SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Ilmoittaudu syksyn koulutuksiin - Opi uutta ja innostu!

ti 9. kesäkuuta 2020 08.08.00

Tänä syksynä on jälleen tarjolla runsain mitoin koulutuksia järjestötoiminnan ja oman osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Syyskaudella hiotaan muun muassa johtamis- ja koulutustaitoja ja perehdytään kansalaisten perustaitoihin sekä osaamisen tunnistamiseen. Tarjolla on myös useita verkkokoulutusosaamista ja digitaitoja kehittäviä koulutuksia. Tervetuloa Siviksen koulutuksiin!

 

Järjestöosaaminen, koulutustaidot & ohjaajan työkalut 

 

Työssä jaksava järjestöjohtaja

Miten järjestön tai yhdistyksen johtaja voi parantaa työssä jaksamistaan ja säilyttää työn ilon, myös poikkeusaikana? Tule mukaan kuulemaan työhyvinvoinnin asiantuntijan Marja-Liisa Mankan ajatuksia siitä, miten selvitä syksyn työpaineissa hyvinvoivana.

Inspiroivana esiintyjänä tunnettu Marja-Liisa Manka on toiminut työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa vuosina 2004-2015 ja on tällä hetkellä työhyvinvoinnin dosentti. Manka on myös valittu Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi ja hän on saanut tunnustuksen hyvän työelämän puolestapuhumisesta. Manka on kirjoittanut lukuisia työhyvinvointia käsitteleviä kirjoja, kuten Työnilo ja Stressikirja – mistä virtaa?.

Maksuton webinaari on suunnattu erityisesti järjestöjen ja yhdistysten johtotehtävissä toimiville ihmisille, esimerkiksi toiminnanjohtajille, päälliköille ja puheenjohtajille. Webinaari auttaa tunnistamaan omaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja vahvistamaan niitä, jotka parantavat mahdollisuuksia jaksaa paremmin johtajan työssä. Ilmoittaudu mukaan ja tee syksystäsi valoisampi!

Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta

Tervetuloa Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -teoksen julkistamis- ja keskustelutilaisuuteen!

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan kestävästä kehityksestä ja elämästä järjestöissä. Verkkotapahtumassa julkistetaan uusi Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -julkaisu. Teos sisältää asiantuntija-artikkeleita, jotka avaavat erilaisia näkökulmia kestävään elämään järjestötoiminnassa sekä tutkimustietoa siitä, miten Siviksen jäsenjärjestöt edistävät kestävän elämän toteutumista koulutuksessa. 

Tilaisuuden ohjelmassa on kestävä elämä -aiheinen asiantuntijakeskustelu, johon myös kuulijat voivat osallistua. Tilaisuus käynnistää samalla myös Siviksen oman kestävän elämän ohjelman. 

 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus 

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle. 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksessa perehdytään suosittuun dialogimenetelmään ja sen taustoihin. Opit, miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan ja ohjataan ja miten niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Koulutuksessa pääset tutustumaan myös Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden soveltamiseen keskustelujen ohjaamisessa työssäsi ja omassa järjestössäsi. Lähipäivän lisäksi koulutukseen sisältyy ennakkowebinaari sekä kaksi oppimistehtävää. 

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki Erätauko-menetelmän käytöstä ja yhteiskunnallisen keskustelun ohjaamisesta kiinnostuneet!  

HUOM! Syksyn Erätauko-koulutukset on muutettu yhden päivän lähikoulutuksista kolmipäiväiseksi verkkokoulutukseksi. Valittavana on kaksi samansisältöistä koulutusta, joista toinen alkaa lokakuussa ja toinen marraskuussa.

 

Volunteering Management Expedition 2 

Toimitko vapaaehtoisten johtajana, ohjaajana tai koordinaattorina? Oletko kiinnostunut löytämään uusia työkaluja ja kehittämään osaamistasi? 

Englanninkielinen Volunteering Management Expedition 2 -verkkokurssi tarjoaa vapaaehtoistoiminnan johtamisen työkaluja ja menetelmiä eri puolilta Eurooppaa. Menetelmiin tutustutaan webinaarissa, verkossa itse opiskellen ja työkaluja käytännössä testaten sekä niistä keskustelleen. Kurssi päättyy yhteiseen verkkoklinikkaan.  

Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisten johtajille, ohjaajille ja koordinaattoreille kansalaisjärjestöissä, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä. Sisällöt soveltuvat sekä vapaaehtoisille että palkatuille työntekijöille.  

Verkkokurssi on osa kansainvälistä VolExpo-hanketta (2019‒2021), jonka tuloksena julkaistaan verkkopohjainen menetelmäpankki vapaaehtoistoiminnan johtajille. Kurssi on maksuton. 

Kurssi järjestetään syksyn aikana kaksi kertaa. Valitse itsellesi sopiva ajankohta ja tule mukaan löytöretkelle vapaaehtoisten johtamisen maailmaan!  

 

Vaikuttavuuden perusteet järjestöissä

Mitä on vaikuttavuus järjestötoiminnassa? Miten suunnittelet ja arvioit vaikuttavaa järjestötoimintaa?

Neljän webinaarin sarja avaa vaikuttavuuden käsitteitä, vaikuttavuusketjua ja järjestöjen vaikuttavuuden yhteiskunnallista ulottuvuutta, tavoitteiden ja mittareiden asettamista ja arviointia. Vuorovaikutteiset webinaarit sisältävät asiantuntija- ja järjestöpuheenvuorot sekä keskustelua vaikuttavuudesta.

Maksuton webinaarisarja on suunnattu vaikuttavuudesta kiinnostuneille yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka tarvitsevat aiheesta perustason tietoa. 

 • 5.‒26.10.2020
  Webinaarisarja
 • 5.10.2020 klo 13‒14.30: Vaikuttavuuden käsitteet tutuiksi: Mistä puhumme, kun puhumme vaikuttavuudesta? Miten tulokset ja vaikuttavuus liittyvät yhteen? 
 • 12.10.2020 klo 13‒14.30: Vaikuttavuusketju ja järjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kuulet Hyvän mitta -vaikuttavuusketjusta ja opit hahmottamaan, miten järjestötyö liittyy yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen
 • 19.10.2020 klo 13‒14.30: Tavoitteet ja mittarit vaikuttavuuden tukena. Webinaarissa käydään läpi esimerkein, mitä ja miten tavoitteita kannattaa asettaa ja millaisia mittareita niillä voisi olla.
 • 26.10.2020 klo 13‒14.30: Vaikuttavuuden arviointi. Perustietoa siitä, miten tietoa tavoitteisiin pääsemisestä voidaan kerätä ja miten sitä arvioidaan.
  Ilmoittaudu viimeistään 21.9.2020 Sivisverkossa

 

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin 

Miten järjestön toiminta tavoittaisi uudet suomalaiset? 

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ja organisoida oman järjestön ja yhdistyksen toimintaa siten, että myös maahan muuttaneet tulevat huomioiduiksi.  

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa maahanmuuttajien tavoittaminen, monikulttuurisen kohtaamisen ja tiedottamisen kehittäminen. Päivän aikana perehdytään myös siihen, miten yhdistystoiminnalla voidaan lisätä maahanmuuttajien osaamista ja osaamisen tunnistamista. Osallistujat voivat myös tehdä harjoitustehtävänä suunnitelman maahanmuuttajille kohdistetun tilaisuuden toteutuksesta. 

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille!  

 

Tulevaisuustaidot järjestöissä 

Millaisia valmiuksia järjestöissä jatkossa tarvitaan ja miten muutoksiin voi varautua? Entä miten oman organisaation tulevaisuutta voi hahmottaa ja rakentaa?  

Tulevaisuustaidot järjestöissä -koulutus antaa järjestötoimijalle näköaloja ja välineitä oman organisaationsa tulevaisuuden ennakointiin ja rakentamiseen.  

Koulutukseen sisältyy kolme webinaaria, joissa tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja trendeihin, sekä seminaari, jossa paneudutaan erityisesti järjestö- ja yhdistystoimijoita puhutteleviin tulevaisuuden skenaarioihin. Lisäksi osallistujat laativat itsenäisesti oman organisaationsa tulevaisuussuunnitelman. Päätöswebinaarissa jaetaan tulevaisuussuunnitelmiin liittyviä ajatuksia ja havaintoja. 

Webinaareissa kouluttajana on futuristi, tietokirjailija Elina Hiltunen. Verkkoseminaarin alustajina toimivat apulaisprofessori, dosentti Arto O. Salonen sekä Osanan strategia- ja muutosvalmentaja Petri Toikkanen ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori Lari Karreinen.  

Koulutus on kahden opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Kaikkien koulutuksen osien suorittamisesta saa todistuksen. Koulutus on maksuton. 

 

Etäohjauksen valmennus

Kiinnostaako ryhmien ohjaaminen ja osallistujien aktivointi verkossa? Tervetuloa Etäohjauksen valmennukseen! Valmennus opastaa hiljaisten aktivointiin ja suurten ryhmien ohjaamiseen verkossa. 

Valmennuskokonaisuus sisältää Helpot keinot aktivoida etäosallistujat -webinaarin sekä verkko-opiskelua ja käytännön harjoituksia Itslearning-oppimisympäristössä ja Zoomissa. Voit ilmoittautua joko koko valmennukseen tai ainoastaan webinaariosuuteen. 

Webinaari tarjoaa menetelmiä ja varmuutta kouluttaa sekä ohjata etätyöskentelyä. Ohjelma sisältää luento-osuuksia, havainnollistavia harjoituksia ja esimerkkejä.

Valmennuksessa voit osallistua webinaarin lisäksi työskentelyyn verkko-oppimisympäristössä ja yhteen pienryhmään. Ryhmät tarjoavat syventävää materiaalia ja käytännön harjoituksia sekä mahdollisuuden vertaiskokemusten jakamiseen. 

 

Aikuisten perustaidot ja Kaikkien-malli 


Puhetta perustaidoista – yhdistykset perustaitoja parantamassa

Puhetta perustaidoista -webinaarisarjassa pohditaan kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia tukea aikuisten perustaitojen kehittämistä. Webinaarisarjassa tutustutaan asiantuntijapuheenvuorojen avulla perustaitojen määritelmiin, hyviksi havaittuihin koulutusmalleihin sekä oppimisen paikkoihin.  

Perustaidoiksi luetaan luku-, numero- ja digitaidot, mutta aktiivisen kansalaisen täytyy osata paljon muutakin. Aikuisen puutteelliset perustaidot saattavat estää työllistymisen, hidastaa opintoja tai hankaloittaa vaikkapa vapaaehtoistoimintaan osallistumista. 

Yhdistyksillä ja järjestöillä on hyvät mahdollisuudet tarjota matalan kynnyksen oppimistilanteita. Webinaarisarja antaa ideoita siihen, miten yhdistyksen toiminnassa voi tukea perustaitojen kehittämistä uusilla menetelmillä.  

 

Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus – Miten pidämme kaikki mukana? 

Kiinnostaako Kaikkien-malli? Haluaisitko kuulla Kaikkien-mallin hyödyt ja oppia käyttämään mallia koulutuksissa?  

Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen parantamiseksi. Kaikkien-malli perustuu epämuodolliseen oppimiseen ja tavoitteena on työikäisten luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen ja sitä kautta arjen parantaminen.   

Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus on suunnattu kaikille aikuisten perustaito-opetuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi Kaikkien-mallin periaatteet. Lisäksi osallistujat oppivat hyödyntämään mallia ja suunnittelemaan siihen perustuvia koulutuksia. 

HUOM! Koulutus on muutettu yhden päivän lähikoulutuksesta (16.9.2020) kaksipäiväiseksi verkkokoulutukseksi.

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Digitaaliset osaamismerkit 

Haluatko lisää tietoa ja taitoa osaamismerkeistä, niiden suunnittelusta ja myöntämisestä?  

Digitaaliset osaamismerkit -webinaarisarja perehdyttää digitaalisten osaamismerkkien perusteisiin ja antaa esimerkkejä erilaisten organisaatioiden merkeistä, merkkikokonaisuuksista ja suunnittelutyöstä niiden takana. Osaamismerkkejä on monenlaisia – tule mukaan pohtimaan, mikä muoto sopii parhaiten omalle organisaatiollesi! 

Webinaarisarjan jälkeen osaat esimerkiksi suunnitella osaamismerkkikokonaisuuden, luoda osaamismerkkejä omalle organisaatiollesi ja myöntää osaamismerkin. 

Webinaarisarja on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. 

 • 12.‒26.10.2020
  Webinaarisarja
 • 12.10.2020 klo 13‒14: Mikä on osaamismerkki? 
 • 19.10.2020 klo 13‒14: Osaamismerkin luominen ja myöntäminen 
 • 26.10.2020 klo 13‒14: Osaamismerkkien näyttäminen
  Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2020 Sivisverkossa

 

Verkkokoulutus & digitaidot 
 

Syvennä Zoom-osaamistasi – Verkkoneuvottelut ja -koulutukset haltuun! 

Kiinnostaako etäneuvottelun, verkkokoulutuksen tai webinaarin järjestäminen? Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jonka avulla kokoukset ja koulutukset hoituvat helposti etänäkin.  

Koulutuksessa syvennetään perustason Zoom-osaamista: Mitä eri vaihtoehtoja kokouksen tai koulutuksen järjestämiseen Zoomista löytyy? Miten ja millaisia kyselyjä Zoomissa voi luoda? Miten ja milloin Zoomin breaout rooms -toimintoa voi ja kannattaa käyttää? Koulutuksessa saat vastauksia kysymyksiin ja uutta varmuutta Zoomin käyttöön! 

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa ke 2.9. klo 10‒11. Kouluttajina toimivat Siviksen verkkokoulutuksen ja -pedagogiikan asiantuntijat Antero Pohjatalo ja Tiina Tanskanen-Kudjoi

Ennen koulutukseen osallistumista voit halutessasi katsoa Yhdistyksen helpot digivälineet-webinaarisarjan Zoom-osuuden tallenteet Siviksen YouTube-kanavalta: 

Yhdistyksen helpot digivälineet, Zoom, osa 1 

Yhdistyksen helpot digivälineet, Zoom, osa 2 

 

Itslearning-oppimisalustan hyödyntäminen koulutuksessa II 

Haluaisitko oppia lisää Itslearningistä? Tule mukaan verkkokoulutukseen, jossa tutustutaan Itslearning-oppimisalustaan ja sen monipuolisiin mahdollisuuksiin!  

Koulutuksessa perehdytään verkkokoulutuksen suunnitteluun ja käydään läpi työtilan rakentamista Itslearning-ympäristöön. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. ajastetut suunnitelmat sekä materiaalien ja aktiviteettien lisääminen työtilaan. 

Koulutus on jatkoa 15.4.2020 järjestetylle Itslearning-koulutukselle. Kevään koulutuksen tallenteet löytyvät Siviksen YouTube-kanavalta:  

Itslearning-oppimisalustan hyödyntäminen koulutuksessa, osa 1 

Itslearning-oppimisalustan hyödyntäminen koulutuksessa, osa 2 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen kouluttajille ja koulutuksen suunnittelijoille. Koulutus on maksuton.

 

Verkkokoulutuksen pedagoginen suunnittelu

Kiinnostaako verkkokoulutuksen suunnittelu ja siihen liittyvä pedagogiikka? Tervetuloa verkkokoulutuksen pedagogisen suunnittelun kurssille! Koulutuksessa opitaan verkkokoulutuksen suunnittelua sekä sen ohjausta, arviointia ja saavutettavuutta. 

Koulutus koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä, verkkoluennosta sekä itsenäisestä työskentelystä verkko-oppimisympäristö ItsLearningissä. Koulutuksessa voi työstää omaa koulutusta verkkoon, mutta siihen voi osallistua myös, vaikka ei olisi juuri nyt suunnittelemassa tiettyä koulutusta.

Kouluttajina toimivat mm. Siviksen verkkokoulutuksen asiantuntijat Tiina Tanskanen-Kudjoi ja Antero Pohjatalo sekä koulutuksen laadun kehittämisen asiantuntija Mia Valanne.

 

Siviksen koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen toimijoille. Koulutukset ovat maksuttomia.  

Lue myös: 
SIVIS TUKENA VERKKO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ