SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Työelämätaidot näkyviin

to 12. joulukuuta 2019 08.10.00

Digitaaliset osaamismerkit ovat olleet Siviksen kehitystyössä mukana jo monta vuotta. Tämä vuoden keväällä meille avautui mahdollisuus tarkastella niiden potentiaalia uudesta näkökulmasta, kun Accenture Finland ehdotti yhteistyötä. 

Siinä suunnittelisimme osaamismerkkien käyttöä erityisesti työelämälähtöisesti: Millaista työelämäosaamista järjestöissä toimiminen tuottaa ja miten osaamismerkit auttaisivat edistämään työllistymistä? Yhteistyöhön oli helppo lähteä mukaan. 

Rakensimme ideasta kevään kestoisen projektin, johon saimme Accenturen lisäksi mukaan kolme kokenutta osaamismerkkien käyttäjää, Suomen 4H-liiton, SPR:n ja Suomen Partiolaiset

Kävimme aluksi läpi tulevaisuuden työelämätaitoja koskevia julkaisuja, ja melko pian kävi selväksi, että työnantajien odotukset eri selvityksissä ovat hyvin samankaltaisia. Työntekijöiltä odotetaan oman osaamisen kehittämiseen, luovuuteen ja yhteistyöhön liittyviä taitoja, siis juuri niitä geneerisiä taitoja, joita järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö tyypillisesti kasvattavat. Taidot kiteytettiin lopulta kahdeksan osaamismerkin perheeksi, joita ovat organisointitaito, itsenäinen työskentely, monikulttuurisuusosaaminen, yhteistyötaito, luovuus, oppimiskyky, teknologiaosaaminen ja sisällöntuottaminen.  

Kevään aikana käytiin monia keskusteluja osaamisen tunnistamisesta, työelämään kiinnittymisestä ja digitaalisuudesta. Saimme viestiä eri tahoilta, että oman osaamisen sanoittaminen on varsinkin nuorille vaikeaa. Työkalut, jotka helpottavat osaamisen esille tuomista, toivotettiin tervetulleiksi. 

Digitaalisen osaamismerkin vahvuus on ilmeinen. Osaamista kartutetaan omalla toiminnalla suorittamalla koulutuksia tai vaikkapa toimimalla kerhonohjaajana. Järjestön vastuuhenkilö myöntää osaamismerkin suorituksen tai hakemuksen perusteella. Hakemuksessa voi omin sanoin kuvata niitä tilanteita, joissa on osoittanut omaavansa kyseistä osaamista. 

Tämä osaaminen on kirkastettu merkkiin osaamiskriteereiksi, josta ulkopuolinen saa helposti käsityksen, millaisesta osaamisesta on kyse. Sen sijaan, että jättäisi omaa osaamista koskevan kysymyksen työhakemuksessa kokonaan täyttämättä, voi lisätä linkin osaamismerkkiin. Tulevaisuudessa yhä useammat digitaaliset työnvälityspalvelut osaavat poimia osaamismerkeistä osaamiseen liittyviä hakusanoja.  

Seuraan mielenkiinnolla osaamismerkkien kasvavaa hyödyntämistä työelämässä. Tärkein oppini projektista taisi kuitenkin liittyä oman osaamisen sanoittamiseen. Osaamismerkkihakemuksen täyttäminen opettaa tiedostamaan ja kertomaan omasta osaamisesta. Vahvuuksien tunnistaminen ja osaamisen tavoitteellinen kehittäminen ovat tärkeitä meille kaikille, paitsi työelämän, myös oman hyvinvoinnin ja innostuksen näkökulmasta.  

Asiaa työstetään eteenpäin muun muassa syksyllä käynnistyneessä Osuvat Taidot -hankkeessa, jossa kehitetään – yhdessä 10 muun organisaation kanssa – digiperustaitoihin liittyvää koulutusta ja osaamismerkkejä. Yhteisenä toiveena on, että osaamismerkit vahvistavat aiempaa paremman vuoropuhelun työnhakijoiden ja -antajien välillä. Työmme jatkuu.  

Heidi Ristolainen 
Asiantuntija, Opintokeskus Sivis