SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Syvempää yhteistyötä ja tarkempaa tulosten seurantaa – Sivis aloitti koulutustoiminnan itsearvioinnin

ti 12. toukokuuta 2020 07.15.00

Samalla käynnistyi Siviksen oman arviointityökalun rakentaminen. Ensimmäinen arviointikierros toi esiin vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Opintokeskus Siviksen koulutustoiminnassa on paljon uudistumishalua, tarvelähtöiset palvelut ja korkeatasoinen osaaminen. Yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa kannattaa jatkossa syventää, viestiä kirkastaa ja seurata toiminnan tuloksia nykyistä tarkemmin.

Muun muassa tällaisia johtopäätöksiä nousi esiin Siviksen koulutustoiminnan ensimmäisessä itsearvioinnissa.

Arviointi liittyi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ammatillisen koulutuksen laadun arvioinnin uudistamiseen. Sivis pääsi testaamaan oppilaitosten itsearviointia.

– Emme olleet aikaisemmin tehneet systemaattista laadun arviointia, joten testityhmään pääseminen tuli tarpeeseen. Samalla saimme lähtölaukauksen oman arviointimallin tekemiselle. Sen avulla itsearviointia tehdään aikanaan vuosittain, Siviksen asiantuntija Mia Valanne kertoo.

Sivikselle kirkkaampi oppilaitosrooli

Siviksen koulutustoiminnan laadun itsearviointi toteutettiin alkuvuodesta. Arviointiryhmässä oli kaikkiaan seitsemän edustajaa Siviksen johdosta ja henkilöstöstä sekä jäsenjärjestöistä (SPR ja MLL).

Arviointi keskittyi neljään osaan: johtamiseen, koulutuksen järjestämisen edellytyksiin, koulutuksen järjestämiseen ja toiminnan tuloksiin. Kaikkiin etsittiin kolme vahvuutta ja kolme kehittämiskohdetta.

Itsearvioinnin perusteella Siviksen koulutustoiminnan johtamisen vahvuudet ovat kehitysmyönteinen organisaatiokulttuuri, uudistumishaluinen johto ja henkilöstö sekä sisäistetty strategia, joka ohjaa toimintaa.

Kehittämistarpeita löydettiin toiminnan tulosten seurannasta, roolituksesta ja Siviksen oppilaitosroolin kirkastamisesta.

– Siviksen toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan keskusliitto. Roolia oppilaitoksena täytyisi vahvistaa, koska olemme virallinen oppilaitos ja meillä hankittu koulutus on laadukasta, Mia Valanne avaa.

Korkeatasoista osaamista, syvempää yhteistyötä

Arviointiryhmän mukaan henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja asiantuntijuus ovat Siviksen koulutuksen järjestämisen edellytysten vahvuuksia.

Plussaa ovat myös Siviksen ja jäsenjärjestöjen aito tarve yhteistyöhön ja olemassa olevat laatutyökalut.

Kehitettävää arviointiryhmä löysi yhteistyöstä. Siviksen tulisi huomioida nykyistä tarkemmin jäsenjärjestöjensä tarpeet. Yhteiskehittämistä tulisi olla nykyistä enemmän. Lisäksi verkostotoimintaa tulee vahvistaa.

– Vaikka teemme paljon yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, tarvitaan jotenkin järjestelmällisempi tapa siihen, miten oikeasti tehdään yhdessä niin, että syntyy kaikille jaettavaa, Mia Valanne havainnollistaa.

Lisää käytännön yhteistyötä ja tulosten seurantaa

Koulutuksen järjestämisessä Siviksellä on hyvät lähtökohdat yhteistyöhön ja kumppanuuteen jäsenjärjestöjensä kanssa. Koulutukset ja palvelut ovat ennakoivia ja tarvelähtöisiä.

Arviointiryhmä toivoi Siviksen tekevän nykyistä enemmän käytännön yhteistyötä jäsenjärjestöjensä kanssa. Lisäksi viestiä tulisi kirkastaa eri kohderyhmille.

Toiminnan tulosten osalta vahvuuksia ovat toimivat tiedonkeruujärjestelmät ja henkilöstödatan suuri määrä.

Silti asiakkaiden tarpeita täytyisi kuulla nykyistä enemmän, esimerkiksi asiakaskyselyillä. Siviksen tunnettuutta kannattaa kasvattaa. Lisäksi täytyisi nykyistä enemmän nostaa esiin koulutustoiminnan vaikuttavuus ja tulokset.

– Kaiken kaikkiaan arviointi on meillä selkeä kehittämiskohta. Emme tee säännöllisesti asiakaskyselyjä emmekä mittaa yhteiskunnallisia tuloksia ja vaikuttavuutta, Mia Valanne sanoo.

Seuraavaksi itsearvioinnin tuloksia käsittelee Siviksen johtoryhmä. Sen jälkeen suunnitellaan jatkotoimet.

– Ensimmäisessä itsearvioinnissa ei noussut esiin mitään yllättävää. Oli tärkeää, että arviointiryhmässä oli myös jäsenjärjestöjen edustajia, koska näin jäsenjärjestöjen näkemys nousi konkreettisesti esiin. Kävimme syvällisiä keskusteluja siitä, mitä olemme tekemässä ja kenelle.

Teksti: Tia Yliskylä