SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Verkkokursseista alkusysäys koulutuksen laadun kokonaiskehittämiseen

ti 10. maaliskuuta 2020 07.00.00

Opintokeskus Sivis lanseeraa kaksi uutta verkkokurssia jäsenjärjestöjensä omien koulutusten laadun kehittämiseen.

Kurssit auttavat jäsenjärjestöjä aloittamaan koulutusten laadun järjestelmällisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen.

– Verkkokurssit sysäävät ajatusprosessin alkuun. Kun sitten edetään järjestökohtaiseen kehittämiseen, päästään suoraan käytäntöön, esimerkiksi kirjaamaan konkreettiset tavoitteet, aikatauluttamaan koulutusten kehittäminen järjestön vuosikelloon ja laskemaan, mihin kaikkeen resurssit riittävät. Saadaan siis aidosti laatua aikaiseksi, vaikka edistysaskeleet olisivat aluksi pieniäkin, kertoo Siviksen asiantuntija Mia Valanne.

Ensimmäinen koulutuksen laadun kehittämiseen tähtäävä verkkokurssi alkaa toukokuussa. Kurssi Osaamistarpeet esiin – matka osaamislähtöiseen koulutussuunnitteluun on tarkoitettu ennen kaikkea järjestöjen koulutusten suunnittelijoille ja toteuttajille.

Toinen verkkokurssi on nimeltään Laatu edellä – järjestökoulutuksen jatkuvan parantamisen matka. Se alkaa syyskuussa. Kurssi on tarkoitettu järjestöjen johdolle ja koulutustoiminnan johtajille.

Ensin verkkokurssi ja sitten järjestökohtainen neuvonta

Ajatuksena on, että lanseerausvaiheessa, touko- ja syyskuussa, verkkokurssin suorittajat saavat Sivikseltä sparrausapua. Jatkossa verkkokursseja voi suorittaa itsenäisesti silloin kun järjestölle parhaiten sopii.

Ideana on, että koulutusten laadun kehittämiseen ryhtyvä jäsenjärjestö suorittaisi ensin verkkokurssit. Sen jälkeen jäsenjärjestö saa yksilöllistä neuvontaa ja tukea omien tarpeidensa mukaan. Neuvonnassa tavataan kasvotusten ja syvennytään kunkin järjestön omien koulutusten kehittämiseen.

Verkkokurssit säästävät järjestökohtaisen neuvonnan aikaa. Perustietojen kartoittamisen sijaan järjestökohtainen neuvonta keskittyy yhä enemmän konkretiaan ja kokonaiskehittämiseen.

Kevään ja syksyn verkkokursseille voi jo ilmoittautua.

Ensi vuonna on tulossa lisäksi koulutus osaamis- ja strategialähtöisen koulutustarjonnan suunnitteluun. Aihetta sivutaan jo Laatu edellä -koulutuksessa, mutta tarkemmin syvennytään vuonna 2021.

Järjestöjen koulutuksen kehittäminen on tärkeää

Järjestöjen koulutustarjonnan kehittäminen on tärkeää, jotta koulutukset vastaavat tarkoitustaan. Kannattaa tarkistaa, että koulutusten sisällöt ovat oikeasti merkityksellisiä. Monesti samat kurssit pyörivät vuodesta toiseen ihan vain siksi, että niin on ollut tapana.

– Järjestöt kilpailevat koko ajan vapaaehtoisista ja niukkenevista resursseista. Siksi täytyy olla tarkkana, että koulutus vastaa strategiaa. Koulutuksen laatu on yksi järjestön käyntikortti, Mia Valanne muistuttaa.

Siviksen kehittämisavussa keskitytäänkin kokonaiskuvaan: mikä järjestön koulutustoiminnassa on merkityksellistä ja vastaako se järjestön strategiaa?

– Eniten on tilausta sille, miten koulutukset oikeasti vastaavat järjestöjen osaamistarpeita ja omia strategioita. Mutta siihen ei voi hypätä suoraan, koska sen täytyy olla osa koulutustoiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Mia Valanne muistuttaa, että kehittämistoimenpiteiden ei tarvitse aina olla massiivisia.

– Edistysaskel voi olla vaikka yksittäisen koulutuksen kuntoon laittaminen tänä vuonna. Sekin muuttaa jo ajattelua ja sitä mukaa toimintatapoja.

Parhaimmillaan järjestöissä alkaa jatkuvan kehityksen prosessi.

– Olemme huomanneet, että laadun kehittämiseen tarvitaan sekä järjestöjen johdon että koulutusten toteuttajien sitoutuminen. Kun johtajatkin ovat mukana, resurssit riittävät, ja uudenlainen ajattelutapa kantaa.

Teksti: Tia Yliskylä

Ilmoittaudu verkkokursseihin:

Osaamistarpeet esiin – matka osaamislähtöiseen koulutussuunnitteluun

Laatu edellä – järjestökoulutuksen jatkuvan parantamisen matka