SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Erätauko tarjoaa jokaiselle jotakin – tule oppimaan dialogisuudesta!

ti 9. kesäkuuta 2020 08.06.00

– Erätauko tarjoaa jokaiselle jotakin. Sen avulla voi tehdä havaintoja itsestä ja oppia esimerkiksi paremmaksi kuuntelijaksi, kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen.

Siviksen Erätauko-ohjaajakoulutuksissa on kouluttautunut viime vuodesta alkaen lähes 130 henkilöä. Sitran kehittämä Erätauko-dialogimenetelmä on syntynyt tarpeesta käydä tasa-arvoista keskustelua eri lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa.

Keskustelut, joissa korostuu osallistujien omat kokemukset, laajentavat sekä omaa että yhteistä ymmärrystä asioista. Tällaisten keskustelujen jälkeen on helpompi tehdä ratkaisuja isoistakin asioista.

Erätauko kehittää järjestön keskustelukulttuuria

Erätauko-menetelmä on omiaan kehittämään myös järjestön tai yhdistyksen toimintaa ja keskustelukulttuuria.

– Dialogin kautta voidaan osallistaa henkilökuntaa ja vapaaehtoisia toiminnan kehittämiseen. Näin tavoitteista saadaan jäsenistön toiveita ja tarpeita vastaavia. Keskustelujen yhteydessä käydään aina niin sanottu oivalluskierros – mitä osallistujat ovat oivaltaneet keskustelun aikana, ja pohditaan yhdessä mitä pitäisi tapahtua keskustelujen jälkeen, sanoo Tahvanainen-Jaatinen.

Syksyllä Erätauko-koulutuksia eri puolilla Suomea

Miten Erätauon voi järjestää vaikkapa omalla työpaikalla tai harrastusporukassa? Se selviää syksyn Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksissa!

Siviksen eri puolilla Suomea järjestämiin Erätauko-koulutuksiin sisältyy ennakkowebinaari, joka johdattaa dialogiin ja Erätauko-menetelmään.

Lähikoulutuksissa osallistujat osallistuvat lyhyeen Erätauko-keskusteluun, jonka jälkeen perehdytään Erätauko-säätiön tukimateriaaleihin ja erityisesti siihen, miten niitä voi käyttää oman työkalupakin kokoamiseen sekä vaikuttavan Erätauko-keskustelun suunnitteluun.

– Kannustan kaikkia rakentavasta keskustelusta kiinnostuneita osallistumaan Erätauko-koulutuksiimme! Erätauko on paitsi työkalu itselle esimerkiksi järjestön kehittämiseen, myös keino osallistaa ihmisiä, jonkin asian tai ilmiön ymmärtämiseen, Tahvanainen-Jaatinen vinkkaa.

Rakentavan dialogin opit käyttöön järjestöissä

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen asiantuntija Jaana Viirimäki Fingosta kouluttautui Erätauko-kouluttajaksi, jotta voisi kouluttaa Mahdollisuuksien torien koordinaattoreita käyttämään menetelmää. 

Mahdollisuuksien torit ovat paikallisten kansalaisjärjestöjen järjestämiä globaaleja teemoja esiin tuovia tapahtumia 20 kaupungissa eri puolilla Suomea. Tapahtumien asia- ja kulttuuriohjelman lomassa järjestöt esittelevät toimintaansa. Erätauko-keskustelu on järjestetty Jyväskylän tapahtumassa, ja muissa kaupungeissa koordinaattorit ovat hyödyntäneet Erätauko-oppeja torin suunnitteluprosessissa.

Fingossa on pidetty myös kolme poikkeusajan dialogia, joista kaksi henkilöstölle ja yksi Mahdollisuuksien torien koordinaattoreille. Keskusteluissa on pohdittu poikkeusarkea ja työelämää.

– Olemme saaneet pienellä porukalla antoisia ja hyviä keskusteluja aikaan, Viirimäki kertoo.

Viirimäki kehuu Erätauko-säätiön materiaaleja. Kaikki materiaalit ovat julkisesti verkosta saatavilla ja periaatteessa Erätauon voi ottaa itsekin haltuun, mutta Viirimäki suosittelee koulutuksen käymistä.

– Keskusteluideoita on paljon, ja materiaalista saa neuvoja vaikkapa siihen, miten ottaa hiljaisemmatkin mukaan keskusteluun ja miten ystävällisesti hillitä paljon puhuvia. Koulutuksessa materiaalista saa jäsennellymmän kuvan ja vinkkejä, missä tilanteissa mikäkin materiaali toimii, Viirimäki kertoo.

Ryhmässä Erätauko-ohjaajaksi kouluttautuminen on antoisaa ja toisten kysymyksistä ja pohdinnoista saa ajatuksia itselleen.

Erätauko korostaa kuuntelun tärkeyttä: olennaista on kuunnella toisia ja liittyä heidän puheeseensa. Viirimäki kertoo huomanneensa, että keskustelun ohjauksessa on taikaa. Kun neuvoo keskustelijoita kuuntelemaan, tunnelma muuttuu heti hyvällä tavalla ja osallistujat kuuntelevat keskittyneemmin.

Toisaalta on materiaali ja menetelmät, mutta toisaalta kyseessä on myös syvempi prosessi dialogisuudesta. Koulutuksen kautta oppii asennetta. Aina ei tarvitse järjestää täysimittaista Erätaukoa. Hyvän dialogin opeista on hyötyä muussakin järjestötoiminnasta, Viirimäki kiteyttää.

Teksti: Carolina Rebhan, kuva: Fingo

Erätauko-keskustelun säännöt 

  1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja. 
  2. Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä. 
  3. Kerro omasta kokemuksesta. 
  4. Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään. 
  5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä. 
  6. Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita. 

 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutukset: 

22.9.20 Turku

22.9.20 Oulu

23.9.20 Tampere

23.9.20 Helsinki

24.9.20 Joensuu 

 

Tallenne: Erätauko tutuksi -webinaari 25.5.2020

Tallenne: Erätaukoa etänä -webinaari 1.6.2020