SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Ketterä koulutusmalli aikuisten arjen parantamiseen

ti 9. kesäkuuta 2020 08.05.00

Kaipaatko käyttöösi uutta ja ketterää koulutusmallia aikuisten arjen parantamiseen? Tutustu Kaikkien-malliin Siviksen koulutuksessa tai mallin omilla nettisivuilla! 

Kaikkien-malli on oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli aikuisten arjen parantamiseksi. Malli on koottu omille nettisivuilleen, josta sen voi kuka tahansa opiskella ja ottaa käyttöön. 

Kaikkien-mallin ideana on kehittää perustaitoja osana arkielämän tilanteita. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta oppimiseen ja osallistumiseen. 

Koulutusmalli muokkautuu hyvin erilaisten kohderyhmien tarpeeseen. Sitä on testattu pilottikoulutuksissa maahanmuuttajien, yrittäjien ja omaa suuntaansa etsivien nuorten kanssa.

Yhteinen teema tuo osallistujat yhteen. Ryhmä luo itse haasteet ja kysymykset, joita aletaan ratkoa.  

– Kaikkien-mallilla toteutettu koulutus on voimaannuttava niin opiskelijoille kuin kouluttajille. Ryhmä on isossa merkityksessä. Toisia kannustetaan ja kunnioitetaan. Kaikki ovat tärkeitä ryhmän jäseniä, Siviksen asiantuntija Virpi Markkanen luonnehtii.  

Mallin mukaisen koulutuksen vähimmäiskesto on 6 tuntia.

– Näkisin sen kuitenkin mieluummin pidempänä projektina. Esimerkiksi pilottikoulutuksemme kestivät viikon. 

Kaikkien-malli on herättänyt laajalti kiinnostusta eri järjestöissä, organisaatioissa ja opistoissa.  

Koulutuksesta apua Kaikkien-mallin käyttöönottoon 

Uudenlaisen koulutusmallin käyttöönottoon on nyt mahdollista saada apua ja tukea. Yhden päivän koulutus järjestetään ensimmäistä kertaa 16.9.2020. Kouluttamassa on Virpi Markkasen lisäksi Kansanvalistusseuran koulutussuunnittelija Nina Hjelt.  

– Suosittelen koulutusta sellaisille ihmisille, jotka työkseen kouluttavat tai järjestävät ryhmätoimintaa, ja joiden kohderyhmässä on aikuisia, joiden arki kaipaa parantamista, Virpi luonnehtii.  

Koulutuspäivän aikana perehdytään Kaikkien-malliin. Osallistujat pääsevät suunnittelemaan omaa malliin perustuvaa koulutusta.

Koulutusta aiheesta on tarkoitus järjestää jatkossakin, eli se jää Siviksen koulutustarjontaan. 

Perustaidot kuuluvat kaikille  

– Vaikka henkilöllä olisi mikä tahansa koulutustausta, voi hänellä olla suuriakin aukkoja perustaidoissa. Tuskin kenenkään perustaidot ovat täydelliset. Kaikilla meillä on omat vahvuudet ja heikkoudet. Se ei kuitenkaan arvota meitä ihmisinä, Virpi sanoo.

Perustaitojen puutteet näkyvät arkielämän haasteina. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi verkkopalvelujen käyttämiseen tai omaan taloudenhallintaan. 

Perustaitoja parantamalla yksilön vaikutusmahdollisuudet ja rohkeus toimia omaksi parhaakseen kasvavat ja arki muuttuu sujuvammaksi.  

 

Ilmoittaudu mukaan Kaikkien-mallin kouluttajakoulutukseen Sivisverkossa viimeistään 11.9.2020:

Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus - Miten pidämme kaikki mukana?

16.9.2020, Helsinki 

 

Teksti: Anni Piipponen