SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Uusia ideoita ja tukea omaan toimintaan – kokemuksia mentorointiohjelmasta

ke 5. helmikuuta 2020 07.25.00

Uudenmaan Partiopiiri järjesti ensimmäisen mentorointiohjelmansa viime vuonna. Siviksen viestintäasiantuntija ja vapaa-ajallaan aktiivinen partiolainen Carolina Rebhan haki ja valittiin aktoriksi eli mentoroitavaksi mukaan ohjelmaan.  

– Hedelmällisintä mentoroinnissa oli se, että mentori pystyi katsomaan omaa ja lippukuntani toimintaa ulkopuolelta, Carolina summaa. 

Hän oli lippukuntansa Eräkamujen hallituksessa, kun huomasi, että partiopiiri järjestää mentorointiohjelman.

– Ajattelin, että miksen hakisi – saisin tukea ja muutenkin pääsisin vaihtamaan ajatuksia lippukuntaan liittyvistä asioista. Halusin kehittää lippukuntani toimintaa.  

Ohjelma oli tarkoitettu ohjelma-, pesti- ja lippukuntajohtajille. Carolina toimi viime vuonna pestijohtajana.

– Pestijohtaja on vähän kuin lippukunnan hr-johtaja. Tehtävänä on tukea ryhmänjohtajia ja muita johtajia pesteissä, eli muun muassa huolehtia, että kaikilla ryhmillä on johtaja ja johtajilla esimerkiksi ryhmänjohtamiseen tarvittava koulutus. 

Lippukuntaa johtaa johtokolmikko eli lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja. 

Yhteiset välitapaamiset rytmittivät mentorointivuotta 

Mentorikseen Carolina sai Linda Pynnösen, joka oli viestintäjohtaja Roihu 2016 -suurleirillä ja tekee myös päivätyötään viestinnän parissa. 

– Mentori viestinnän alalta oli erityisen kiva. Mentoroinnista hyötyi näin myös ammatillisessa mielessä, Carolina toteaa.  

Ohjelma kesti vuoden. Se alkoi yhteisellä kick off  -tapahtumalla tammikuussa, jonka jälkeen aktorit ja mentorit aloittivat kahdenkeskiset tapaamiset.

– Tapasimme noin kymmenen kertaa eli suurin piirtein kerran kuussa kesäkuukaudet pois lukien. Tapaamiset olivat yleensä jossain kahvilassa. Keskustelimme ajankohtaisista asioista liittyen lippukuntaan.

– Aluksi emme miettineet aiheita etukäteen, mutta myöhemmin sovimme ennakkoon muutaman aiheen, josta keskustelimme. Näin mentori pystyi paremmin valmistautumaan etukäteen.  

Mentorointiohjelman yhteisiä tapaamisia olivat kick off -tapahtuman lisäksi välitapaaminen ja päätöstapaaminen. Välitapaamisessa käytiin läpi, mitä oli opittu, mikä oli toiminut, missä tavattu, kuinka usein ja mitä aiheita oli käsitelty. 

– Keskusteltiin myös paljon siitä, kuinka hyvin partiossa opitun toimintatavan voi siirtää työelämään ja päinvastoin. Todettiin, että jotkin asiat toimivat samalla tavalla, mutta joissain asioissa partiossa toimitaan innovatiivisemmin ja ketterämmin kuin työelämässä.

Päätöstapaamisessa oltiin yhtä mieltä siitä, että mentoroinnista saa eniten hyötyä, kun tapaamisten aiheet on mietitty etukäteen. 

Henkistä tukea ja konkreettisia ideoita 

Carolina haki ja sai mentorointiohjelmasta ideoita oman lippukuntansa toimintaan, itselleen tukea johtajana toimimiseen ja kasvamiseen sekä viestintään.

– Mentorini kertoi oman lippukuntansa toiminnasta, jolloin pystyin peilaamaan eri toimintatapoja ja pohtia, voisivatko ne toimia meillä. Sain tuen lisäksi ihan konkreettisiakin ideoita esimerkiksi siihen, miten nuorempia ryhmänjohtajia tuetaan ja miten heille annetaan vastuuta, nuorten motivoimiseen ja sitouttamiseen vapaaehtoistehtäviin. 

Carolina sai vinkkejä kokouskäytäntöihin. Esiin tuli myös sosiaalisen median merkitys lippukunnan fiiliksen nostattajana.

– Sosiaalinen media voi toimia myös lippukunnan sisällä hyvänä fiilistelykanavana, ei vain ulospäin viestintänä.

Carolina suosittelee mentorointiohjelmaan hakemista kaikille lippukuntapestissä toimiville.

– On aina arvokasta keskustella omasta toiminnasta ja johtamisesta sekä siitä, miten voi kehittyä. Muuta ei tarvita, kuin motivaatiota osallistua ohjelmaan. 

Teksti: Anni Piipponen 
Kuva: Susanna Pesonen/Allianssi