SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Järjestökoulutus verkossa

ke 4. syyskuuta 2019 09.30.00

Digitaalisuus on megatrendi, josta on jo tullut nopeasti arkea koulutuksessa. Koulutus siirtyy yhä useammin digitaalisille alustoille verkkoon tai sosiaaliseen mediaan.

Siviksen viime vuoden koulutustarvekyselyssä selvisi, että järjestöjen vapaaehtoisista ja työntekijöistä neljä viidestä uskoo verkkokoulutuksen ja webinaarien merkityksen kasvavan oman järjestön koulutuksessa. Myös koulutuksen itseohjautuvuuden ja epämuodollisen vertaisoppimisen merkityksen arvioitiin kasvavan.

Koulutuksen digitaaliset kanavat ovat monet ja mahdollisuudet valtavat. Maailman arvostetuimmat yliopistot striimaavat huippuluentoja avoimesti kenen tahansa ulottuville. Nopea ja näppärä tapa ottaa haltuun nilkan nyrjähdyksen ensiapu, on käyttää 47 sekuntia Punaisen Ristin tuottaman videon katseluun Youtubessa. Verkko-oppimisalustat tarjoavat perinteisestä luokkahuoneesta tutut pedagogiset menetelmät luennot, ryhmätehtävät ja itsenäisen työskentelyn ohjaamisen verkon välityksellä.

Tuorein innostuksen lähde ovat podcastit. Sarja kuunneltavia ohjelmia. Oivallisia oppijan seuralaisia kävelylenkillä tai työmatkalla. Podcastien suosiokäyrä osoittaa suoraan taivasta kohti, ja kuunteleminen on yhä useammalle luontainen tapa oppia. Sukella podcastien inspiroivaan oppimisen maailman Siviksen syyskuussa käynnistyvässä Tunnista osaamisesi -podcast-sarjassa.

Parhaimmillaan digitaalisuus avaa uusia kanavia erilaiselle oppimiselle ja innostaa oppimaan. Osallistuminen verkossa on usein ajasta ja paikasta vapaa, mikä parantaa koulutuksen saavutettavuutta. Toisaalta se jättää syrjään, jos digitaidot ovat heikot.

Verkkokoulutuksen kehittämisen kyljessä järjestössä kannattaakin miettiä myös digiperustaitojen vahvistamisen tarvetta esimerkiksi omassa jäsenkunnassa. Järjestön oma koulutus tuetusti verkossa voi olla myös kannustin, mikä rohkaisee oppimaan kaikilla elämänalueilla välttämättömiä digitaalisia perustaitoja.

Verkkokoulutuksen kehittämisestä on noussut laadukkaan järjestökoulutuksen kehittämisen painopiste. Tarve on selvä: monet Siviksen jäsenjärjestöt toivovat ja tarvitsevat Siviksen asiantuntemusta ja tukea verkkokoulutusten kehittämiseen.

Siviksellä onkin merkittävä rooli järjestöjen yhteisen kehittämisen alustana ja tukena järjestöjen koulutuksen laadun, välineiden ja pedagogian kehittämisessä. Konkreettisen mahdollisuuden tähän tarjoaa Siviksen uusi verkko-oppimisympäristö, jossa mukana olevien jäsenjärjestöjen on mahdollista paitsi toteuttaa ohjattuja verkkokursseja myös hyödyntää verkkokoulutuksessa valmiita koulutuspohjia ja materiaaleja ja avata omia koulutusmateriaalejaan myös toisten järjestöjen koulutuskäyttöön. Yhteisesti ratkottava haaste voisi olla myös yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta tukevien pedagogisten menetelmien kehittäminen järjestöjen verkkokoulutuksessa.

Ensi vuonna julkaistaan Siviksen järjestökoulutuksen lippulaivan, Ryhdistä yhdistystä -verkkokurssin, uudistunut versio ja eurooppalaisessa yhteistyössä toteutettava yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaali.

Syntymässä on järjestöjen verkkokoulutuksen kehittäjien verkko. Tervetuloa mukaan!

Marita Salo
Toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis