SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen äänellä: Kestävä tulevaisuus on sivistyskysymys

ke 5. helmikuuta 2020 07.30.00

Vuoden alussa Sitra julkaisi päivitetyt megatrendit. Viisi nostoa liittyvät ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyyteen, verkostojen voimistuvaan valtaan, väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen, talousjärjestelmän suunnanhakuun ja teknologian sulautumiseen osaksi yhteiskuntaa ja arkea.  

Megatrendit nostavat esiin valtavalta tuntuvia kysymyksiä ratkaistavaksi ihmiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa. Varmaa on, että tulevaisuuden tekeminen ja muutoksessa mukana pysyminen luo tarpeita uuden oppimiselle.   

Järjestöt toiminta- ja oppimisympäristönä ovat uudistavan oppimisen paikkoja. Vaikuttaminen tulevaisuuden suuntaan ja muutoksen tekeminen on osa järjestöjen luonnollista dna:ta. Järjestöissä oppiminen tarjoaa myös merkittävän suurta tukea ihmisille muuttuvassa maailmassa pärjäämiseksi. 

Toinen kiinnostava keskustelun avaus oli tammikuussa niin ikään Sitran toteuttama kansalaiskysely elinikäisen oppimisen toteutumisesta, saavutettavuudesta ja mahdollisuuksista Suomessa. Elinikäisen oppimisen synnyttämät tunteet olivat ensisijaisesti myönteisiä kuten uteliaisuutta, innostusta, toiveikkuutta, tyytyväisyyttä ja iloa, joskin myös riittämättömyyden ja uupumuksen tunteita.  

Kansalaiskyselyn tulosten mukaan suurin syy osaamisen kehittämiselle on pärjääminen muuttuvassa maailmassa. Silti elinikäisen oppimisen merkitystä pidetään ensisijaisesti itseisarvona. Tärkeimpänä merkityksenä koettiin laaja yleissivistys arvona itsessään, elinikäinen oppiminen ihmisten perusoikeutena ja oppiminen hyvinvoinnin lisääjänä. Ne vahvistavat käsitystä sivistyksen ja oppimisen laajemmasta merkityksestä, kapeamman jatkuvan osaamisen kehittämisen sijaan.  

Sivikselle ja järjestöille tämä antaa ajattelemisen aihetta. Taitoja ja osaamista on päivitettävä ja opittava läpi elämän kiihtyvää tahtia. Tärkein arvo elinikäisellä oppimisella on kuitenkin laajempi. Ihmiskunnan tulevaisuuden kysymysten ratkaisemisessa tärkeää on oppia kysymään: millaista on hyvä, kestävyyttä tukeva elämä? Tai miten vahvistamme yhteisöllisyyttä, kohtaamista ja hyvinvointia? Millaisia oppimisympäristöjä järjestöt ovat ja mitä oppimista järjestöissä tuetaan? 

Sata vuotta sitten kaksikymmentäluvulla sivistys olisi epäilemättä nimetty yhdeksi megatrendiksi. Uudella alkaneella kaksikymmenluvulla kykymme luoda kestävää tulevaisuutta on jälleen mitä suurimmassa määrin sivistyskysymys.   

Marita Salo
Toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis