SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Digitaidot esiin valtakunnallisilla osaamismerkeillä

to 12. joulukuuta 2019 07.55.00

Kaikkiaan 11 hanketoimijaa, yli miljoonan euron budjetti ja kaksi vuotta aikaa.

Elokuussa käynnistynyt Osuvat Taidot -hanke luo valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavien perusdigitaitojen ympärille. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti heikot digitaidot omaavien aikuisten osaamista, ja toisaalta kehittää osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen tapoja. 

Hankkeessa luotavien osaamismerkkien tarkoitus on tukea oppijoita siirtymissä. Digiosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla henkilö voi siirtyä esimerkiksi ammatilliseen oppilaitokseen ja sieltä työelämään. Osuvien Taitojen kohderyhmänä ovat ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön opiskelijat. 

Osuvien Taitojen osaamismerkit nivoutuvat erityisesti ammatillisten oppilaitosten Toiminta digitaalisissa ympäristöissä (TDY) -kurssiin. Osaamismerkit tarjoavat vaihtoehtoisen tavan kurssin suorittamiseen. 

– Ajatus on, että ammatillisessa koulutuksessa saisi opintokokonaisuuden hyväksiluettua. Koulutuksen jälkeen osaamismerkkien avulla voi näyttää hallitsevansa perusdigitaidot, hankkeessa mukana oleva Opintokeskus Siviksen asiantuntija Lotta Pakanen kertoo. 

Hankekumppanien joukossa on ammatillisia oppilaitoksia, jotka ovat sitoutuneet pilotoimaan osaamismerkkejä hankkeen ajan. TDY-kurssien opettajat jakavat hyviä käytäntöjä, kuten kurssiin liittyviä materiaaleja ja tehtäviä, jotta niitä voidaan hyödyntää laajemmin. Hankkeessa on tarkoitus tehdä asioita uudella tavalla, eikä niinkään tuottaa uutta materiaalia. 

Isossa verkostossa piilee vahvuus 

Useassa hankkeessa on kehitetty digitaalisten taitojen osaamismerkkejä, mutta ne ovat yhden organisaation tai hankkeen tulkinta digitaidoista. Pakanen näkee Osuvien Taitojen vahvuutena valtakunnallisuuden ja ison verkoston. 

– Verkoston turvin tehdään kansallista digiosaamisen kriteeristöä, jonka avulla voi luotettavasti osoittaa oman digiosaamisensa. Hankkeessa rakennetaan kriteeristöä eri lähteistä, ja Opetushallituksen tuki on taustalla ePerusteiden kautta, Pakanen kuvailee. 

Ammatillisen koulutuksen sisältöjä kuvaavien ePerusteiden lisäksi viitekehyksenä on käytetty kansainvälisessä PIAAC-aikuistutkimuksessa määriteltyjä ongelmanratkaisutaitoja ja DigComp-viitekehystä

Nämä viitekehykset yhdessä Tieken (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) luomien kansallisten digiosaamisen kriteerien kanssa auttavat hahmottamaan, millaisesta osaamisesta perusdigitaidot koostuvat ja miten tätä osaamista voidaan osoittaa ja arvioida. 

Hankkeen myötä pyritään tekemään digiosaamisen osoittaminen mahdolliseksi kaikille kansalaisille. Hankkeessa luotava osaamismerkkikokonaisuus on valmis työkalu digiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisille. 

Sivis kouluttaa kouluttajat 

Sivis vastaa hankkeessa pilottioppilaitosten opettajien kouluttamisesta osaamismerkkiajatteluun ja merkkien myöntämiseen.

– Opettajat saavat koulutuksesta erilliset kouluttamiseen liittyvät osaamismerkit, jotka Sivis on luonut. Yhtenä haasteena on, että osaamismerkit ovat uusi asia monelle opettajalle, Pakanen kertoo. 

Koulutukseen kuuluu neljän kerran webinaarisarja, jonka aikana käydään läpi yleisiä asioita osaamismerkeistä, digioppimisesta ja siihen liittyvistä taidoista. Myös osaamismerkein ohjautuva oppiminen on yksi teemoista. Pakanen vinkkaa koulutuksen olevan hyödyllinen muillekin. 

– Toimii sitten kouluttajana ammatillisessa oppilaitoksessa, vapaassa sivistystyössä tai järjestökentällä, suosittelen kaikille osaamismerkeistä ja digitaidoista kiinnostuneille tätä webinaarisarjaa, Pakanen summaa. 

Seuraa hanketta Twitterissä @OTaidot ja Facebookissa @osuvattaidot sekä verkossa: OSUVAT TAIDOT -HANKE

Teksti: Carolina Rebhan