SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Opi uutta ja päivitä vanhaa Siviksen koulutuksissa!

to 12. joulukuuta 2019 07.50.00

Opintokeskus Sivis tarjoaa ensi vuonna kiinnostavan kattauksen ajankohtaisia koulutuksia. Ne on koottu Siviksen koulutuskalenteriin.

Verkkokoulutusta ja  -neuvotteluja, digitaitoja ja Erätaukoja

Heti helmikuussa opitaan suunnittelemaan, rakentamaan ja toteuttamaan verkkokoulutus ItsLearning-alustalla. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jatkaa ohjatusti oman verkkokoulutuksen työstämistä ja toteuttaa verkkokoulutus ItsLearningissä.

LUE LISÄÄ

Helmikuussa otetaan haltuun Zoom-verkkoneuvottelutyökalu. Sen avulla voit järjestää etäosallistumisen mahdollistavan verkkoneuvottelun ja webinaarin. 

LUE LISÄÄ

Erätauko-koulutukset järjestetään maaliskuussa Turussa, Tampereella, Helsingissä ja Joensuussa. Erätauko-koulutuksissa ohjataan rakentavaan keskusteluun. Siviksen Erätauko-koulutuksissa opitaan menetelmän tausta, ja miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Lue lisää:

Erätauko-koulutus Turku

Erätauko-koulutus Tampere

Erätauko-koulutus Helsinki

Erätauko-koulutus Joensuu

Maaliskuussa opitaan Siviksen ItsLearning-oppimisalustan käyttöä seminaarissa. Silloin tutustutaan järjestöjen koulutuksen digitalisoitumiseen, Siviksen ItsLearning-oppimisalustan mahdollisuuksiin ja Siviksen tarjoamiin verkkokoulutuspalveluihin. Seminaarin jälkeen osallistuja osaa ottaa järjestölleen käyttöön ItsLearning-alustan.

LUE LISÄÄ

Maalis-huhtikuussa järjestetään Digitaitojen vertaisohjaajakoulutus Helsingissä. Koulutuksessa opiskellaan digitaalisia perustaitoja ja ryhmän ohjaamista. Koulutuksen jälkeen ohjaajilla on valmiudet ohjata oppimansa asiat ohjaajaparin kanssa vertaisryhmissä.

LUE LISÄÄ

Tunnista osaaminen, ota uudet suomalaiset mukaan ja suunnittele koulutuksia osaamislähtöisesti

Maaliskuussa Tunnista ja tunnusta osaaminen -webinaarissa kerrotaan, mitä Suomessa tapahtuu osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kentällä, mitä on jatkuva oppiminen, ja miten se liittyy järjestöjen toimintaan. Saat myös tietoa, miksi sähköinen dokumentti osaamisesta on tänä päivänä tärkeä. 

LUE LISÄÄ

Huhtikuussa järjestetään Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -koulutus Joensuussa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia suunnitella ja organisoida oman järjestön toimintaa niin, että uudet suomalaiset tulevat huomioiduiksi. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa uusien suomalaisten tavoittaminen, monikulttuurisen tiedottamisen kehittäminen ja hyvien käytänteiden jakaminen. 

LUE LISÄÄ

Huhtikuussa Sivis osallistuu M/S Sostelle 21.–22.4.2020 erilaisilla työpajoilla ja puheenvuoroilla. M/S Soste on  koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka kokoaa yhteen yli 1000 järjestöalan toimijaa ja Sosten yhteistyökumppania.

Touko-kesäkuussa opitaan suunnittelemaan koulutusta osaamislähtöisesti. Osaamistarpeet esiin -matka osaamislähtöiseen koulutussuunnitteluun järjestetään verkkokoulutuksena ItsLearning -oppimisympäristössä. Verkkokoulutuksessa tutustutaan osaamislähtöisen koulutussuunnittelun perusteisiin ja lähtökohtiin. Pääpaino on järjestötoimijoiden osaamistarpeiden sanoittamisessa tarinankerronnan avulla.

LUE LISÄÄ

Tunnista järjestötoiminnassa karttuva osaaminen, laatutyö osaksi järjestön toimintatapaa ja tulevaisuustaidot haltuun

Toukokuussa perehdytään järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kautta syntyvään osaamiseen Täynnä osaamista! Järjestöistä vauhtia opintoihin ja valmistumiseen -koulutuksessa. Ilmainen verkkokurssi sopii etenkin opettajille ja opiskelijoiden ohjaajille. Verkkokurssilla opitaan tunnistamaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kautta syntyvää osaamista ja vertaamaan sitä oppilaitoksen tutkinnon perusteisiin ja osaamistavoitteisiin. 

LUE LISÄÄ

Laatu edellä -järjestökoulutuksen jatkuvan parantamisen matka on verkkokoulutus, jossa opit hyödyntämään Siviksen koulutuksen laadunkehittämisen viitekehystä omassa järjestössäsi. Laatutyö yhdistetään osaksi järjestön toimintatapoja ja vuosikelloa. Syyskuun koulutuksessa saat käyttöösi myös kehittämisen työkirjan laatutyön toteutuksen ja seurannan tueksi. 

LUE LISÄÄ

Syyskuusta marraskuuhun perehdytään muutosvoimiin ja tulevaisuussuunnitelmiin Tulevaisuustaidot järjestöissä -koulutuksessa. Se antaa järjestötoimijalle näköaloja ja välineitä oman organisaation tulevaisuuden ennakointiin ja rakentamiseen. Tunnistat muutosvoimia ja ennakoit uusia, opit laatimaan tulevaisuussuunnitelman sekä ennakoimaan, soveltamaan ja mukauttamaan järjestösi toimintaa. 

LUE LISÄÄ

Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä järjestetään 16.9.2020 Helsingissä. Se on Sivisverkon pääkäyttäjien koulutuspäivä.

LISÄTIEDOT

Digityökaluja ja osaamismerkkejä

Lokakuussa perehdytään kouluttajan digityökaluihin webinaarissa. Erilaiset ilmaiset digityökalut tuovat opetukseen lisää vuorovaikutusta, ja niitä on helppo ottaa käyttöön. Webinaarin aikana tutustutaan muun muassa: Sway, Prezi ja Kahoot. 

LUE LISÄÄ

Lokakuussa opitaan myös käyttämään digitaalisia osaamismerkkejä. Webinaarisarja perehdyttää digitaalisten osaamismerkkien perusteisiin ja antaa esimerkkejä erilaisten organisaation merkeistä, merkkikokonaisuuksista ja suunnittelutyöstä niiden takana. 

LUE LISÄÄ

Tulossa on myös paljon muita koulutuksia, sillä Siviksen koulutuskalenteria päivitetään sitä mukaa, kun uudet koulutukset varmistuvat. Seuraa uutisiamme ja koulutuskalenteriamme!

SIVIKSEN KOULUTUSKALENTERI