SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestöt kouluttavat ajankohtaisia taitoja – Kristiina tutki Sivisverkon koulutuksia

ti 10. maaliskuuta 2020 06.45.00

– Siviksen jäsenet edustavat monipuolisesti koko järjestökenttää, kertoo Siviksen asiantuntija Kristiina Hannukainen. Hän tekee tutkimusta Sivisverkon koulutuksista. 

Tutkimuksessa esiin tulleet aihekokonaisuudet ilmentävät hyvin kaikkea sitä koulutustoimintaa, joka tapahtuu Siviksen tukemana. Järjestöjen koulutustarjonta on äärettömän monipuolista.

– Järjestöt tuntuvat olevan juuri siellä missä heitä tarvitaan: tukemassa ja auttamassa kansalaisia sekä hyvinvointia luomassa, kertoo Hannukainen. 

Hannukainen tutkii parhaillaan vuoden 2018 opintotarjontaa. Tarkastelun kohteena ovat Siviksen ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt yli 5 000 koulutusta. Niissä on opiskeltu lähes 71000 tuntia yli 94 000 osallistujan voimin. Aineistoa on tarkasteltu laadullisin menetelmin. 

Määrällisesti vaikuttava harrastamisen kirjo

Siviksellä on jäsenjärjestöinään useita järjestöjä, jotka houkuttelevat osallistujia esimerkiksi luontoon, laulamaan, kokkaamaan, joogaamaan, valokuvaamaan tai vaikka tähtiä katsomaan sekä osallistumaan pelastustoimintaan monin eri tavoin. Harrastamisen koko kirjo on näkyvä teema koulutuksissa ja määrällisesti vaikuttava. 

Lisäksi kokonaan omaksi aiheekseen nousee arjen tuki, joka on koulutuksissa vahvasti läsnä. Tällaisia ovat koulutukset esimerkiksi kodista, asumisesta, työelämästä ja voimavaroista. Myös Siviksen sosiaali- ja terveysalan jäsenjärjestöt tukevat hyvinvoinnin ylläpidossa ja sairauksien hoidossa sekä koko perheen jaksamisessa tarjoamalla ennaltaehkäisevää tukitoimintaa. 

Järjestökoulutus tarttuu ajankohtaisiin asioihin 

Aineistossa ilahduttaa, kuinka järjestöt ovat huomioineet ajankohtaiset asiat, kuten kestävän kehityksen sekä perustaidot. Näistä asioista onkin luvassa vielä lisää tutkimustietoa myöhemmin. Me Siviksessä tuemme ja kannustamme järjestöjä ajankohtaisiin tärkeisiin teemoihin liittyvien koulutusten toteuttamiseen. 

Järjestötoimintaan liittyvät koulutukset muodostavat tuen ja selkärangan järjestön omaan toimintaan. Opintoaiheina ovat esimerkiksi toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä viestintä. 

Sivis tukee myös omalla koulutustoiminnallaan järjestöjä ja yhdistyksiä. Parhaillaan on käynnissä ilmoittautuminen yhdistystoiminnan verkkomateriaalin testaukseen. Materiaalin avulla opiskellaan itsenäisesti esimerkiksi viestinnän, varainhankinnan ja taloushallinnon tietoja ja taitoja. 

Vaikuttamisen koulutus on yksi aiheista, joihin järjestöt panostavat: esillä oleminen ja järjestöjen äänen kuuluminen ovat tärkeitä järjestöille.

– Sosiaalisen median viestimisen keinoihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, Hannukainen sanoo. 

Hannukainen esittelee tutkimuksen tuloksia M/S Soste -risteilyllä 21.–22.4.2020.

M/S SOSTE

Teksti: Carolina Rebhan 
Kuva: Susanna Nordvall