SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Kaikkien-mallin verkkosivusto on nimensä mukaan kaikkien saavutettavissa

ti 12. toukokuuta 2020 07.05.00

Kaikkien-mallin verkkosivusto tutustuttaa kouluttajat ja ohjaajat vaikuttavaan ja oppijalähtöiseen perustaitojen koulutusmalliin. Sen ideana on työikäisten arjen parantaminen. 

– Haluamme, että sivusto on matalan kynnyksen selailupaikka, joka inspiroi ottamaan mallin käyttöön arjen parantamiseen perustaitojen avulla. Alkuun ei tarvita kuin arjen kehityskohde, ryhmä ja salliva, mutta tavoitteellinen ohjaaja. Malli venyy oppijan ehdoilla ja ryhmä auttaa, sanoo Kansalaisen perustaidot -hankkeessa projektipäällikkönä toimiva Kaisa Välivehmas Opintokeskus Siviksestä. 

Saavutettavuus oli punaisena lankana

Kaikkien-mallin verkkosivustoa rakennettaessa tärkeää oli, että sivusto on todella kaikkien saavutettavissa. Sivis toteutti sivuston yhteistyössä Kansanvalistusseuran ja helsinkiläisen digitoimisto Agenda Helsingin kanssa tiukimpien saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.  

WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Ohjeistuksen laatimisesta ja kehittämisestä vastaa kansainvälinen World Wide Web -konsortio.

WCAG-ohjeistuksen ylätasolla on neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus. Kriteerit on jaettu kolmeen tasoon: A-, AA- ja AAA-tason kriteerit. 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut niin, että ne täyttävät kriteerit A- ja AA-tasoilla. 

Kaikkien-mallin sivusto haluttiin kuitenkin tehdä tiukimmat AAA-kriteerit täyttäväksi, jotta verkkosivustoa olisi mahdollista käyttää yhdenvertaisesti näkö- tai toimintarajoitteista huolimatta. 

Saavutettavuuskriteerit otettiin huomioon alusta asti. Hyvä suunnittelu olikin merkittävässä roolissa.  

– Hanketiimin keskinäinen työnjako, yhteinen tsemppaus ja yhteisen näkökulman löytäminen esimerkiksi visuaalisissa kysymyksissä oli tärkeää. Aikataulut ja määräajat olivat must (pakollisia), Kaisa Välivehmas sanoo.

Saavutettavuustestauksella viimeistelty lopputulos 

Sivuston testasi saavutettavuuden näkökulmasta Annanpura

Annanpura on Näkövammaisten liiton omistama yhteiskunnallinen yritys, joka toimii usean viranomaisen, yrityksen ja organisaation kumppanina varmistamassa, että niiden tuottamat sähköiset palvelut ovat saavutettavia kaikille. Annanpuran kaikki työntekijät ovat näkövammaisia.

Saavutettavuustestaus kertoo, kuinka saavutettava verkkopalvelu, mobiilisovellus tai aineisto on. Testauksen suorittavat kokeneet asiantuntijat, jotka ovat erikoistuneet digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen. Annanpura antaa testauksen jälkeen konkreettiset ehdotukset mahdollisten puutteiden korjaamiseen.  

– Saavutettavuus on hyvä periaate nettisivulle. Saavutettava nettisivu palvelee kaikkia käyttäjiä hyvin, ei ainoastaan erityisryhmiä. Kaikkien-mallin verkkosivuprojekti oli hanketiimille tiukka rutistus. Aikataulu oli tiivis mutta siinä pysyttiin hienosti, kommentoi hankkeen asiantuntija Virpi Markkanen Opintokeskus Siviksestä. 

 

Haluaisitko kuulla lisää Kaikkien-mallista ja oppia käyttämään mallia koulutuksissa? Ilmoittaudu mukaan 16.9. järjestettävään koulutukseen: Kaikkien-mallin kouluttajakoulutus - Miten pidämme kaikki mukana?

kaikkienmalli.fi

Kuvat: Sanni Olasvuori ja Susanna Nordvall

Tästä on kysymys: Kaikkien-malli

Kaikkien-malli on epämuodollista ja tavoitteellista oppimista, jonka tavoitteena on työikäisten luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen.

Koulutusmallissa keskeistä on juuri oppijalähtöisyys, paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistäminen.

Koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen. 

Lisätiedot: kaikkienmalli.fi