SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivis mukana SosteTalk -tapahtumassa lokakuussa

ke 4. syyskuuta 2019 09.05.00

Tule tapaamaan Siviksen asiantuntijoita SosteTalkiin 7.–8.10.2019! Siviksen Eeva Jeronen kertoo perustaidoista ja Heidi Ristolainen pitää pop up -työpajan, jossa kuulet Siviksen uusista, digitaalisista työelämän osaamismerkeistä. Nähdään lokakuussa!

Perustaidot – mistä on kyse?

Perustaidoilla tarkoitetaan luku- ja kirjoitustaitoa, numerotaitoja sekä IT-taitoja ongelmanratkaisun apuna. Perustaitoja on selvitetty aikuistutkimus PIAACin avulla.

– Suomalaiset pärjäsivät oikein hyvin, mutta siitä huolimatta on iso määrä ihmisiä, joilla on puutteita perustaidoissa. Se on yksilöille raskasta, Siviksen asiantuntija Eeva Jeronen toteaa.

– Puutteet perustaidoissa vaikeuttavat esimerkiksi töihin tai kouluun pääsemisessä. Töissä joutuu kamppailemaan, että saa työt tehtyä, Eeva kuvailee puutteiden vaikutuksia.

Heikot perustaidot vaikeuttavat myös syvemmän osaamisen hankkimista. Euroopan laajuisesti asia on puhuttanut jo jonkin aikaa, sillä jos riittävien taitojen puuttuminen estää pärjäämisen sekä arjessa että töissä, on sillä vaikutusta jo kansantaloudellisestikin.

Järjestöjen rooli perustaitojen oppimisen edistämisessä on huomattava.

– Järjestöillä on mahdollisuus tavoittaa harrastuksissa ja arjessa aikuisia ihmisiä, joilla on perustaidoissa puutteita. Lisäksi niillä on myös taitoja kohdata ihmisiä osaavasti ja ottaa puheeksi tämäntyyppiset taidot, Eeva kertoo.

Kaikki eivät edes tiedä, että heillä on puutteita perustaidoissa. Järjestöissä on mahdollista seurata vapaaehtoistoimijoita ja huomata, jos esimerkiksi tietokoneen käyttö tai budjetin tekeminen on vaikeaa.

Kiinnostuitko? Tule kuuntelemaan Eevan puheenvuoro siitä, miten järjestöt voivat edistää toiminnallaan ja koulutuksellaan perustaitojen oppimista.

Eeva Jeronen on Opintokeskus Siviksen asiantuntija, joka on mukana TAIKOJA II -koordinaatiohankkeessa. Hankkeen tehtävänä on kouluttaa, neuvoa ja verkostoida niitä hankkeita, jotka Suomessa tuottavat perustaidon kehittämismalleja.

Osaaminen esiin työelämän osaamismerkeillä

Keväällä valmistui Siviksen uusi, kahdeksan merkin työelämän osaamismerkkiperhe. Merkkien tavoitteena on tuoda esiin sellaista järjestöissä syntyvää osaamista, jota voi hyödyntää työelämässä. Näitä taitoja karttuu vapaaehtoistoiminnassa.

– On etsitty erityisesti tulevaisuuden työelämätaitoja, eli osaamiset on valittu sen perusteella, minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Halusimme tarkastella tässä projektissa vapaaehtoistoimintaa vähän uudesta, laajemmasta näkökulmasta, Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen kertoo.

Merkit on tehty yhteistyössä Accenturen kanssa. Mukana ideoimassa ovat olleet myös Suomen 4H-liitto, Suomen Partiolaiset ja Suomen Punainen Risti.

– Suomessa on valtavasti vapaaehtoistoimintaa, mutta välillä sitä on vaikea tuoda näkyväksi. Itsekään ei välttämättä tunnista, mitä osaamista vapaaehtoistyö on kasvattanut. Osaamismerkit auttavat sen tunnistamisessa, Heidi toteaa.

Osaamismerkkien teemoja ovat organisointitaidot, itsenäinen työskentely, monikulttuurisuusosaaminen, yhteistyötaito, luovuus, oppimiskyky, teknologiaosaaminen ja sisällöntuottaminen. Merkit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Ensimmäisiä käyttökokemuksia kerätään parhaillaan.

– Vastaanotto on ollut myönteistä ja innostunutta, Heidi kertoo.

Kiinnostuitko? Osallistu Heidi Ristolaisen vetämään pop-up-työpajaan ja kuule lisää työelämän osaamismerkeistä. Työpajassa kerrotaan myös merkkien hallinnoinnista, vastaanottamisesta ja näyttämisestä.

Heidi Ristolainen on Opintokeskus Siviksen asiantuntija, joka oli mukana Työelämä taidot näkyviin -projektissa keväällä. Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin työelämän osaamismerkkejä.

Teksti: Anni Piipponen, kuvat: Sanni Olasvuori