SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Uudet jäsenet: Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

ke 5. helmikuuta 2020 07.10.00

Opintokeskus Sivis on saanut uusia jäsenjärjestöjä. Esittelemme uudet kumppanit alkuvuoden SivisNYT-verkkolehdissä. Ensimmäisenä vuorossa ovat Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. Tervetuloa!

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo 

Fingo on kehitysjärjestöjen yhteinen muutosvoima reilumman, globaalisti kestävän tulevaisuuden puolesta. Olemme lähes 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Fingo syntyi, kun Kepa ja Kehys yhdistivät voimansa vuonna 2018. Fingo tarjoaa verkostoitumista, oppimistilaisuuksia ja yhteisiä tapahtumia, herättää keskustelua globaaleista kehityskysymyksistä ja vaikuttaa päättäjiin.

1. Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

Uuden järjestön perustamisen yhteydessä havahduimme siihen, että oppimistoiminnan saralla olimme verkostoituneet vain epävirallisesti osaksi järjestökoulutuksen ja aikuiskasvatuksen kenttää Suomessa. Niinpä päätimme verkostoitua virallisestikin ja hakea jäsenyyttä sekä Siviksestä että eOppimiskeskuksesta. Molemmat olivat asiantuntijoillemme tuttuja epävirallisten verkostojen kautta. 

2. Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

Haluamme kehittää kehitysjärjestöjen osaamista ja oppimispalveluidemme laatua. Sivis on näissä asioissa vahva osaaja. Meitä kiinnostaa verkko-oppimisympäristömme uudistaminen ja laajentaminen, ja tähän työhön Siviksellä on meille paljon annettavaa. Meitä kiinnostavat myös aktiivisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen teemat, ja uskomme että näiden yhteisten teemojen kautta myös Fingo voi tuoda jotain lisää Siviksen jäsenkuntaan.  

3. Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

Toivomme, että jäsenyys auttaa meitä kehittämään omia oppimispalveluitamme, verkostoitumaan toisten jäsenten kanssa ja näkemään toimintamme osana järjestöjen tarjoamaa koulutuskokonaisuutta Suomessa. Jäsenyys avaa ovia erityisesti verkko-oppimisosaamisen ja verkko-oppimisalustan kannalta. Opintokeskuksella on osaamista ja asiantuntijuutta nimenomaan järjestöjen oppimisessa, ja uskomme jäsenyyden kehittävän Fingon henkilöstön osaamista laajasti. Olemme hyvin kiinnostuneita myös osaamisen tunnistamisesta, yhteisistä hankkeista ja oppimistilaisuuksista, esimerkiksi kestävän kehityksen teemoissa. 

4. Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

Haluamme olla mukana verkko-oppimisalustan ja verkkopedagogiikan kehittämisessä (Itslearning-alusta ja Zoom).  Olemme mahdollisesti kiinnostuneita tulevista kansainvälisistä kehittämishankkeista Siviksen kanssa. Haluamme tuoda omaa spesifiä osaamistamme esimerkiksi kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen osalta Siviksen yhteisöön. Odotamme innolla yhä läheisempää yhteistyötä, sparrausta ja innostamista puolin ja toisin!

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on valtakunnallinen toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden edunvalvonta-, palvelu- ja harrastejärjestö. Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että amiksilla olisi hyvä elää, olla ja opiskella. Vuosittain järjestetään sekä valtakunnallisia että alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

1. Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

Opintokeskus Sivis oli meille jo entuudestaan tuttu toimija. Sivis soveltuu meille mainiosti: erinomaista tukea järjestökoulutukseen, mahdollisuus virallisiin koulutustodistuksiin sekä tuntemusta jo muutenkin järjestökoulutuksen ja tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen yhtymäpinnasta.

2. Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

Ensisijainen liittymismotivaattorimme oli mahdollisuus järjestää koulutuksia, joista osallistujat saavat virallisen, oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Suurin osa koulutuksiimme osallistuvista henkilöistä ovat amiksia itsekin, joten he ovat juuri sellaisessa elämänvaiheessa, jossa virallinen opintopisteytetty todistus olisi helposti hyödynnettävissä osana opintoja. Tällaista osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haluamme kaikin tavoin edistää – kertyyhän vapaaehtois- ja luottamustoimijoillemme aivan valtaisa määrä osaamista, joka on hyödynnettävissä myös muussa elämässä ja opinnoissa.

3. Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

Meitä kiinnostavat ennen kaikkea koulutustoimintamme kehittäminen, koulutustoimintamme laadun osoittaminen sekä opintopisteytetyt todistukset. Toki on myös todettava, että kyllä vapaan sivistystyön taloudellinen tuki koulutustoimintaamme on myös kiva lisä. 

4. Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

Mahdollisuuksia olisi paljon, mutta ensin täytyy miettiä, mikä tällä hetkellä olisi meille kaikista ajankohtaisinta. Lähdemme ensin liikkeelle koulutusten opintopisteyttämisellä ja validoinnilla, katsellaan muita kuvioita sitten myöhemmin.

Teksti: Tia Yliskylä, kuvat: Fingo ja Osku ry