SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivis nostaa osaamisen näkyviin kansallisessa opintorekisterissä

to 12. joulukuuta 2019 08.15.00

Joulukuun puolivälissä luovutetaan opetus- ja kulttuuriministerille raportti vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevalta työryhmältä. Intensiivisessä työskentelyssä on ollut opetusministeriön, opetushallituksen ja vapaan sivistystyön toimijoita helmikuusta alkaen.  

Tärkeä viesti työryhmästä on ollut tuoda esiin vapaan sivistystyön koulutuksen ja sen myötä syntyvän osaamisen merkittävä osuus elinikäisessä oppimisessa. Oman osaamisen kehittyminen ja saavutusten näkyväksi tekeminen on motivoivaa ja hyödyllistä opiskelijoille.  

Vapaan sivistystyön koulutus on tärkeää saada näkyväksi myös Opetushallituksen ylläpitämässä kansallisessa osaamisen rekisterissä eli Koski-palvelussa. Käytännössä tämä edellyttäisi myös koulutuksen järjestäjiltä koulutusten osaamistavoitteiden asettamista ja koulutuksen mitoittamista opintopisteinä. Vain arvioidusta suorituksesta voi saada merkinnän. Todistuksen  avulla koulutuksen suorittaneet voivat hyödyntää paremmin vapaan sivistystyön opintoja myös työelämässä ja tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Digitaaliset palvelut esimerkiksi työnhaussa yleistyvät nopeasti, joten on entistä tärkeämpää, että todistukset ja suoritukset löytyvät sähköisestä rekisteristä.  

Opintokeskus on järjestöjen vapaan sivistystyön oppilaitos, joten sen myötä järjestöjen koulutus ja  osaaminen tulee paremmin näkyväksi. Se, että järjestön koulutus on kuvattu osaamisperustaisesti, koulutus on mitoitettu opintokeskuksen kanssa opintopisteiksi ja siitä saa suoritusmerkinnän helpottaa osaamisen sanoittamista. Monet järjestöjen koulutukset on hyväksytty myös osaksi tutkintotavoitteista koulutusta, esimerkkejä suosituksista löytyy Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen toteuttamasta osaamiskiekko.fi -palvelusta.  

Vapaan sivistystyön opinnoista Koski-merkintöjä saadaan vielä odottaa jonkin aikaa. Työryhmän esitysten eteenpäin vieminen edellyttää muutoksia myös lainsäädännössä ja rinnan sen kanssa käytäntöjen kehittämistä oppilaitoksissa.  

Opintokeskus Siviksen ensimmäiset Koski-merkinnät ovat kuitenkin jo tätä päivää. Järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävä ammatillinen lisäkoulutuksen suoritukset viedään nyt ensimmäistä vuotta Koski-rekisteriin. Ammatillisen lisäkoulutukset toteuttajia Siviksen jäsenistä on 15 ja koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 1500 opiskelijaa.  

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa hyödynnetään järjestöjen erityisosaamista, mitä ei ole saatavilla osana tutkintotavoitteista koulutusta. Hyviä esimerkkejä Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan koulutus tavoittaa mm. terveydenhuollon ja logistiikka-alan ammattilaisia, Suomen Uusperheiden Liiton Uusperheneuvoja-koulutus valmentaa sosiaalialan ammattilaisia tukemaan työssään uusperheitä tai Aivoliiton AVH-osaajakoulutus on asiantuntijakoulutusta terapeuteille tai terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään aivoverenkiertöhäiriön sairastaneita tai heidän läheisiään.  

Järjestöissä toteutetaan syventävää ammatillista lisäkoulutusta myös erityisryhmien, esimerkiksi oppimisvaikeuksia kokevien, kehitys- ja näkövammaisten kanssa työskenteleville henkilöille. Osallistujapalaute koulutuksesta on ollut erinomaista. Yli 90 % vastanneista on kokenut saaneensa koulutuksesta lisää valmiuksia omaan ammattiinsa tai työtehtäviinsä. 

Ammatillisen koulutuksen suuressa kentässä järjestöjen kanssa järjestetty ammatillinen koulutus onkin arvokas yksityiskohta. Koski-merkintä nostaa saavutetun osaamisen näkyvämmäksi osaksi omaa osaamisen sähköistä portfoliota.  

Marita Salo
Toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis