SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Sivis kouluttaa lisää digiperustaitojen vertaisohjaajia

ti 8. lokakuuta 2019 08.50.00

Digiosaamisesta on tullut nopeasti kaikille kansalaisille tärkeä arjen taito. Sivis on kehittänyt yhteistyössä Sedun kanssa vuosina 2017–2019 Digipolku töihin -hankkeessa vertaisoppimiseen perustuvan digitaalisten, tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen koulutus- ja oppimismallin, joka on osoittautunut erittäin toimivaksi matalan kynnyksen digitaitojen oppimisen tavaksi.

Digipolkumallissa Sivis ja Sedu kouluttavat ensin vertaisopintoryhmien ohjaajia digitaidoista kiinnostuneista henkilöistä. Tämän jälkeen koulutetut ohjaajat ohjaavat pareittain digitaalisia perustaitoja opiskelevien ryhmiä.

Sivis kouluttaa ensi vuonna lisää kiinnostuneita henkilöitä digivertaisohjaajiksi. Digipolun malli on myös dokumentoitu Digipolkutöihin.fi -sivustolle, josta mallista kiinnostuneet henkilöt voivat halutessaan myös itse opiskella ryhmän vetämiseen tarvittavat taidot.

Vertaiskoulutusmalli on avoinna kaikille

Sivis jatkaa Digipolku töihin -hankkeen mallin pohjalta vertaisohjaajakoulutuksen kehittämistä osaksi koulutustarjontaansa. Digipolku töihin -hankkeen kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, mutta koulutusmalli on hyvin sovellettavissa kaikille avoimeen ohjaajakoulutukseen. Tästä syystä vuonna 2020 koulutukset ovat avoinna kaikille digitaitokokulutuksesta kiinnostuneille henkilöille. Oppimateriaali soveltuu myös mainiosti järjestöjen vertaisopintoryhmille itseopiskelumateriaaliksi.

Digiohjaajakoulutuksessa (3 op) ohjaajat opiskelevat ensin itse digitaalisia perustaitoja: muun muassa tekstinkäsittelyä, verkkopalveluihin tutustumista, työhakemuksen kirjoittamista ja ryhmän ohjaamisen taitoja. Lähiopetuksen lisäksi koulutus sisältää opiskelua ItsLearning-verkko-oppimisympäristössä. Koulutetut ohjaajat ohjaavat (noin 24 tuntia) oppimiansa asioita digitaitojen vertaisryhmissä. Ohjaajat saavat koulutuksesta todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin.

Tule opiskelemaan digivertaisryhmän ohjaajaksi!

Sivis järjestää vuonna 2020 OPH:n rahoituksella kaikille avointa Digiohjaajakoulutusta Helsingissä. Lisäksi yhdelle kiinnostuneelle järjestölle voidaan räätälöidä oma ohjaajakoulutus.

Maahanmuuttajille järjestetään Digiohjaajakoulutus Seinäjoella, missä yhteistyö jatkuu hankkeessa kumppanina olleen Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Myös koulutettujen digiohjaajien ohjaamien vertaisryhmien toiminnan tukemista jatketaan tarvittaessa.

Jos olet itse kiinnostunut digiohjaajakoulutuksesta tai järjestösi on kiinnostunut omasta räätälöidystä ohjaajakoulutuksesta, ota rohkeasti yhteyttä jo nyt!

Riitta Tervasmäki
Asiantuntija, Opintokeskus Sivis