 

Kurssi järjestetään syksyn aikana kaksi kertaa. Valitse itsellesi sopiva ajankohta ja tule mukaan löytöretkelle vapaaehtoisten johtamisen maailmaan!  

 

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin 

Miten järjestön toiminta tavoittaisi uudet suomalaiset? 

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ja organisoida oman järjestön ja yhdistyksen toimintaa siten, että myös maahan muuttaneet tulevat huomioiduiksi.  

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa maahanmuuttajien tavoittaminen, monikulttuurisen kohtaamisen ja tiedottamisen kehittäminen. Päivän aikana perehdytään myös siihen, miten yhdistystoiminnalla voidaan lisätä maahanmuuttajien osaamista ja osaamisen tunnistamista. Osallistujat voivat myös tehdä harjoitustehtävänä suunnitelman maahanmuuttajille kohdistetun tilaisuuden toteutuksesta. 

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille!  

 

Tulevaisuustaidot järjestöissä 

Millaisia valmiuksia järjestöissä jatkossa tarvitaan ja miten muutoksiin voi varautua? Entä miten oman organisaation tulevaisuutta voi hahmottaa ja rakentaa?  

Tulevaisuustaidot järjestöissä -koulutus antaa järjestötoimijalle näköaloja ja välineitä oman organisaationsa tulevaisuuden ennakointiin ja rakentamiseen.  

Koulutukseen sisältyy kolme webinaaria, joissa tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja trendeihin, sekä seminaari, jossa paneudutaan erityisesti järjestö- ja yhdistystoimijoita puhutteleviin tulevaisuuden skenaarioihin. Lisäksi osallistujat laativat itsenäisesti oman organisaationsa tulevaisuussuunnitelman. Päätöswebinaarissa jaetaan tulevaisuussuunnitelmiin liittyviä ajatuksia ja havaintoja. 

Webinaareissa kouluttajana on futuristi, tietokirjailija Elina Hiltunen. Seminaarin alustajina toimivat apulaisprofessori, dosentti Arto O. Salonen sekä Osanan strategia- ja muutosvalmentaja Petri Toikkanen ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori Lari Karreinen.  

Koulutus on kahden opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Kaikkien koulutuksen osien suorittamisesta saa todistuksen. Koulutus on maksuton. 

 

Aikuisten perustaidot ja Kaikkien-malli 


Puhetta perustaidoista – yhdistykset perustaitoja parantamassa

Puhetta perustaidoista -webinaarisarjassa pohditaan kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia tukea aikuisten perustaitojen kehittämistä. Webinaarisarjassa tutustutaan asiantuntijapuheenvuorojen avulla perustaitojen määritelmiin, hyviksi havaittuihin koulutusmalleihin sekä oppimisen paikkoihin.  

Perustaidoiksi luetaan luku-, numero- ja digitaidot, mutta aktiivisen kansalaisen täytyy osata paljon muutakin. Aikuisen puutteelliset perustaidot saattavat estää työllistymisen, hidastaa opintoja tai hankaloittaa vaikkapa vapaaehtoistoimintaan osallistumista. 

Yhdistyksillä ja järjestöillä on hyvät mahdollisuudet tarjota matalan kynnyksen oppimistilanteita. Webinaarisarja antaa ideoita siihen, miten yhdistyksen toiminnassa voi tukea perustaitojen kehittämistä uusilla menetelmillä.  

 

Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus – Miten pidämme kaikki mukana? 

Kiinnostaako Kaikkien-malli? Haluaisitko kuulla Kaikkien-mallin hyödyt ja oppia käyttämään mallia koulutuksissa?  

Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen parantamiseksi. Kaikkien-malli perustuu epämuodolliseen oppimiseen ja tavoitteena on työikäisten luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen ja sitä kautta arjen parantaminen.   

Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus on suunnattu kaikille aikuisten perustaito-opetuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi Kaikkien-mallin periaatteet. Lisäksi osallistujat oppivat hyödyntämään mallia ja suunnittelemaan siihen perustuvia koulutuksia. 

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Digitaaliset osaamismerkit 

Haluatko lisää tietoa ja taitoa osaamismerkeistä, niiden suunnittelusta ja myöntämisestä?  

Digitaaliset osaamismerkit -webinaarisarja perehdyttää digitaalisten osaamismerkkien perusteisiin ja antaa esimerkkejä erilaisten organisaatioiden merkeistä, merkkikokonaisuuksista ja suunnittelutyöstä niiden takana. Osaamismerkkejä on monenlaisia – tule mukaan pohtimaan, mikä muoto sopii parhaiten omalle organisaatiollesi! 

Webinaarisarjan jälkeen osaat esimerkiksi suunnitella osaamismerkkikokonaisuuden, luoda osaamismerkkejä omalle organisaatiollesi ja myöntää osaamismerkin. 

Webinaarisarja on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. 

  • 12.‒26.10.2020
    Webinaarisarja
  • 12.10.2020 klo 13‒14: Mikä on osaamismerkki? 
  • 19.10.2020 klo 13‒14: Osaamismerkin luominen ja myöntäminen 
  • 26.10.2020 klo 13‒14: Osaamismerkkien näyttäminen

Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2020 Sivisverkossa

 

Verkkokoulutus & digitaidot 
 

Syvennä Zoom-osaamistasi – Verkkoneuvottelut ja -koulutukset haltuun! 

Kiinnostaako etäneuvottelun, verkkokoulutuksen tai webinaarin järjestäminen? Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jonka avulla kokoukset ja koulutukset hoituvat helposti etänäkin.  

Koulutuksessa syvennetään perustason Zoom-osaamista: Mitä eri vaihtoehtoja kokouksen tai koulutuksen järjestämiseen Zoomista löytyy? Miten ja millaisia kyselyjä Zoomissa voi luoda? Miten ja milloin Zoomin breaout rooms -toimintoa voi ja kannattaa käyttää? Koulutuksessa saat vastauksia kysymyksiin ja uutta varmuutta Zoomin käyttöön! 

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa ke 2.9. klo 10‒11. Kouluttajina toimivat Siviksen verkkokoulutuksen ja -pedagogiikan asiantuntijat Antero Pohjatalo ja Tiina Tanskanen-Kudjoi

Ennen koulutukseen osallistumista voit halutessasi katsoa Yhdistyksen helpot digivälineet-webinaarisarjan Zoom-osuuden tallenteet Siviksen YouTube-kanavalta: 

Yhdistyksen helpot digivälineet, Zoom, osa 1 

Yhdistyksen helpot digivälineet, Zoom, osa 2 

 

Itslearning-oppimisalustan hyödyntäminen koulutuksessa II 

Haluaisitko oppia lisää Itslearningistä? Tule mukaan verkkokoulutukseen, jossa tutustutaan Itslearning-oppimisalustaan ja sen monipuolisiin mahdollisuuksiin!  

Koulutuksessa perehdytään verkkokoulutuksen suunnitteluun ja käydään läpi työtilan rakentamista Itslearning-ympäristöön. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. ajastetut suunnitelmat sekä materiaalien ja aktiviteettien lisääminen työtilaan. 

Koulutus on jatkoa 15.4.2020 järjestetylle Itslearning-koulutukselle. Kevään koulutuksen tallenteet löytyvät Siviksen YouTube-kanavalta:  

Itslearning-oppimisalustan hyödyntäminen koulutuksessa, osa 1 

Itslearning-oppimisalustan hyödyntäminen koulutuksessa, osa 2 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen kouluttajille ja koulutuksen suunnittelijoille. Koulutus on maksuton.


Kouluttajan digityökalut 

Haluatko kehittyä ja oppia uusia tapoja suunnitella ja toteuttaa koulutuksia sekä arvioida osaamista?  

Erilaiset ilmaiset digityökalut tuovat opetukseen vaihtelua ja vuorovaikutteisuutta ‒ ja niitä on helppo ottaa käyttöön! Kouluttajan digityökalut -webinaarissa tutustutaan erilaisiin koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tukena toimiviin työkaluihin, kuten SwayPrezi ja Kahoot

Maksuton webinaari on suunnattu kaikille oman osaamisen ja koulutusten kehittämisestä kiinnostuneille. 

Tule rohkeasti mukaan! Webinaarin jälkeen voit lähteä testaamaan digityökaluja omissa koulutuksissasi.  

 

Verkkokoulutuksen pedagoginen suunnittelu

Kiinnostaako verkkokoulutuksen suunnittelu ja siihen liittyvä pedagogiikka? Tervetuloa verkkokoulutuksen pedagogisen suunnittelun kurssille! Koulutuksessa opitaan verkkokoulutuksen suunnittelua sekä sen ohjausta, arviointia ja saavutettavuutta. 

Koulutus koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä, verkkoluennosta sekä itsenäisestä työskentelystä verkko-oppimisympäristö ItsLearningissä. Koulutuksessa voi työstää omaa koulutusta verkkoon, mutta siihen voi osallistua myös, vaikka ei olisi juuri nyt suunnittelemassa tiettyä koulutusta.

Kouluttajina toimivat mm. Siviksen verkkokoulutuksen asiantuntijat Tiina Tanskanen-Kudjoi ja Antero Pohjatalo sekä koulutuksen laadun kehittämisen asiantuntija Mia Valanne.

 

Siviksen koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen toimijoille. Koulutukset ovat maksuttomia.  

Lue myös: 
SIVIS TUKENA VERKKO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ