SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Eurooppalaiset osaamisen tunnistamisen työkalut tarvitsevat käyttöä ja kehittämistä

ti 21. huhtikuuta 2020 14.09.00

ImproVal-hankkeessa on löydetty käyttökelpoisia työkaluja osaamisen tunnistamiseen, mutta tieto niiden käyttökokemuksesta jäi ohueksi. Työsarkaa riittää niin työkalujen kehittämisessä kuin tiedon välittämisessä.

Siviksen asiantuntija Eeva Jeronen, mitä ImproVal-hankkeessa löydettiin?

– ImproVal (Improving Validation in the Voluntary Section) -hankkeen ideana oli löytää eurooppalaisia työkaluja vapaaehtoisten osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Teimme analyysin löydettyjen työkalujen kokonaisuudesta. Tavoitteena oli, että vapaaehtoistyössä hankittu osaaminen tulisi enemmän näkyväksi, ja että osaamista olisi helpompaa tunnistaa työelämässä ja oppilaitoksissa. Koska osaamisen tunnistamisen työkaluja on jo olemassa, ne haluttiin koota yhteen nykyistä laajempaa käyttöä varten.

Mitä työkalujen käyttämisestä huomattiin?

– Löysimme kyllä hyviä työkaluja käyttäviä yhteisöjä, mutta loppukäyttäjiä eli vapaaehtoistoimijoita oli vaikea tavoittaa. Lisäksi Pohjoismaista ja Baltiasta löytyi vähän vapaaehtoisen työn validoinnin työkaluja. Johtuuko se siitä, että näillä alueilla osaaminen ymmärretään kokonaisuudeksi, josta ei tarvitse nostaa erikseen esiin sitä, missä osaaminen on hankittu? Vai eikö vapaaehtoistyössä hankittua osaamista kuitenkaan vielä tunnisteta? Näihin kysymyksiin emme vielä osaa vastata.

Mitä osaamisen tunnistamisen työkalujen tunnettuuden lisäämiseksi tehdään?

– ImproVal-hankkeen viimeisenä tuotteena valmistamme suosituksia erilaisille koulutusalan päättäjille ja sidosryhmille. Ideana on hyödyntää tietoa, jota tähän mennessä olemme saaneet. Oletan, että suositukset voisivat liittyä olemassa olevien työkalujen kehittämiseen. Nyt työkalut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Parhaimmista työkaluista on ollut aidosti hyötyä vapaaehtoisille, jotka saavat osaamisestaan laadukkaan todistuksen tai digitaalisen osaamismerkin. Siksi myös työnantajien ja oppilaitosten täytyy tarkistaa omia käytäntöjään, jotta aidosti ymmärretään, mitä vapaaehtoistyössä opitaan. Nyt esteeksi saattavat nousta jotkin muotoseikat.

Teksti: Tia Yliskylä, kuvat: Susanna Nordvall

Lisätiedot

www.improval.eu

https://www.improval.eu/results/tools-collection