SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Millainen verkostotoiminta palvelisi sinua ja järjestöäsi?

ti 25. helmikuuta 2020 10.48.00

Kehitämme Siviksessä tänä vuonna verkostotoimintaamme entistä näkyvämmäksi osaksi jäsenjärjestöjemme palveluja. Verkostot ovat hyvä tapa tutustua muiden järjestöjen toimintaan, jakaa hyviä käytänteitä sekä saada tietoa ajankohtaisista asioista. Verkostoissa nousee esille myös paljon ajankohtaisia asioita ja ideoita, joita Sivis voi hyödyntää kehittäessään järjestöjen toimintaa ja koulutuksia.  

Sivis toteuttaa vuosittain yhteensä yli 100000 opintojakso- ja vertaisopintoryhmätuntia jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä eri puolilla Suomea, ja järjestöjen strategista koulutuksen kehittämistä tehdään yhteistyönä. Siviksen itse toteuttamista koulutuksista tulee usein palautetta, että ne tarjoavat tietosisältöjen ja yhdessä oppimisen lisäksi järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille paikan verkostoitua muiden järjestötoimijoiden kanssa. Sivis on myös mukana useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa verkostoissa, jotka liittyvät järjestökoulutuksen ja -toiminnan kehittämiseen. 

Vaikka toimintatapamme on lähtökohtaisesti verkostomaista, Sivis on myös kutsunut säännöllisesti koolle vain muutamia verkostoja: 

  • Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä kerran vuodessa on koonnut yhteen jäsenjärjestöjen koulutuksen kehittäjiä ja koordinaattoreita keskustelemaan järjestökoulutuksen ajankohtaisista asioista. 
  • Siviksen jäsenjärjestöjen viestijöiden verkosto on kokoontunut yhteen kaksi kertaa vuodessa pohtimaan jäsenjärjestöille ajankohtaisia viestinnän kysymyksiä sekä jakamaan kokemuksia. Verkostolla on myös oma suljettu FB-ryhmä. 
  • Pienjärjestöjen verkostossa on 3-4 kertaa vuodessa käsitelty erityisesti pienten valtakunnallisten järjestöjen kehittämistarpeista ja tuettu tätä kautta järjestöjen toimintaa. Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää. 
  • Syksyllä 2019 käynnistyi Siviksen jäsenjärjestöjen johtajille suunnattu verkosto, jonka tavoitteena on pohtia erityisesti järjestöjen osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. 
  • Turussa ja Porissa kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa piirien toiminnanjohtajien verkostot, joissa käsitellään erityisesti johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. 

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan johonkin Siviksen jo olemassa olevaan verkostoon? Tai onko mielessäsi jokin teema tai ajankohtainen asia, johon toivoisit tukea juuri verkostotoiminnan kautta? Nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista verkostotoimintaa Sivis tulevaisuudessa toteuttaa järjestökoulutuksen ja -kehittämisen teemoista jäsenjärjestöilleen. 

Lähetä ajatuksiasi sähköpostilla maaliskuun loppuun mennessä: anne.ilvonen@ok-sivis.fi 

Anne Ilvonen
Viestintä- ja innovointipäällikkö, Opintokeskus Sivis

Kuva: Sanni Olasvuori