SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Verkkokoulutuksistakin maksetaan Sivis-tukea

ti 21. huhtikuuta 2020 14.05.00

Muista kirjata myös maksuttomat koulutukset Sivisverkkoon, jotta todellinen koulutustuntien määrä tulee talteen. Vaikka koulutuksesta ei tulisi järjestölle kuluja, maksuttomienkin koulutusten tuntimäärät vaikuttavat Siviksen rahoitukseen.

Hyviä uutisia verkkokoulutusten järjestäjille: Sivis-tukea voi saada myös verkkokoulutuksiin.

– Ohjeita on tarkennettu poikkeusaikana. Sivis-tukea voi saada myös takautuvasti 13.3.2020 jälkeen järjestettyihin verkkokoulutuksiin, Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan kertoo.

Sivis-tukea maksetaan nyt aikaisempaa laajemmin. Kun ennen tukea sai vain kouluttajan opetustuntien mukaan, nyt etäopetukseksi lasketaan myös tehtävänanto opiskelijoille, palautteen anto, arviointi ja online-opetus. Sen sijaan verkkokoulutuksen suunnittelu ei ole tuettavia opetustunteja.

Sivistuki on 22 €/tunti. Tuki maksetaan toteutuneista kuluista ja tuki voi olla enintään 55 % toteutuneista kuluista.

– Ota yhteyttä Sivikseen, jos järjestät tai olet järjestänyt etäkoulutusta poikkeusaikana, Susanna kannustaa.

Maksuttomatkin koulutukset täytyy kirjata Sivisverkkoon

Vaikka kaikkiin koulutuksiin ei saisikaan Sivis-tukea, täytyy koulutukset silti kirjata Sivisverkkoon.

– Aina ei välttämättä synny kuluja, jos esimerkiksi vapaaehtoiset kouluttavat ilmaiseksi ja käytetään ilmaisia verkkotyökaluja. Vaikka kuluja ei syntyisi, on todella tärkeää, että koulutukset lisätään Sivisverkkoon, koska ne vaikuttavat rahoitukseen. Lisäksi saamme esiin, mitä kaikkea esimerkiksi Siviksen tarjoamilla palveluilla ja digivälineillä tehdään ja saadaan aikaan, Susanna Plathan muistuttaa.

Teksti: Tia Yliskylä

Sivis-tuki verkkokoulutuksessa

  • Etäopetuksen opetustunteihin lasketaan mukaan opetustunnit, joista opettajalle on maksettu korvausta. 
  • Opetustunteihin voi sisältyä esimerkiksi tehtävänantoa opiskelijoille, online-opetusta, opiskelijoiden ohjausta välineestä riippumatta, palautteen antoa ja vastausten arviointia. Kurssin valmistelua tai suunnittelua ei lasketa opetustunteihin.
  • Samassa verkkokoulutuksessa on mahdollista olla useampi kouluttaja samaan aikaan (esimerkiksi toinen kouluttaja chatissa ja kouluttaja online-kouluttamassa)
  • Jos järjestö hyödyntää omia verkko- tai etäyhteystyökaluja, voi koulutuksen välittömiin kuluihin lisätä esimerkiksi koulutukseen suoraan kohdennettavat osallistujien lisenssimaksut
  • Huom! Kaikki koulutukset ja tunnit täytyy lisätä Sivisverkkoon, jotta todellinen koulutustuntien määrä tulee kirjattua. Vaikka koulutuksesta ei tulisi järjestölle kuluja, maksuttomienkin koulutusten tuntimäärät vaikuttavat Siviksen rahoitukseen.