SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Saammeko esitellä: Tiina Tanskanen-Kudjoi

ke 4. syyskuuta 2019 08.55.00

Tiina Tanskanen-Kudjoi aloitti Siviksessä verkkopedagogiikan asiantuntijana toukokuun alussa. Uuden ItsLearning-verkko-oppimisympäristön käyttöönoton ohella toimenkuvaan kuuluu verkkopedagogiikan kehittämistä laajemminkin sekä sisäisesti Siviksessä että jäsenjärjestöissä.

Koulutukseltaan Tiina on saksan ja ruotsin opettaja. Hän on opiskellut lisäksi myös yhteisöviestintää, kulttuurien välistä viestintää, palveluliiketoimintaa ja yhteiskuntatilastotiedettä.

Koulutuksessa Tiinaa kiinnostaa erityisesti sen suunnittelu ja kehittäminen sekä aikuiskoulutus. Hän iloitseekin, että pääsee työssään Siviksessä keskittymään näihin.

– Kielet ovat olleet minulle tapa opiskella eri yhteiskuntia, kulttuureita, ymmärtää paremmin ihmisiä ja saada uusia ystäviä. Kielet ovat laaja tieteenala ja Ludwig Wittgensteinin lausahdus kuvaa ajattelutapaani hyvin: Kieleni rajat ovat maailmani rajat. Kesällä saksalainen ystäväni oli Suomessa perheeni luona yli viikon, ja Belgiassa kaverimme esittelivät meille Brysseliä ja Antwerpeniä. Paikallisten kautta matkustelusta saa paljon enemmän irti, Tiina pohtii.

Verkkopedagogiikka viehättää

Verkkopedagogiikan pariin Tiina päätyi ollessaan koulutussuunnittelijana ja kieltenopettajana yrityksessä, joka tarjosi digitaalisia kieltenopetuspalveluita. Työssään Tiina pääsi tutustumaan laajasti digitaalisten palveluiden viidakkoon erilaisten hankkeiden kautta.

Vapaan sivistystyön kenttäkin tuli tutuksi, sillä kielten verkko-opetushankkeissa yhteistyötä tehtiin kansalaisopistojen kanssa. Siviksen työ onkin luonnollinen jatkumo Tiinan uralla ja sopii täydellisesti hänen koulutukseensa ja kokemukseensa.

– Työni kautta olen nähnyt, miten paljon Suomessa ylipäänsä on käytössä eri verkko-oppimisympäristöjä. Intohimonani on kehittää verkkopedagogiikkaa ja digitaalisia palveluita entistä paremmaksi, jotta tekniikan sijaan voidaan keskittyä itse substanssiin. Tiedän monien opettajien ja kouluttajien tuskailevan lukuisten erilaisten järjestelmien kanssa, Tiina kertoo.

Verkko-oppimisalustojen kehittämisessä onkin mielenkiintoista miettiä, miten esimerkiksi erilaiset tehtävät ja aktiviteetit toimivat parhaiten verkossa. Erityisesti Tiinaa kiehtoo se, miten vuorovaikutus toimii verkossa: miten se on mahdollisimman hyvää ja oppimista tukevaa.

Siltojen rakentajana Siviksessä

Tiina kiittelee alkutaivaltaan Siviksessä. Perehdytystyyli oli toimiva ja oli hienoa päästä juttelemaan muiden työntekijöiden kanssa osana organisaatioon tutustumista.

Tiina kertoo, että parhaisiin asioihin Siviksellä on tähän asti lukeutunut lisäksi Hakaniemen-toimiston upeat maisemat ja kesäkuussa toteutettu työyhteisömatka Pietariin. Työyhteisössä tuntuu olevan oman osaamisen kehittämisen meininki, mikä ilostuttaa Tiinaa kovasti.

Tiina kertoo päässeensä heti tositoimiin työnteossa. Jo ensimmäisten viikkojen aikana kertyi paljon kontakteja järjestömaailmasta.

– Jäsenjärjestöt ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä. Verkkopedagogiikka on hyvin ajankohtainen monessa järjestössä, sillä verkko-opetuksen määrä lisääntyy kaiken aikaa. Monet jäsenjärjestömme miettivät koulutuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. On merkityksellistä olla mukana ratkaisemassa haasteita, Tiina sanoo.

Tiina on Siviksessä eräänlainen siltojen rakentaja: hänen vastuualueensa liittyvät moneen toiminnan osa-alueeseen. Hän toimii siltojen rakentajana myös jäsenjärjestöjen välillä, jotta nämä pääsisivät oppimaan toisiltaan.

Järjestöt ovat mukana Tiinan arjessa myös työn ulkopuolella, sillä hän kuuluu useisiin järjestöihin. Yksi tärkeimmistä on Pohjola-Nordenin Helsingin yhdistys, jonka hallituksen jäsenenä Tiina on toiminut useamman vuoden. Hän on mukana yhdistyksen koulu- sekä perhetapahtumatyöryhmissä ja osallistuu tänä vuonna Pohjoismaiden yhteisiin pääkaupunkikokouksiin Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Vapaa-ajallaan Tiina tapaa ystäviään ja perhettään, ulkoilee ja liikkuu paljon. Suosikkilajeja ovat esimerkiksi tennis ja laskettelu.

Syksyssä Tiina odottaa tiivisti yhteistyötä Siviksen jäsenjärjestöjen kanssa.

– Syksyssä odotan eniten toiminnan suunnittelua ja järjestökäyntejä. ItsLearning-verkko-oppimisympäristön pilotit jatkuvat ensi vuoteen. Odotan, että pääsen entistä enemmän kontaktiin jäsenjärjestöjen kanssa ja tekemään konkreettisesti, Tiina kertoo.

Teksti: Carolina Rebhan, kuva: Sanni Olasvuori