SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestö, tuota laatukoulutusta opintojaksomallien avulla

to 12. joulukuuta 2019 08.00.00

Hajanaiset kurssit jäävät historiaan. Opintojaksomallit tuottavat laatukoulutuksia osaamistavoitteet kärkenä.

Koulutuksen jälkeen koulutettava osaa suunnitella tehtävään sopivan etsintämenetelmän, soveltaa erilaisia etsintämenetelmiä sekä hätä- että tutkinnallisella etsintehtävällä, sekä ymmärtää edellisten keskeiset erot.

Näin määritellään osaamistavoitteet Suomen Lentopelastusseuran tehtävänjohtajan teoriakoulutuksessa.

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on tehnyt neljästä kärkikoulutuksestaan opintojaksomallin. Viides on työn alla ja tulee käyttöön ensi vuonna.

Lentokoneympäristöön liittyvästä tehtäväkohtaisesta koulutuksesta lentoetsijän, tehtävänjohtajan ja lentäjän opintokokonaisuudet ovat opintojaksomalleja. Lisäksi Miehittämättömän ilmailun RPAS-kauko-ohjaajan ja RPAS-kauko-ohjaustähystäjän koulutus on opintojaksomalli. Ensi vuonna saadaan käyttöön opintojaksomalli liidinlentäjän opintokokonaisuudesta.

– Järjestämme paljon kursseja: koulutukseen osallistuu noin 400 henkilöä vuosittain. Halusimme ympäri Suomea yhtenäiset kurssit, jotka perustuvat samoihin osaamistavoitteisiin. koulu

Opintojaksomallit ovat Siviksen tarkastamia laatuleimakoulutuksia

Opintojaksomallit ovat Opintokeskus Siviksen huolellisesti tarkastamia laatuleimakoulutuksia, joissa osaamistavoitteet sekä koulutuksen suunnittelu ja toteutus ovat selkeitä ja vakioituja. Opintojaksomalleiksi rakennetuista koulutuksista kertyy opintopisteitä. Osaamistodistukseen tulevat sekä Opintokeskus Siviksen että koulutuksen järjestäjän allekirjoitukset.

– Koulutusten pedagoginen laatu tarkistetaan huolellisesti. Ideana on, että opintojaksomallit ovat aidosti laadukkaita koulutuksia, joita voidaan lukea osaksi muita opintoja. Opintojaksomallit ovat järjestöjen valttikortteja, kun tuotetaan laadukasta ja osaamislähtöistä koulutusta, kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Mia Valanne.

Opintojaksomallin laatiminen aloitetaan yhteistyössä Siviksen kanssa. Sen jälkeen keskusjärjestöt pystyvät tekemään opintojaksomalleja myös itsenäisesti Sivisverkossa ja lähettämään ne Siviksen asiantuntijoiden arvioitaviksi. Opintojaksomalliksi kelpaavan koulutuksen on oltava laajuudeltaan  vähintään 0,5 opintopistettä.

Opintojaksomallin laatiminen alkaa oikean kohderyhmän valitsemisella. Määritellään, kenelle koulutus suunnitellaan. Sen jälkeen päätetään osaamistavoitteista. Mitä koulutuksen suorittanut osaa?

– Kaikki eivät voi olla kohderyhmää, vaan kohderyhmä täytyy määritellä tarkemmin, jotta tiedetään, miten kohderyhmää voidaan parhaiten palvella. Koulutus ei voi olla sama rivijäsenelle ja keskusjärjestön kokeneelle tekijälle, Mia Valanne havainnollistaa.

Opintojaksomallin osaamistavoitteissa on eri tasoja: alemmalla tasolla koulutuksen suorittanut osaa esimerkiksi kuvata jonkin tehtävän tai ilmiön, keskitasolla osaa toimia tehtävän mukaan ja korkealla tasolla jopa kehittää prosessia. Osaamistavoitteen taso vaikuttaa koulutuksen mitoitukseen: paljonko koulutukseen varataan aikaa ja paljonko siitä saa opintopisteitä?

– Kuormittavuutta lasketaan oppijan näkökulmasta, jotta saadaan realistinen kuva siitä, mitä osaamista koulutuksella saavutetaan ja paljonko oppiminen vie aikaa.

Mia Valanteen mukaan jokainen osaamistavoite puretaan auki sisällöiksi ja tehtäviksi. Koulutuksen täytyy olla konkreettinen, jotta opiskelija oikeasti hallitsee ja osaa.

Sivis tarjoaa apua opintojaksomalleihin kaikille jäsenjärjestöilleen

Opintojaksomallien rakentaminen on järjestöjen koulutusten laadun tarkistamista konkreettisimmillaan. Vanhat koulutukset eivät sellaisenaan taivu opintojaksomalleiksi.

– Opintojaksomalleissa osaamistavoitteiden on oltava selkeät. Mietimme tarkkaan, minkälaista osaamista järjestön koulutusten tulisi tuottaa.

Opintokeskus Sivis tarjoaa opintojaksomallien laatimisen jäsenetuna kaikille jäsenjärjestöilleen. Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä Siviksen asiantuntijaan, Mia Valanteeseen.

Opintojaksomalleja on laadittu jo monien järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Suomen Lentopelastusseura SLPS, Suomen Punainen Risti, Keliakialiitto ja Kriittinen Korkeakoulu ovat tehneet tuloksellisia opintojaksomalleja Siviksen kanssa.

– Yhteistyö Siviksen kanssa sujuu todella hyvin: siellä on asiantuntevaa ja mukavaa väkeä. Pakko sanoa, että koulutuksemme on nyt aikaisempaa laadukkaampaa, Sami Kinnunen Suomen Lentopelastusseurasta sanoo.

Teksti: Tia Yliskylä
Kuvat: Suomen Lentopelastusseura SLPS

SIVIKSEN LAATUOPAS