SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Verkkokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun – Keliakialiitto kokeili Siviksen uutta ItsLearning-oppimisympäristöä

ti 8. lokakuuta 2019 08.35.00

Opintokeskus Siviksessä on otettu käyttöön ItsLearning-verkko-oppimisalusta, jota parhaillaan pilotoidaan järjestöissä. Ensimmäinen koulutus toteutettiin alustalla huhti-toukokuussa, kun Keliakialiitto järjesti Askeleet vapaaehtoisuuteen -verkkokoulutukset. Kyseessä oli paitsi ensimmäinen Siviksen uudella ItsLearning-oppimisalustalla toteutettu koulutus, myös Keliakialiiton ensimmäinen verkkokoulutus.

Keliakialiiton Askeleet vapaaehtoisuuteen -verkkokoulutus on suunnattu uusille vapaaehtoisille tai vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksessa perehdytetään uudet vapaaehtoiset toimintaan. Koulutus on vastaus paikallisista Keliakiayhdistyksistä tulleeseen toiveeseen – toimintaan halutaan houkutella mukaan lisää vapaaehtoisia.

– Keliakiayhdistykset toimivat ympäri Suomea ja haaste onkin ollut siinä, miten voidaan tavoittaa kaikki ja tarjota samanlaisia palveluita. Verkkokoulutus on hyvä tapa tavoittaa ihmiset eri puolilla Suomea ja tarjota tasa-arvoisemmin koulutusta eri alueilla, toteaa koulutussuunnittelija Meri Norola Keliakialiitosta.

Opintokeskus Sivis vastasi oppimisalustan teknisestä tuesta ja tarjosi sparrausta koulutuksen suunnitteluun. Askeleet vapaaehtoisuuteen -koulutuksesta on myös luotu opintojaksomalli Sivisverkkoon ja se on opintopisteytetty yhden opintopisteen laajuiseksi.

Omanlainen koulutus monipuolisten ominaisuuksien ansiosta

Norola kehuu ItsLearning -oppimisympäristöä ja kertoo, että Keliakialiitossa aiotaan jatkaa alustan käyttöä.

– Kevään koulutus oli positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan. ItsLearning on meille tosi toimiva oppimisympäristö. Alusta on joustava ja monipuolinen ja se sisältää paljon enemmän ominaisuuksia kuin olimme osanneet odottaa. Tämä oli hyvä ensikosketus ItsLearningiin ja aiomme jatkaa alustan käyttöä verkkokursseillamme, Norola kertoo.

Myös opiskelijat kehuivat koulutusta palautteissaan. Osallistujat kertoivat saaneensa hyvin kontaktin ohjaajiin ja saaneensa henkilökohtaista neuvontaa. Myös joustavuutta kehuttiin palautteissa, sillä koulutuksen pystyi suorittamaan oman arjen ohessa ja tehtävät palauttamaan omaan tahtiin. Suurin osa osallistujista koki myös saavuttaneensa koulutukselle asetetut osaamistavoitteet.

ItsLearning tarjoaa monia eri mahdollisuuksia verkkokoulutuksen toteuttamiselle. Osallistujat kävivät koulutuksen materiaalia läpi omassa tahdissaan ja livenä toteutettavissa virtuaalikokoontumisissa fokus oli keskustelussa.

– Koulutuksessa hyödynsimme alustan eri ominaisuuksia. Linkitimme alustalle videoita ja lisäsimme PowerPoint-materiaaleja. Hyödynsimme useita tehtävätyyppejä, osaamistestejä sekä ItsLearningiin integroitua Zoom-videoneuvottelutyökalua virtuaaliopetuksessa, Norola kertoo koulutuksessa käytetyistä ItsLearningin ominaisuuksista.

Vuorovaikutus on tärkeää verkko-opetuksessa

Norolan kokemuksen mukaan verkko-opetuksessa ohjaajan rooli on merkittävä kontaktin ottamisessa.

– Verkon välityksellä ihmisiin ei automaattisesti saa kontaktia toisin kuin lähiopetuksessa. Ohjaajalla on iso vastuu vuorovaikutuksen luomisessa. Viestinnässä on otettava aktiivinen rooli ja osallistujia informoitava esimerkiksi uusista tehtävistä ja opintojakson lopetukseen liittyvistä asioista, Norola painottaa.

Osallistujat kehuivat koulutusta selkeäksi. Norola korostaakin ohjeiden merkitystä. Ensimmäiseen pilottikoulutukseen hän teki osallistujille kyseiseen koulutukseen sopivat video-ohjeet. Ohjelman teknistä käyttöä helpottamaan Siviksessä on tekeillä yleisiä ohjeita sekä kouluttajille että osallistujille ItsLearningin ja myös Zoom-videoneuvottelutyökalun käyttöön.

– On positiivista, että verkko-oppimisympäristö antaa erilaisia mahdollisuuksia rakentaa koulutus ja laatia erilaisia oppimistehtäviä. Haaste on ehkä siinä, miten pystyy valitsemaan monista vaihtoehdoista omaa tarvetta tukevat toiminnot, Norola sanoo.

Norola kertoo, että erityisesti pikaviestipalvelu on kätevä. Sen kautta opiskelijat ja ohjaajat tavoittavat toisensa nopeasti. Monipuolisessa tehtävänantotyökalussa kätevää on esimerkiksi, että opiskelijalle pystyy antamaan palautetta tehtävästä sekä ennen että jälkeen tehtävän palautuksen.

Norola kannustaa muitakin järjestöjä ottamaan ItsLearningin käyttöön. Hän vinkkaa, että oppimisalustan käyttöönottoon ja koulutuksen rakentamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Kun kärryille on päässyt, alustan käyttö on helppoa ja mahdollisuudet sen hyödyntämiseen moninaiset.

– Kannustan kokeilemaan ItsLearningia rohkeasti! Monipuolisuuden ansioista omia ideoita voi toteuttaa lähes rajattomasti perehtymisen jälkeen. Etukäteen olin hieman huolissani, että toimiiko verkkokoulutus uusien vapaaehtoisten kannustamisessa mukaan toimintaan. Toteutustapa koettiin kuitenkin puolin ja toisin todella hyvänä, Norola sanoo.

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Keliakialiitto