SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Ennakointia vai reagointia - digiloikasta vauhtia kestävän elämän harppaukseen

to 28. toukokuuta 2020 14.10.00

Paluu koronan jälkeiseen arkeen on herättänyt kysymyksen, mihin haluamme palata. Vai olisiko aika siirtyä eteenpäin uuteen kulkematta lähtöruudun kautta? 

Ennakointiin ja tulevaisuustaitoihin on satsattu jo monessa järjestössä. Siviksen ja järjestöjen Futur3 – ja FutVol -hankkeissa on jo vuosia ennakoitu digitaalisten toimintatapojen kehittämistarve järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Niissä on myös nostettu esiin huolta järjestöjen valmiudesta ja resursseista harpata digitaalisen muutoksen tahdissa mukana. 

Verkkokoulutus on pysynyt kestosuosikkina top-listoilla järjestöjen osaamis- ja koulutustarvekyselyissä.  

Silti monessa järjestössä ja oppilaitoksessa vasta kriisi sai aikaan todellisen reagoinnin ja vauhtikiihdytyksen koulutuksen digiloikkaan.  

Ennakointi- ja tulevaisuustaidoille pitäisikin olla kysyntää nyt. Muutostilanne mahdollistaa kokonaan uusien toimintatapojen ja uuden ajattelun luomisen vanhaan palaamisen sijaan.

Kyky muuttaa totuttuja tapojamme koronan aikana vahvistaa luottamusta kykyyn ratkaista myös muita viheliäisiä ongelmia – niin halutessamme – ei vain reagoiden, vaan ennakoiden.  

Tulevaisuuden yksi viheliäsimmistä kysymyksistä on kykymme muuttaa toimintaamme ja ajatteluamme kestävän elämän mahdollistamiseksi. Siviksessä keräämme parhaillaan kyselyllä tietoa kestävän elämän ja kestävän kehityksen huomioon ottamisesta järjestöissä ja niiden koulutuksissa. Aineistoa käytetään Siviksen kestävän elämän ohjelman luomisessa järjestöjen koulutustoiminnan tueksi.

Digiloikan tapaan myös kestävän elämän harppaus tuo tullessaan uusia tarpeita, teknisten osaamishaasteiden lisäksi. Tulee tarve luoda uusia sosiaalisen toiminnan muotoja ja uusia toimintatapoja käytännön arkeen. Lisäksi tarvitaan pohdintaa hyvän elämän uudelleen määrittelystä.  

Siviksen syksyn koulutuskalenteri on juuri julkaistu. Digiloikan tueksi järjestöjen koulutuksen digitalisaatio, verkkokoulutusalustat ja yhteisölliset virtuaaliset työtavat ovat vahvasti esillä syksyn koulutustarjonnassa. Myös koulutuksemme Tulevaisuustaidot järjestöissä on avoin ilmoittautumisille.

Tervetuloa! 

Marita Salo
Toiminnanjohtaja
Opintokeskus Sivis

VASTAA SIVIKSEN KESTÄVÄN ELÄMÄN KYSELYYN