SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo. ISSN 1798-1379

08.10.2019 Pääkirjoitus

Tulevaisuuden järjestöosaamista

Ennakoinnin ja tulevaisuustaitojen merkitys jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä kasvaa. Miten varautua esimerkiksi riskiin vapaaehtoisten toimintamotivaation katoamisesta?

08.10.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Sivis kouluttaa lisää digiperustaitojen vertaisohjaajia

Digiosaamisesta on tullut nopeasti kaikille kansalaisille tärkeä arjen taito. Sivis on kehittänyt vertaisoppimiseen perustuvan digitaalisten, tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen koulutus- ja oppimismallin.

08.10.2019 Koulutukset

Siviksestä apua järjestöosaamisen kehittämiseen

Tulevina vuosina Siviksessä kehitetään voimakkaasti järjestöosaamista. Lue asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatisen poiminnat siitä, mitä on luvassa.

08.10.2019

Tunnista osaamisesi! -podcast 2: EHYT Ry on ottanut osaamismerkit hyötykäyttöön

Opintokeskus Siviksen Tunnista osaamisesi! –podcastin toisessa jaksossa keskustellaan osaamismerkeistä. Osaamiskeskus Vahvistamon verkostokoordinaattori Mika Piipponen EHYT ry:stä kertoo, mitä iloa osaamismerkeistä on ollut EHYTin ja Vahvistamon toiminnassa.

08.10.2019 Elämää järjestöissä

Verkkokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun – Keliakialiitto kokeili Siviksen uutta ItsLearning-oppimisympäristöä

Opintokeskus Siviksessä on otettu käyttöön ItsLearning -verkko-oppimisalusta, jota parhaillaan pilotoidaan järjestöissä. Keliakialiitossa aiotaan jatkaa alustan käyttöä.

08.10.2019 Hankekuulumisia

Eurooppalaisia työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

ImproVal-hankkeessa selvitetään ja kerätään hyödyllisimpiä työkaluja EU-maista kaikkien käyttöön. Eri puolilta Eurooppaa on kerätty tähän mennessä 45 työkalua vapaaehtoistoiminnan validointiin 22 EU-kielellä.

08.10.2019 Tapahtumat

Järjestöviestijöiden aamiaistapaamisessa 1.11. puhutaan järjestöjen somelähettiläistä

Anu Sauliala Allergia-, iho- ja astmaliitosta kertoo kokemuksia somelähettiläiden toiminnasta.

08.10.2019 Koulutukset

Itsetuntemus ja -ohjautuvuus ovat muuttuvan työelämän uusia perustaitoja

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kehitteillä oleva Kaikkien-malli on uuden ajan oppimistapa muuttuvassa työelämässä. Erilaisissa työmarkkina-asemissa olevia oppijoita ohjataan tunnistamaan hyvinvointia, oppimistarpeita ja talouden turvaamista koskevia kehittämistarpeita ja ratkaisemaan ne oikein mitoitetuilla ja saavutettavilla arki- ja työelämän toimenpiteillä.