SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Uusi jäsen: Kehitysvammaliitto

ti 10. maaliskuuta 2020 06.50.00

Opintokeskus Sivis toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenjärjestön, Kehitysvammaliiton. Esittelemme uusia kumppaneita alkuvuoden SivisNYT-verkkolehdissä.

Kehitysvammaliitto ry

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista ja osallistumista yhteiskunnassa sekä heidän elinolosuhteitaan. Toiminnan lähtökohtana on YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus, joka velvoittaa kuulemaan vammaisia ihmisiä ja tekemään yhteistyötä heidän kanssaan kaikilla elämän alueilla.

1. Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

Henkilökohtaisten kontaktien kautta syksyllä 2019. Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen osallistui yhdessä Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtajan Marita Salon kanssa partiolaisten johtajatulille.

2. Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

Haluamme verkostoitua laajasti sekä saada ja jakaa tietoa. Haluamme kehittää osaamistamme ja jakaa sitä laajemmin. Etsimme uusia kanavia osaamisen jakamiselle.

3. Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

Uusia kumppanuuksia, voimavarojen yhdistämistä, oman järjestöosaamisen kehittämistä ja asiantuntijaosaamisen jakamista.

4. Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

Saavutettavuus- ja selkokieliosaamisen levittämistä. Verkkosivujen saavutettavuus on erityisen tärkeää, ellei jopa välttämätöntä ihmisille, joilla on jokin vamma, toimintarajoite tai korkean iän aiheuttamia haasteita. Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä monien ihmisryhmien syrjäytymistä. Viranomaisten on tuotettava enemmän selkokielisiä aineistoja, jotta maahanmuuttajat, vammaiset henkilöt ja ikääntyneet saavat riittävästi tietoa itsenäisen elämän tueksi. 

Lisäksi tavoitteenamme on vammaisalan houkuttelevuuden lisääminen tekemällä kehitysvamma-alaa tunnetummaksi Siviksen jäsenjärjestöissä. Työvoimapula on vammaistyössä todellisuutta jo monilla paikkakunnilla. Kehitysvammaliitto haluaa tuoda esiin vammaisalan työn moninaisuuden ja sen, että sitä tekemään tarvitaan hyvin monenlaisia, erilaisia ihmisiä. Työtä tehdään omalla persoonalla, joten kaikkien ei tarvitse olla samasta muotista.

KEHITYSVAMMALIITTO