SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Vastaa Siviksen kestävän elämän kyselyyn

ti 9. kesäkuuta 2020 08.09.00

Opintokeskus Sivis tekee lähivuosina ahkerasti työtä kestävän elämän edistämiseksi. Miten järjestöjen koulutustoiminta edistää kestävää elämää? Vastaa Siviksen kyselyyn 18.6.2020 mennessä ja auta meitä kehittämistyössä.

Mikä on kestävän elämän kyselyn tarkoitus, Siviksen asiantuntija Marion Fields?

– Haluamme selvittää, miten järjestöjen kurssit, vertaisoppiminen ja toiminnassa oppiminen edistävät kestävää elämää. Kysely on tarkoitettu kaikille järjestö- ja yhdistystoimijoille, mutta erityisesti kartoitamme Siviksen jäsenjärjestöjen toiveita: mitä tukea Sivikseltä toivotaan kestävän elämän edistämiseen. Kysely on avoinna 18.6.2020 asti. Vastaajien kesken arvotaan kolme 50 euron kirjalahjakorttia. Kartoitustyöhön kumppanimme on Sitran Sivistys+ -ohjelma.

– Kyselyn tuloksista kerrotaan syyskuussa. Silloin julkaistaan kollegani Kristiina Hannukaisen toimittama artikkelikokoelma. Samalla kutsumme Siviksen jäsenjärjestöjä Erätauko-keskusteluun. Siinä syvennetään ymmärrystä siitä, miten voimme edistää kestävää elämää yhdessä.

Mitä kestävällä elämällä tarkoitetaan?

– Tapaa elää ja toimia niin, että kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat niin ekologisesta kuin sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Miksi kestävän elämän edistäminen on ajankohtaista juuri nyt?

– Ilmastonmuutoksen torjumisella ja muiden kestävän elämän tavoitteiden edistämisellä on kiire, ja Siviksen on tärkeää olla työssä mukana. Asian kiireellisyys on huomattu myös järjestöissä.

– Sivikselle ollaan laatimassa kestävän elämän ohjelmaa. Sitä tullaan hyödyntämään myös järjestöjen kanssa tehtävässä koulutuksen laatutyössä. Keskeistä on, miten kestävän elämän kysymyksiä saadaan nykyistä enemmän koulutuksiin ja miten koulutukset voidaan toteuttaa kestävästi. Mallia otetaan esimerkiksi YK:n Agenda 2030 -tavoitteista.

SIVIKSEN KESTÄVÄN ELÄMÄN KYSELY JÄRJESTÖILLE