SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Tulevaisuuden järjestöosaamista

ti 8. lokakuuta 2019 08.55.00

Elo-syyskuun vaihteessa Partion johtajatulille Evolle kokoontui metsäseminaariin 3000 osallistujaa. Huikea kokemus ja tunnelma, kun helteisessä loppukesän metsässä vapaaehtoisjohtajat ja yritysjohtajat uppoutuivat yhdessä pohtimaan muutosta ja johtamista.

Vapaaehtoistoiminnan johtajakoulutuksessa MLL:ssä jo 400 puheenjohtajaa on saanut intensiivisen vuoden koulutuksen, oman mentorin ja vertaistukea johtamiseen.

Vaikuttavia koulutussatsauksia, jotka tuottavat osaamista järjestön jatkuvaan uudistamiseen sekä osaamista, jolla on arvoa kaikilla elämänalueilla. Koulutus on investointi järjestön tulevaisuuteen. Vai olisiko osuvampaa sanoa, että järjestöjen koulutus on investointi tulevaisuuteen?

Järjestöön töihin tullessa tai vapaaehtoishommiin ryhtyessä päällimmäisenä mielessä on kiinnostava tehtävä ja itselle merkityksellisen asian edistäminen. Toimintaan motivoidutaan, ryhdytään ja kouluttaudutaan sisältö edellä. Pian vastaan tulevat järjestöosaamisen tarpeet. Tarvitaan yhdessä sopimista, suunnittelua, organisointia, päätöksentekoa, viestintää, taloudenpitoa ja varojen hankkimista. Järjestöosaaminen ei ole sisäsyntyistä vaan oma asiantuntijuuden lajinsa.

Siviksen nettisivuilla haetuin yksittäinen materiaali on kokoustekniikan opas. Käyttökelpoinen työkalu, mutta edustaa liian usein koko käsitystä järjestöosaamisesta. Järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamistarvekyselyssä top-listan kärkisijoja pitivät viestinnän osaamiset, verkostot ja yhteistyö sekä vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja ohjaaminen. Valtakunnallisten liittojen työntekijöiden vastauksissa korostuivat myös koulutuksen, arvioinnin ja vaikuttamisen osaaminen.

Ennakoinnin ja tulevaisuustaitojen merkitys jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä kasvaa. Eurooppalaisessa SCOPE-järjestöosaamisen hankkeessa riskien arviointi ja hallinta järjestöosaamisen yhtenä osa-alueena nousi tuttujen sisältöjen rinnalle. Miten varautua esimerkiksi riskiin vapaaehtoisten toimintamotivaation katoamisesta? Yksi vastaus saattaa olla osaamistarvekyselyn havainnossa. Juuri vapaaehtoiset ja erityisesti lyhytkestoisissa tehtävissä toimivat vapaaehtoiset pitivät vapaaehtoisten johtamisen ja ohjaamisen osaamista erityisen tärkeänä osaamisen kehittämisen alueena.

Lähdemme seuraavaksi VolExpo -hankematkassa etsimään Euroopasta vapaaehtoistoiminnan johtamisen parhaita käytäntöjä levitettäväksi. Siviksessä vahva järjestöosaaminen on yksi strategisista tavoitteeksemme. Uudistumassa on myös yhdistyskoulutuksemme lippulaiva Ryhdistä yhdistystä -verkkokoulutus. Ja se kokoustekniikka. Tuo Siviksen ikivihreä aineisto saa myös päivityksen.

Syksyllä julkaistiin FutVol-hankkeessa identifioidut neljätoista vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden osaamista. Uusi näkökulma järjestöosaamiseen on tarkastella järjestön koulutussisältöjä arvioimalla, miten koulutus vahvistaa kriittistä ajattelua, kunnioitusta, digitaalisia taitoja, kulttuurien välistä ymmärrystä tai joustavuutta esimerkkeinä vapaaehtoistoiminnan tulevaisuustaidoista.

Marita Salo
Toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis